(14.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Společně jsme přesvědčeni, že svoboda, demokratická civilizace a rovnost našich národů jsou základem toho, že můžeme odkaz a hodnoty našich zakladatelů s plným vědomím spoluodpovědnosti, rovnosti a solidarity rozvíjet v Evropě a právě tak v transatlantických organizacích kolektivní obrany a kolektivní bezpečnosti. Odkaz duchovních otců československo-americké spolupráce, zakladatele československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a prezidenta Woodrowa Wilsona, a jejich pokračovatelů pro nás představuje důležitou záruku bezpečnosti, míru, rozvoje svobod našich občanů, kultivace demokratického právního státu a tím i dalšího rozvoje přátelství mezi oběma našimi státy.

Děkuji vám za pozornost. A nyní přistoupíme k podpisu této Deklarace. (Předseda Poslanecké sněmovny usedá vedle Paula Ryana ke stolku zpravodajů a podávají si ruce. Poslanci tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji předsedovi Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Paulu Ryanovi a předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi a prosím, aby se ujali podpisu Deklarace. (Pracovnice protokolu přinášejí text Deklarace, který oba předsedové podepisují. Po podpisu probíhá společné fotografování předsedů. Poslanci povstávají a bouřlivě tleskají po celou dobu, co předsedové společně odcházejí ze sálu.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou děkuji oběma předsedům za jejich vystoupení. Končím 10. schůzi Poslanecké sněmovny a připomínám, že v 15.30 se zde sejdeme na 11. schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 54 poslanců. Návrh pořadu 11. schůze zní: Informace předsedy vlády o správním řízením s ředitelem GIBS. Takže se zde sejdeme v 15 hodin 30 minut. Děkuji.

 

(Schůze skončila ve 14.31 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP