(Jednání pokračovalo v 16.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády... pane ministře. Budeme pokračovat. Já bych poprosil kolegy z hnutí ANO, aby zajistili účast paní ministryně...

Anebo to možná vyřešíme jinak. Já jsem byl informován o tom, že usnesení ústavněprávního výboru č. 47/3 bylo vloženo do systému v 15.38 hodin a lhůta, která je stanovena, to znamená 24 hodin, uplyne dne 28. 2. v 15.38 hodin, tudíž tento bod projednávat dále nelze. Já tedy svým rozhodnutím tento bod přeruším.

 

A budeme pokračovat bodem 10. (Slabý potlesk zprava.) A bodem 10 je

10.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání
ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
/sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako tisk 35/1. Já prosím zástupce navrhovatelů, což by měl být pan poslanec Okamura. Pokud tady není, tak poprosím dalšího v pořadí a to je pan poslanec Fiala. (Chvilku vyčkává.)

Ještě se omlouvám, pane předsedo, aby bylo jasno ohledně toho předchozího bodu. Ten bod je přerušen a já navrhuji, abychom zítra v té půlhodině, která je určena pro úpravu programu nebo pořadu schůze, vyřešili to, jak s ním naložíme, tak aby každý věděl, jaký bude osud bodu č. 4.

A nyní prosím už v bodě č. 10 zástupce předkladatelů pana předsedu Fialu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený místopředsedo, dovolte mi, abych uvedl zákon o obecném referendu. Zákon o všeobecném referendu je nepochybně přirozenou součástí našeho ústavního pořádku. Není to žádný strašák, na základě kterého by se Česká republika měla zřítit do ekonomické a politické katastrofy na základě nerozumné volby svých občanů. Referendum je naopak přirozený nástroj, jak nechat lidi rozhodnout v demokratické zemi o zásadních věcech, které se jich týkají. Nezbývá mi než překvapeně komentovat názory o tom, že existují témata, o kterých by tzv. obyčejní lidé neměli mít právo rozhodnout.

Obecné referendum jako nástroj využívá řada vyspělých zemí a využívá ho účelně. Využívá ho v situaci, kdy je třeba, aby rozhodnutí mělo silný demokratický mandát. Jediný důvod, proč systémově obecné referendum odmítat, je obava, že lidé mohou v některých případech hlasovat jinak, než je k tomu manipulují politické elity a média. To je ale přece naprosto v pořádku. Je to legitimní obrana demokracie proti politickým elitám, které se odtrhly od občanů a provádí falešnou politiku, kde se snaží občanům vnutit nepřirozené hodnoty a řešení, která nevychází z vůle občanů. (Hluk v sále.)

Pane místopředsedo, poprosím...

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid ve sněmovně. Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejme všichni společně pana předkladatele.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Taková situace není ale důkazem hlouposti občanů, ale pouze důkazem, že vedoucí pozici ve společnosti si chtějí uchvátit falešné elity a jsou připraveny zneužívat demokracii. Zneužívat demokracii, okrádat lidi o jejich daně a krátit jejich svobody.

Vážené dámy, vážení pánové, naše hnutí SPD v žádném případě nechce prosazovat zákon o obecném referendu v podobě, která by umožnila jeho zneužití k potlačování práv nebo paralyzování společnosti. Jsme připraveni trpělivě jednat o jeho podobě a parametrech. Jsme připraveni konstruktivně pracovat na jeho podobě, která by byla skutečně funkční a hlavně plně demokratická. Takový postup nemůže děsit nikoho jiného než politické lobbisty, kteří si kupují stranické sekretariáty anebo manipulátory nadnárodního řízení, kteří si myslí, že si s národy mohou dělat, co chtějí. Lidé si zákon o obecném referendu zaslouží. Zaslouží si totiž důvěru ve svou odpovědnost. Protože lidé jsou přece podstatou demokracie, kterou naplňují svými právy a povinnostmi.

Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje. Tím byl určen pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já myslím, že v této Sněmovně zcela jednoznačně existuje ústavní většina poslanců, kteří zastupují strany, které měly ve volebním programu obecné referendum. Jak SPD, hnutí ANO, hnutí STAN, Piráti, ČSSD, KSČM. Dokonce i KDU-ČSL, pokud se nemýlím, hájila v předvolebních debatách obecné referendum. Podle mě tento stav znamená, že Sněmovna by měla skutečně ten zákon přijmout. Společenská shoda na tom, že ten zákon má existovat, podle mě je značná. Na čem shoda není, jsou parametry toho zákona. A to je to vlastně nejdůležitější, co musíme v této Sněmovně projednat. Myslím si ale, že abychom dostáli těm svým programovým slibům, tak bychom se měli snažit najít nějaký konsenzus v tomto sboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP