(10.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Změna živnostenského zákona spočívá v tom, že kategorie samostatných likvidátorů pojistných událostí, která je nyní regulovaná zvláštním právním předpisem, se převádí do standardního živnostenského režimu jako živnost vázaná. Důvodem tohoto kroku je jednak formálnost stávající právní úpravy a dále pak skutečnost, že směrnice o distribuci pojištění ani jiný evropský právní předpis se speciální regulací těchto osob nepočítají.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje k bodu 17.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ještě tedy jednou. Jenom potvrzuji to, co říkala paní ministryně, takže změna v živnostenském zákoně, změna zákona o finančním distributorovi, změna zákona o správních poplatcích, změna zákona o pojišťovnictví a změna zákona o občanském zákoníku. Závěrem návrh stejně jako předchozí v souladu s tím, co říkala paní ministryně, doporučujeme, aby do druhého čtení byl i tento tisk 49 propuštěn do běžné lhůty a garančním výborem, aby byl opět rozpočtový výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám tedy sloučenou rozpravu.


Sloučená rozprava k bodům 16 a 17
/sněmovní tisky 48 a 49/

Zeptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Kubíček. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout k oběma tiskům zkrácení lhůty pro projednání ve výborech ze 60 na 30 dnů, to znamená o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, nebudu snad v tomto bodě zdržovat tak dlouho jako v minulém. Přesto mi dovolte přičiniti asi dvě nebo tři poznámky. Nebudu tentokrát navrhovat, abychom to projednávali v ústavněprávním výboru, ale spíše jsem poslouchal paní ministryni.

Nepochybuji, že jsou to zase dobré záměry různých evropských regulátorů. Nevím, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že vám stále při jednání s kterýmkoliv, zejména velkým domem typu banky, pojišťovny, operátora a dalších předkládají další a další stohy papírů, které vás mají informovat o tom, co všechno o vás vedou, jak je to všechno dokonale vedené, jakým způsobem je distribuováno... A teď jsem tady poslouchal, jak budeme mít nějaký další krásný papír, ve kterém to bude řečeno, v tom pojištění je to... Já jenom upozorňuji, že konečný výsledek je ten, že lidé nečtou už nic z toho, zaplňují se tím jenom kvanta potištěného papíru a nikdo z nás nemá kapacitu na to, aby to po nich studoval. Jsou to taková ta výborná páchání dobra, nezamýšlené následky. Ale výsledek je ten, že když vám ke každé smlouvě dají podepsat šest papírů, kde je kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, kvalifikovaný souhlas s tím, že si to můžete spravovat externě, kvalifikovaný, kvalifikovaný, kvalifikovaný, jenom takhle podepisujete. Nikdo z nás už to nečte. Tak si jenom říkám, jestli bychom se neměli zamýšlet nad tím, jestli by nebylo lépe se občas řídit více zdravým rozumem a méně předpisy nějakých evropských regulátorů, kteří mají pocit, že se spáchá strašně moc dobra, když budeme podepisovat více a více papírů. To je poznámka obecného charakteru. A teď nezpochybňuji ani směrnici, ani návrh paní ministryně. Dokonce si myslím, že je opravdu dobré, aby tam byli kvalifikovaní lidé a další věci, jenom říkám, že výsledek je posléze tento.

Jeden dotaz, který mám ke změnovému zákonu a který bych pak, protože byly rozpravy sloučeny, poprosil, jestli by mohl být na výboru důkladněji projednán. Změnový zákon předpokládá, že v případě mimosoudního řešení sporů se stane příslušným k řešení mimosoudního sporu z jiných než životních pojistek, z neživotního pojištění, finanční arbitr. Zatím je to tak, že je to finanční arbitr v případech životního pojištění a u neživotních pojistek je to Česká obchodní inspekce. Z důvodů, které říká směrnice, musíme mít mimosoudní řešení sporů, kterému rozumím, že se vším nechceme jít na soudy, protože dobře víme, jak soudy fungují dlouho, tak se tady z nejasného důvodu říká, že to musí být finanční arbitr, kde pokud já vím a mám informace, tak zkušenosti s finančním arbitrem a s délkou řešení sporů před ním nejsou úplně ideální i za situace, kdy má jenom jistou část trhu, a to tu část životního pojištění.

Doposud fungovala jako mediátor, respektive nesoudní řešitel sporů v oblastech neživotního pojištění, Česká obchodní inspekce a je to přesouváno na finančního arbitra. Já myslím, že by stálo za to ještě v průběhu projednávání na výboru zvažovat, jestli toto je rozumné řešení, jestli není lépe to ponechat na České obchodní inspekci. Myslím, že bychom minimálně měli mít do jednání výboru čísla, která by nás mohla přesvědčit o tom, že obchodní inspekce nefunguje tak, jak si třeba představuje ministerstvo, a finanční arbitr funguje o mnoho lépe, a když na něj celou tuto agendu navalíme, bude to mnohem lepší. Moje poznatky, které mám zatím z praxe, jsou obráceného charakteru a spíše mě varují před tím, že by mohlo dojít k prodloužení sporů a spíše k jejich zesložitění pro běžného klienta než k jejich zjednodušení. Takže toto prosím, aby bylo v rámci jednání o změnovém zákonu také ještě diskutováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do sloučené rozpravy. Pokud tomu tak není, sloučenou rozpravu končím.

 

Nyní je bod

16.
Vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění
/sněmovní tisk 48/ - prvé čtení

Zeptám se paní ministryně, jestli chce v závěrečném slově odpovědět na to, co tady padlo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Já bych jenom stručně reagovala na pana poslance Bendu. Filozofická otázka administrativní zátěže samozřejmě je celospolečenské téma, věnujeme se mu ve všech oblastech. Zúžím to tady jenom věcně k tomuto návrhu. My jsme tam dali vše, co jsme byli povinni transponovat, a to, co vlastně tam je nad rámec, jak jsem to vysvětlovala ve svém poměrně dlouhém úvodním slově, vyplynulo z debat, diskusí a požadavků i vlastně ze strany subjektů, ze strany veřejnosti, že to jsou problémy, které je trápí. Snad se nám to nějak podařilo, budeme o tom dále debatovat.

K vašemu požadavku na upřesnění čísel. Čísla samozřejmě dodáme, zpracujeme do výborů, budeme debatovat. Jenom bych chtěla poznamenat, že i tady máme za sebou poměrně náročné připomínkové řízení a debatováno to bylo v této oblasti, ale samozřejmě určitě budeme debatovat i ve výborech a dodáme čísla a statistiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan zpravodaj si přeje závěrečné slovo? Ano.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ještě jednou, pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že nakonec je to řekněme balík tří tisků, které jsme teď projednávali, tak mezitím si myslím, že je opravdu vhodné, abychom dodrželi zkrácenou třicetidenní lhůtu, a doufám, že paní předsedkyně rozpočtového výboru bude v tomto směru i pro. Děkuji ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O tom rozhodneme hlasováním. Nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, takže budeme hlasovat o přikázání. Nejprve tedy u tisku 48.

 

Budeme hlasovat o tom, abychom stanovili garančním výborem výbor rozpočtový. Je tady jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 77. Přihlášeno 133, pro 116, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Návrh na přikázání jinému výboru zde nepadl. Pro jistotu se ještě zeptám. Není tomu tak. Takže jsme přikázali tento tisk rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 30 dní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 78. Přihlášeno 133, pro 58, proti 55. Tento návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP