(16.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Dalším návrhem, se kterým přicházíme, je návrh na podporu obcím v národních parcích. Dobře víme, že se to týká obcí, na jejichž katastrech se nachází Národní park Šumava. Jinde prostě obce nejsou. Jinde obce s příslušností žádnou újmu nemají. Tady je to újma, která vznikne z toho, že na lesní majetek těchto obcí, lesní území na jejich katastrech, není vyplácena daň z nemovitosti. Je tam zatím 6 milionů. Já navrhuji navýšit to o 10 milionů a trošku změnit tu situaci, kdy třeba Modrava má myslím 7,5 tisíce hektarů lesa na svém katastru a dostává tuto kompenzaci na 321 hektarů pouhých. Čili dát možnost, prostor, aby toto bylo možno změnit, a obcím v Národním parku Šumava tímto způsobem malinko pomoci.

Kde na to vzít? Samozřejmě je třeba hledat vždycky zdroj pro tyto prostředky. Určitě bych to nedělal na úkor umořování dluhu ani jeho obsluhy, ale našel jsem, že je zde položka transfery mezinárodním organizacím v návrhu státního rozpočtu. Čas od času se tu potkáme s nějakou smlouvou, s naším členstvím v mezinárodní organizaci, která je někdy velmi podivná, velmi diskutabilní, ale říkáme si, jsme tam členové, musíme tam ty peníze prostě dávat. Bývalo tam vždycky 280 milionů korun. Rok co rok ta částka byla stejná. A najednou v letošním rozpočtu máme 230 milionů korun. Je to zřejmě v rámci toho všeobecného škrtání v těch 70 miliardách, jak nám minule Ministerstvo financí rozhodlo. Ale tady přece žádné evropské peníze čerpány nejsou a ani jsme moc z žádné organizace nevystoupili, takže je možno se domnívat, že ty peníze jsou navrženy jaksi shůry. Někoho to napadlo, napsal tam 280, pak zjistil, že musí šetřit, tak tam napsal dneska 230. Čili já si myslím, že nebude naši příslušnost k mezinárodním organizacím a naši povinnost nikterak zatěžovat, když odsud vezmeme ještě 10 milionů a dáme je na kompenzace obcím na území národních parků. Čili tu částku navrhuji vzít z oněch transferů mezinárodním organizacím.

A konečně třetí návrh, který předložil kolega Vojtěch Munzar a ke kterému jsem měl tu čest se také přihlásit, snižuje o 10 milionů příspěvky příspěvkové organizace Cenia. To je organizace, kterou známe, když si vzpomeneme na zprávu o životním prostředí, kterou každý rok bereme na vědomí. Tu zprávu píše ta Cenia. A teď má dostat navíc 16 milionů. My navrhujeme 10 milionů vzít od této příspěvkové organizace a přesunout je na podprogram pro podporu výsadby izolační zeleně v intravilánu, který byl vyhlašován od roku 2013 v rámci programu péče o krajinu. Jedná se konkrétně o výsadbu stromořadí kolem cest v obcích, což je podle našeho názoru velmi záslužná věc.

Dámy a pánové, tohle je návrh - ten předchozí je B11, B10 jsou ty neziskovky, B11 transfery. A B55 je tento návrh, který jsem nyní krátce představil. Čili tyto tři návrhy, pokud o nich bude hlasováno, doporučuji vaší pozornosti a prosím vás o jejich podporu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Dobrý den. Děkuju za slovo. Nejprve k proceduře - my bychom chtěli za klub Pirátů požádat, aby to hlasování o návrzích rozpočtového výboru proběhlo po částech, to, kde byl už na žádost pana Kalouska oddělen ten Svaz bojovníků za svobodu, aby se hlasovalo odděleně o A1 až A5. To je jedna prosba.

A dále věcně k rozpočtu. My jsme dlouhodobě prosazovali navýšení platů v sociálních službách a přiznám se, že jsem trochu zklamaný z výsledku. Nám bylo nejprve přislíbeno, že bude doprovodné usnesení, které zaváže vládu, aby to napravila v průběhu roku. Nicméně to doprovodné usnesení bohužel nebylo načteno. Ať už jde o technickou chybu, nebo záměr, tak je to prostě podle nás špatné, protože to byla původní dohoda na rozpočtovém výboru, že kromě 1,5 miliardy, co najde Ministerstvo financí, ještě k tomu přijde doprovodné usnesení. A dále nám bylo přislíbeno, že paní ministryně financí slíbí, že to najde v průběhu roku, ale ona místo toho slíbila jednání s kraji o tom, jak se to vyřeší. Takže my z toho nejsme úplně nadšení, proto zvážíme podporu toho návrhu PN52. Projednáme to na klubu v té pauze, co byla avizovaná.

Jinak bych chtěl požádat o podporu pirátských pozměňovacích návrhů, to znamená 66 a 67. 66 je spíš takový symbolický. Důležitý je pro nás ten 67, kde jde o navýšení prostředků pro studenty doktorských studií na vysokých školách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Klaus. Připraví se paní poslankyně Aulická.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobrý večer. Nejdřív bych si dovolil všem popřát hezké svátky, protože dnes vystupuji naposledy, takže už nebudu mít tu příležitost.

Asi před třemi hodinami jsem se přihlásil do rozpravy. Mezitím jsem zjistil hodně zajímavého o rozpočtu hnutí Úsvit, o rozpočtu Senátu. Zažil jsem jednu úspěšnou, jednu neúspěšnou a jednu neplatnou volbu.

Ale já bych se přece jen rád vyjádřil k rozpočtu. Abych byl tedy precizní, tak jak jsem vyrozuměl, k rozpočtu navrženému KDU a ČSSD, protože pan Babiš se jako distancoval od tohoto rozpočtu, přestože pro něj asi hnutí ANO bude hlasovat.

Řekněme si jasně, rozpočet má 50miliardový schodek, a to ve chvíli, kdy se ekonomice daří. Není ani povodeň. Není ani válka. Minimum, čím dál méně prostředků jde do investic, zato spousta prostředků jde do sociálních dávek, výdaje rostou a čím dál méně lidí v republice pracuje. To je podobná situace, jako kdybyste byli rodina, které se daří. Tatínek i maminka mají dobrou práci, děti jsou zaopatřeny, všichni jsou zdrávi, nekupujete si žádnou chatu ani žádnou investici, ale každý měsíc máte 50 tisíc korun sekeru. Takováhle rodina. Takže to je ten rozpočet, kterému tady čelíme a který část z vás bude dnes podporovat a hlasovat. Řekněme si jasně, je to špatně.

Další, co tady dnes probíhá, je takové porcování medvěda na druhou, a sice že tady čtyři roky vládla poměrně stabilní vláda, a nyní si tři čtvrtiny bývalých členů těch vlád a té vládní koalice vzpomínají, co všechno je ještě nedořešeno a co se ještě všechno musí do toho rozpočtu naházet, aby to tady před televizními kamerami zuřivě obhajovali. To je samozřejmě velice nesystematické a velice špatné.

Zbytek jsou samozřejmě takové trošku symbolické změny, které víceméně k ničemu moc nepovedou. Řeknu tady třeba příklad: Já podporuji návrh pana poslance Jandy, který se snaží odebrat 7 milionů korun politickým neziskovým organizacím, takové ty ženy pro klima a změnu klimatu, nebo proti změně klimatu, teď nevím přesně. Ale řekněme si upřímně, většina těchto návrhů neprojde. A i kdyby, tak tyto organizace dostávají stovky milionů z Evropské unie, z Norských fondů a od Sorose, čili tím jim nijak neublížíme, jenom je rozzuříme.

Takže bych na všechny rád apeloval, aby tyto další návrhy a tak dále byly už co nejstručnější a ten rozpočet jsme urychlili ke konci a odhlasovali. Jako celek je špatný. To dnešní divadlo, že čtyři roky jsme nebyli schopni ten rozpočet připravit a teď tady na poslední chvíli to měníte, je špatné taky, ale musíme tím projít, aby schůze byla zdárně ukončena. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Aulickou. Po ní paní poslankyně Kovářová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP