(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, je 11 hodin, takže budeme pokračovat. Nicméně já mám informaci o interpelacích... Ještě předtím omluvím pana poslance Ferjenčíka od 10.15 z pracovních důvodů.

A chci vás informovat, že bod 34 - Ústní interpelace nebyl naplněn. To znamená, že nebyla podána žádná ústní interpelace, takže se ústní interpelace konat nebudou. Tím jsme vyčerpali pořad této schůze, takže já 2. schůzi končím.

Chci vás informovat, že právě proběhlo jednání organizačního výboru, který doporučil předsedovi Sněmovny svolat 3. schůzi. Takže poté, co pan předseda schůzi svolá, bude pozvánka umístěna v obvyklých adresářích. Nicméně ten návrh je na úterý 5. prosince od dvou hodin.

Tím jsme vyčerpali vše z dnešního programu a pořadu. Já vám děkuji za účast a těším se tedy na viděnou 5. prosince.

 

(Schůze skončila v 11.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP