(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nejprve bychom se vypořádali s hlasováním o všech výborech, s potvrzením předsedů všech výborů, tak jak jsem je přečetl, tak jak byli zvoleni, s výjimkou bezpečnostního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí... (Námitky v sále.) Omlouvám se, končím hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a požádám vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami. (Poslanec Faltýnek z lavice: Zopakovat ten návrh!)

 

Tak pro jistotu zopakuji, aby bylo naprosto jasné, o čem hlasujeme. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedů a předsedkyň výborů, tak jak jsem je četl, potvrdili jména, která zazněla na stenozáznam, s výjimkou bezpečnostního výboru, o kterém budeme hlasovat zvlášť. Nikdo nenamítá.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 53 přihlášeno 167, pro 79, proti 68. Tento návrh byl zamítnut.

 

Upozorňuji, že to znamená novou volbu ve všech výborech kromě bezpečnostního, to budeme teď hlasovat. Takže projde jenom bezpečnostní. Jestli jsme se pochopili navzájem... (Hlasy ze sálu: Nepochopili! Výkřiky a potlesk.)

Mám tady i nějakou výhradu k hlasování. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Mně nefunguje hlasovací zařízení. Nezpochybňuji to hlasování, jenom upozorňuji, že jsem nebyl započítán.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže zpochybňujete hlasování. Jestliže vám nefungovalo hlasovací zařízení, tak zpochybňujete. Takže budeme hlasovat o námitce pana kolegy bezodkladně.

Kdo je pro vyhovět námitce? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Opět námitky v sále.)

Já se tady nechci přes mikrofon dohadovat, ale nebylo by tedy lepší hlasovat každého předsedu zvlášť? A ušetříme si tady nějaké zmatky.

S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Já myslím, že jsme úplně nepochopili, o čem máme hlasovat. Pan kolega Bartošek dal jeden návrh a já bych chtěl dát druhý návrh, že bychom hlasovali o všech předsedech en bloc, dohromady.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: My máme teď určitý prostor, protože pan kolega má opravdu stále problém s hlasovacím zařízením, takže než dojde k odstranění technických problémů, tak máme prostor k diskuzi.

S přednostním právem pan místopředseda Hamáček.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já k té proceduře. Pokud si dobře pamatuji, tak v případě, že byly dvě možnosti, to znamená hlasovat en bloc nebo hlasovat odděleně, a někdo ze sálu navrhl oddělené hlasování, tak se tomuto návrhu vyhovovalo a nepodroboval se hlasování. Já si dost dobře nedokážu představit, že do budoucna tady zavedeme praxi, že pokud někdo bude požadovat oddělené hlasování, tak nejprve o tom budeme hlasovat. To mi přišlo absurdní, nikdy se to tady nedělalo.

To znamená, já prosím, abychom aspoň trochu drželi ty zvyky, které tady panovaly, a pokud někdo z pléna navrhuje oddělené hlasování, tak pojďme hlasovat odděleně. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Očekávám z pléna, zda někdo navrhne oddělené hlasování. Tak, s přednostním právem pan Fiala.

Ptám se, zda se podařilo už opravit.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, je mi to líto, ale v tom případě navrhuji oddělené hlasování u všech předsedů výborů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak a v souladu se zvyklostmi, které nám tady přednesl pan bývalý předseda, nyní místopředseda, bych nechal hlasovat tímto způsobem, jakmile se podaří odstranit ty technické problémy. Bude třeba přerušit schůzi? Maličké strpení, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vyhlašuji přestávku v trvání tří minut... Není potřeba, dobře, vypadá to nadějně.

Takže tedy budeme hlasovat o jednotlivých výborech odděleně. Já vždy přečtu, který výbor hlasujeme a kterého předsedu, ano?

 

Takže kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně petičního výboru potvrdili paní poslankyni Helenu Válkovou. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 55 přihlášeno 171 poslanců, pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně rozpočtového výboru potvrdili paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování číslo 56 přihlášeno 171, pro 153, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy kontrolního výboru potvrdili pana poslance Romana Kubíčka.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 57 přihlášeno 171, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy volebního výboru potvrdili pana poslance Stanislava Berkovce.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 58 přihlášeno 171 poslanců, pro 167, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti potvrdili pana poslance Ondřeje Benešíka.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 59 přihlášeno 171 poslanců, pro 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy hospodářského výboru potvrdili pana poslance Radima Fialu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 60 přihlášeno 172 poslanců, pro 154, proti 4. Tento návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP