Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Kolovratník

Schůze: 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 28

1. schůze (20. - 24. 11. 2017)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (20. 11. 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
část č. 10 (20. 11. 2017)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
části č. 13-14 (20. 11. 2017)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 15 (22. 11. 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 25, části č. 35-36 (22. 11. 2017)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 39 (22. 11. 2017), části č. 40-43 (24. 11. 2017)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
část č. 49 (24. 11. 2017)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny
část č. 50 (24. 11. 2017)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 52 (24. 11. 2017)

2. schůze (28. - 30. 11. 2017)

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
části č. 2-4 (28. 11. 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 6-8, část č. 10 (28. 11. 2017)

15. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 23-24 (28. 11. 2017)

33. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 30 (30. 11. 2017)

4. schůze (12. - 19. 12. 2017)

část č. 27 (15. 12. 2017)

6. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/
část č. 89 (19. 12. 2017)

10. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 27-28 (15. 12. 2017)

11. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
části č. 4-5 (12. 12. 2017)

12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 5 (12. 12. 2017)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
část č. 5 (12. 12. 2017)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
části č. 5-6 (12. 12. 2017)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 6 (12. 12. 2017)

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 6 (12. 12. 2017)

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
část č. 6 (12. 12. 2017)

18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
část č. 6 (12. 12. 2017)

19. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
části č. 6-7 (12. 12. 2017)

20. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 7-8 (12. 12. 2017)

21. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 8 (12. 12. 2017)

22. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny
část č. 28, část č. 32, část č. 41 (15. 12. 2017), část č. 53, část č. 61 (19. 12. 2017)

23. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 32 (15. 12. 2017)

29. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD /sněmovní dokument 46/
část č. 26 (12. 12. 2017)

33. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 28 (15. 12. 2017)

34. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 54, část č. 61 (19. 12. 2017)

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

část č. 3, část č. 21 (17. 1. 2018), část č. 69 (19. 1. 2018)

25. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD
část č. 17 (17. 1. 2018)

26. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 17 (17. 1. 2018)

27. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 149 (24. 1. 2018)

28. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 149-150 (24. 1. 2018)

29. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 150 (24. 1. 2018)

30. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 150-151 (24. 1. 2018)

31. Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady
části č. 17-18 (17. 1. 2018)

32. Návrh na volbu předsedy Národní rozpočtové rady
část č. 18 (17. 1. 2018)

33. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 18, část č. 20 (17. 1. 2018)

34. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
části č. 69-70 (19. 1. 2018)

35. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
část č. 151 (24. 1. 2018)

40. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 92 (19. 1. 2018)

7. schůze (27. 2. - 21. 3. 2018)

část č. 51 (28. 2. 2018), část č. 122 (2. 3. 2018), část č. 206 (20. 3. 2018)

29. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
část č. 142, část č. 146 (2. 3. 2018), část č. 177 (6. 3. 2018)

50. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 48 (28. 2. 2018)

51. Návrh na volbu člena a náhradníka Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 48 (28. 2. 2018)

52. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 48 (28. 2. 2018), část č. 199 (7. 3. 2018)

53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
části č. 49-50 (28. 2. 2018), části č. 199-200 (7. 3. 2018), část č. 252 (21. 3. 2018)

54. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 122, části č. 132-133, části č. 136-137 (2. 3. 2018)

55. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/
část č. 272 (21. 3. 2018)

59. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 64/
část č. 275 (21. 3. 2018)

64. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
části č. 252-253 (21. 3. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

část č. 192 (18. 4. 2018)

37. Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 190 (18. 4. 2018)

51. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
část č. 262, část č. 265 (20. 4. 2018)

55. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 52 (11. 4. 2018)

57. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
část č. 190 (18. 4. 2018)

58. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 190, část č. 192 (18. 4. 2018)

59. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
části č. 190-191 (18. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

část č. 49 (23. 5. 2018), část č. 76 (24. 5. 2018), část č. 199 (30. 5. 2018), část č. 266 (1. 6. 2018)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení
část č. 131, část č. 134 (25. 5. 2018)

17. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení
část č. 203, část č. 205, část č. 207, část č. 210 (30. 5. 2018)

35. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení
část č. 184 (30. 5. 2018)

91. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 46 (23. 5. 2018)

92. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 46 (23. 5. 2018)

93. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 46 (23. 5. 2018), část č. 197 (30. 5. 2018)

94. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
části č. 46-47 (23. 5. 2018)

95. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 47 (23. 5. 2018), část č. 197 (30. 5. 2018)

96. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 47 (23. 5. 2018), část č. 197 (30. 5. 2018)

97. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 48 (23. 5. 2018)

16. schůze (26. 6. - 10. 7. 2018)

část č. 90 (28. 6. 2018), část č. 105 (29. 6. 2018)

58. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
části č. 106-107, část č. 109 (29. 6. 2018)

74. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 88 (28. 6. 2018)

75. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
část č. 88 (28. 6. 2018)

76. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 88 (28. 6. 2018)

77. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 89 (28. 6. 2018)

78. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 89 (28. 6. 2018)

79. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
část č. 89 (28. 6. 2018)

Slib poslance
část č. 3 (26. 6. 2018)

19. schůze (11. 9. - 3. 10. 2018)

část č. 345 (3. 10. 2018)

132. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 247 (20. 9. 2018)

133. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
části č. 247-248 (20. 9. 2018)

134. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
části č. 247-248 (20. 9. 2018)

135. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 343 (3. 10. 2018)

136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
části č. 343-344 (3. 10. 2018)

137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 344 (3. 10. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

část č. 380 (14. 11. 2018)

135. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 56 (24. 10. 2018)

136. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 57 (24. 10. 2018)

137. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 57 (24. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 286 (1. 11. 2018)

81. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 379 (14. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

část č. 202 (19. 12. 2018)

117. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021 /sněmovní tisk 316/
část č. 292 (21. 12. 2018)

126. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - třetí čtení
část č. 151 (7. 12. 2018)

144. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 132 (7. 12. 2018)

145. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 199 (19. 12. 2018)

146. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 199 (19. 12. 2018)

147. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 200 (19. 12. 2018)

148. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
části č. 200-201 (19. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 125 (6. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

část č. 216 (30. 1. 2019)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení
části č. 181-182 (29. 1. 2019)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - druhé čtení
část č. 348 (13. 2. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
část č. 231 (30. 1. 2019)

165. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 214 (30. 1. 2019)

166. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy
část č. 214 (30. 1. 2019)

167. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 215 (30. 1. 2019)

168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 215 (30. 1. 2019)

169. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 215 (30. 1. 2019)

170. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 215 (30. 1. 2019)

172. Návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 319-320 (12. 2. 2019)

185. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 /sněmovní tisk 116/
část č. 104 (24. 1. 2019)

187. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017 /sněmovní tisk 142/
část č. 105 (24. 1. 2019)

226. Informace vlády České republiky k řešení krizové situace na dálnici D1
část č. 31, část č. 39 (22. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

část č. 213 (13. 3. 2019), část č. 271 (15. 3. 2019), část č. 349 (27. 3. 2019)

13. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 26, část č. 29 (5. 3. 2019)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení
část č. 83 (6. 3. 2019)

115. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 210 (13. 3. 2019)

116. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
část č. 210 (13. 3. 2019)

117. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 210 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

118. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 211 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

119. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 211 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

120. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 211 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

121. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
část č. 212 (13. 3. 2019), část č. 347 (27. 3. 2019)

160. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 347 (27. 3. 2019)

161. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
část č. 348 (27. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení
část č. 229 (26. 4. 2019)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení
část č. 215 (26. 4. 2019)

170. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 203 (26. 4. 2019)

172. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
části č. 203-204 (26. 4. 2019)

173. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 204 (26. 4. 2019)

174. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
část č. 204 (26. 4. 2019)

175. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
části č. 204-205 (26. 4. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP