Neautorizováno !


(20.20 hodin)
(pokračuje Borka)

Nemyslím si, že dnešní hádka na téma, jestli je vinno Ministerstvo životního prostředí, nebo Ministerstvo průmyslu, by byla tou nejpodstatnější. Já myslím, že tato věc začala daleko dříve, když vlády, které přišly po roce 1989, nedocenily, nebo nechtěly docenit význam tohoto prvku a lehkomyslně prodávaly soukromým subjektům tak, že vlastně stát na to v současné době jen velmi těžko dosáhne.

A teď bych se chtěl vyjádřit ještě k jedné věci. Pan ministr Havlíček a další nám tady řekli, že Komunistická strana Čech a Moravy chtěla společně s ANO nasměrovat tuto záležitost k volbám. Já bych chtěl jenom říci, že s tím nemohu souhlasit. Jak už jsem říkal, 19. ledna jsem interpeloval první interpelaci. 30. března jsme poslali dopis nejvyššímu státnímu zastupiteli Pavlu Zemanovi, aby posoudil, zda povolení těžby na Cínovci je v pořádku, a apelovali jsme na to, že bohužel se tam hovoří jenom o lithiu, ale další prvky, které se tam nacházejí, nejsou v tomto povolení zmiňované. 15. června jsme uspořádali seminář s tím výsledkem, že jsme zase upozorňovali na to, aby byla přijata konkrétní opatření, aby se změnil systém, resp. závěry, které byly učiněny už před mnoha a mnoha lety. Byla také tisková konference. V září jsem interpeloval podruhé a odpovědi jsem se opět nedočkal. V červnu potom následovala petice.

A tady bych chtěl říct jednu věc. Například expert na těžbu z Vysoké školy báňské prof. Slivka hodnotí pozici politiků kriticky, že jsme nedostatečně reagovali při tvorbě surovinové politiky státu, a další věci. Na druhé straně je třeba říct, že právě Vysoká škola báňská má Institut čistých technologií, centrum kompetence. To znamená, tam se provádějí analýzy nedostatkových surovin, což samozřejmě lithium tehdy ještě nebylo. Přesto se k tomu tato škola nedostala, protože už existovala smlouva s Geometem, což tedy nevím, jestli mě tato odpověď může uspokojit. A říkám na rovinu, nevím také, co dělali akademici, resp. odborná veřejnost v České geologické službě, Český báňský úřad, Vysoká škola báňská, Geologický ústav Akademie věd. To jsou všechno organizace, které měly daleko důrazněji upozorňovat na to, že lithium stoupá na významu a je třeba s tím něco provést.

Chtěl bych na závěr říci, že rozhodně si myslím, že toto jednání nebylo účelové v tom smyslu, že bychom tady chtěli hrát divadlo před občany. Ale aspoň jedno bychom si tady odsud měli odnést - úkol vyřešit podíl soukromé firmy a podíl státní firmy Diamo nebo některé jiné firmy, která by zajišťovala, že skutečně lithium bude zpracováno tady v České republice a že z toho bude mít profit jak stát, tak i ty oblasti, kterých se to zejména týká, tzn. Karlovarský a Ústecký kraj. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Borkovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (K mikrofonu jde poslankyně Havlová. Ozývá se z pléna: Nohavová, ne Havlová.) Nohavová, ano.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v poslední době řada voličů klade nám politikům otázku, jaká je situace ohledně těžby lithia. Já nejsem odbornice na surovinovou politiku, tak jsem využila písemné interpelace na pana ministra průmyslu a obchodu na téma těžby lithia v České republice, a tak se ve svém vystoupení budu opírat o odpověď pana ministra na písemnou interpelaci.

Už zde zaznělo, že lithium byl kdysi nepotřebný odpad. Dnes je základním prvkem pro výrobu vysoce výkonných baterií potřebných pro elektrotechnický průmysl. A tak se zdá, že zase máme konečně - naposledy to byl v 50. letech uran - zásoby suroviny, a můžeme přímo říci strategické suroviny, která bude v nedaleké budoucnosti potřebná a vyvažovaná přímo zlatem, a to na celém světě. Pana ministra jsem se ptala, zda opravdu nejsme schopni tyto strategické lithiové zásoby, mají-li se těžit, těžit vlastními silami a ve vlastním zájmu České republiky a jejího lidu, nebo opět připustíme, aby tato surovina padla jako další náš majetek, jako byla voda, písek, uhlí, do rukou zahraničních vlastníků. A pokud připustíme, aby právo na výzkum a těžbu získal zahraniční subjekt, pak to bude další tunel na majetek nás všech, jako byl prodej OKD, prodej Mostecké, jako byl prodej kanalizací, vodárenských firem, prodej distributorů elektřiny a plynu a desítky dalších menších i větších, prodej, dá se říci za hubičku, zahraničním vlastníkům. Tedy lidově řečeno - sprostých zlodějen uskutečněných za posledních 27 let v rámci budování kapitalismu.

Jakými záhadnými cestičkami, v podstatě zadarmo, se v době, kdy už odborníci lithium jako strategickou surovinu identifikovali, dostala velká část pozemků, na kterých jsou odpadní haldy po těžbě cínu, ve kterých je lithium obsaženo, z vlastnictví státu přes vlastnictví obce přes jakousi nadaci k jednomu z českých miliardářů, je příběh sám o sobě.

Těžba z odkališť je povrchová a je jednodušší a relativně laciná. Zároveň tak dochází k likvidaci staré ekologické zátěže. Dle sdělení pana ministra průmyslu a obchodu má největší plány v Krušných Horách česká, v uvozovkách řečeno česká, soukromá firma Geomet, kterou ale vlastní australská společnost European Metals. Ta chce těžit hlubinně a získat z ložiska tak více suroviny. Této společnosti udělilo Ministerstvo životního prostředí tři průzkumná území a společnost na nich provádí vrtný průzkum. Rentabilitu těžby posoudí studie a výsledky, které budou zveřejněny kolem roku 2018.

V odpovědi pana ministra se dále píše: Geomet podal žádost jako první. Dle českých právních předpisů nemůže žádný jiný subjekt ani státní firma, např. Diamo, o průzkumné území ve stejné lokalitě požádat. - Řeklo by se dobře napsaný zákon, že? Ale evidentně pro nadnárodní byznys, a nikoliv pro Českou republiku. Ona australská firma je ale jen dceřiná společnost jiné nadnárodní společnosti, která sídlí na Panenských ostrovech v daňovém ráji, a její vlastníci jsou skryti. Proč asi pár týdnů před volbami s takovouto společností český stát prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu uzavírá memorandum o porozumění, o kterém zároveň tvrdí, že nikoho a k ničemu nezavazuje? Když tedy nezavazuje, tak proč jej uzavírali? A proč to uzavřeli s dceřinou společností? Toto je důvod memorandum zrušit. S Austrálií máme dohodu o ochraně investic, kdežto s Panenskými ostrovy nikoliv.

Předseda hnutí ANO mohutně křičí o zlodějně organizované ČSSD. Postup ministra Havlíčka tím skutečně zavání. Ale není to náhodou tak, že zloděj křičí chyťte zloděje? Vždyť prodloužení povolení o průzkum vydalo Ministerstvo životního prostředí ovládané ANO. Kdo před necelým rokem a proč a v zájmu koho rozhodl o snížení ceny za vydolovanou surovinu z 10 % na směšných 0,6 %? Bohužel jsme tu opět svědky toho, jak se minimálně dvě různé skupiny perou o majetek národa. A tuhle svou pranici o kořist ještě navíc vydávají v rámci předvolebního boje za péči o blaho lidu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP