Neautorizováno !


(18.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podpořte prosím usnesení, které navrhuje klub KDU-ČSL, které zaváže vládu a dá doporučení nové Sněmovně, jak se postarat o zisk pro Českou republiku. A ten opravdu nemusí být jenom zanedbatelný. Vytvořme státní fond budoucnosti tak, aby výtěžky z nerostného bohatství byly ukládány na speciální účet a používaly se poté na strategické cíle, které mají dlouhodobý význam pro prosperitu a stabilitu České republiky. Nejsme rozvojovou zemí v chudé Africe spravovanou prodejnými kmenovými náčelníky. Jsme národním společenstvím s dlouhodobou tradicí. Prokažme i tímto způsobem, že chápeme, co je společné dobro.

Já bych, protože to tady nezaznělo, poprosil ještě o odpověď na dvě otázky. Za prvé, proč bylo nutné podepsat memorandum tak krátce před volbami. To bych chtěl slyšet od pana ministra, příp. od pana premiéra. A ta druhá otázka je, jak se stanovila cena za vydobytý nerost, protože víme, že ta cena je velmi nízká, protože je vlastně za koncentrovaný vytěžený materiál.

To jsou moje věci a znovu doporučuji přijetí usnesení, které navrhuje klub KDU-ČSL. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat v projednávání, je důležité určit zpravodaje. Vzhledem k tomu, že první vystupující byl pan poslanec Okamura, ten odešel, tak jako další přihlášený byl pan poslanec Radim Fiala. Vidím, že souhlasí, ale v souladu s jednacím řádem musíme odsouhlasit to, že je zpravodajem.

Já tedy přeruším jednání Poslanecké sněmovny na dvě minuty a požádám, abyste, předsedové klubů, zavolali poslance, abychom dali hlasovat o zpravodaji.

 

(Jednání přerušeno od 18.41 do 18.44 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel. Já vás požádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích, aby skrutátorky a skrutátoři mohli počítat, kolik je nás v sále. (Po chvilce.) Já vás tedy poprosím, zaujměte svá místa. A požádám vás, abyste zvedli ruce, aby bylo možné spočítat, kolik je poslanců a poslankyň v sále. (Sčítá se.) Přítomných poslanců poslankyň a poslanců je 87, kvorum je 44.

 

Já tedy dám hlasovat, aby zpravodajem tohoto tisku se stal pan poslanec Radim Fiala. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku. (Sčítání.) Kdo je proti návrhu? Prosím, můžeme počítat.

Výsledek hlasování (číslo 5) je, že pro návrh 87 poslankyň a poslanců, proti nikdo. Požádám pana poslance Radima Fialu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

S faktickou poznámkou jsem měl zde přihlášeného pana poslance Benešíka. Je přítomen. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP