Neautorizováno !


(Jednání pokračovalo v 18.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádám vás, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, abyste případně přivolali své kolegyně a kolegy z předsálí, protože v souladu s jednacím řádem dám hlasovat o návrhu pořadu 61. schůze. Požádám vás, abyste se posadili. Je to i z toho důvodu, aby skrutátorky a skrutátoři dobře viděli, kdo jak hlasuje a kdo je přítomen. Takže já vás požádám, abyste zaujali svá místa.

Nejprve tedy požádám, abyste zvedli ruce, aby bylo možno stanovit, kolik je poslankyň a poslanců v sále. Požádám o sečtení. (Čeká na výsledek.)

Přítomných poslankyň a poslanců je 125. (Do sálu ještě přicházejí další poslanci.) Ještě patrně dojde k doplnění počtu přítomných poslankyň a poslanců... Přítomných poslankyň a poslanců v sále je 129. Kvorum je 65.

 

Přednesu, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 61. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (Sčítání hlasujících.) Kdo je proti? (Sčítání hlasujících.)

Výsledek hlasování (číslo 4) je - pro návrh 125, proti 3. Návrh tedy byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP