Neautorizováno !


(17.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Prohlašuji, že právě proto, že probíhaly tyto interpelace již dávno, již začátkem tohoto roku, následně potom seminář a následně potom další interpelace, že není naší vinou, že tady teď sedíte, ale vinou těch, kteří bůhvíjak našli tu odvahu již kdysi dávno k tomu prvotnímu povolení k tomu průzkumu, pak našli tu odvahu je obnovit, pak našli odvahu dva týdny před volbami podepsat nějaké memorandum, které nic neznamená na jednu stranu, ale na druhou stranu je zásadním průlomem. Tak si vyberte, co vlastně to memorandum znamená.

Ponechám stranou to, že není možné zde v této debatě zatím uplatňovat faktické poznámky. A reagovat teď na účelový výklad pana ministra Zaorálka, účelový výklad mého projevu, je zpožděné a myslím si, že si každý udělal obrázek ze stenozáznamu, co jsem tady skutečně říkal a co potom pan ministr Zaorálek tady interpretoval.

Co vlastně tou nulitou myslím? To tady přece také běželo několikrát a opakovaně. A jestliže tedy je tady několik návrhů na usnesení v této záležitosti - zopakuji, my navrhujeme, aby memorandum vzhledem k neurčitosti předmětu bylo prohlášeno za nulitní, čili neplatné od samého počátku, a také vzhledem k tomu, že je podepisovala neoprávněná osoba za protistranu, že žádáme po vládě, aby okamžitě začala pracovat na zákonu, kterým se řeší, že těžba a zpracování lithia, rubidia a wolframu, případně dalších rud a surovin smí být jen v majetku státu, nakládat s ním mohou jen podniky, které stát vlastní nebo vlastní samosprávné obce a kraje. Jde o majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a je ve veřejném zájmu. A také aby navrhla nový zákon o konečném uživateli výhod. To je to, o čem tady mluvil třeba i pan kolega Kalousek, resp. zástupci zprava, kupodivu se v tomto téměř shodujeme, a to pro případy, kdy strategické a jiné suroviny budou zpracovávat soukromé právnické osoby.

Jsem přesvědčen, že pokud neprojdou tato zásadní usnesení nebo tyto zásadní body usnesení, že bych tady mohl teď předběžně a v podrobné rozpravě ještě znovu načíst další návrh usnesení, který pro mne alespoň vyplynul z dosavadního vývoje rozpravy, a to následující návrh: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem Havlíčkem se společností European Metals Holdings není pro Českou republiku právně závazné a odvolání se na Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií, podepsanou v Cambeře 30. září 1993, a další mezinárodně uznávané smlouvy o ochraně investic, které je v memorandu uvedeno, se právní závaznosti memoranda pro Českou republiku v případných arbitrážních sporech netýká. To je návrh usnesení, který podle mého soudu jasně ukáže, kdo na které straně stojí. A myslím si a žádám, aby bylo i o tomto návrhu hlasováno samostatně.

Znovu říkám, KSČM v této kauze není spřažena s nikým, ani se sociální demokracií a prvním ministrem Sobotkou, Havlíčkem, ani s hnutím ANO a Andrejem Babišem, ani s panem Kalouskem, až na výjimky si nerozumíme programově, ani s kýmkoliv jiným. My jsme spřaženi snad pouze a výhradně s občany České republiky, alespoň s těmi občany, kteří nám teď v těchto chvílích také vyslovují v našem snažení podporu. Tato schůze by se konala tak jako tak. Jsem rád spolu s poslaneckým klubem KSČM, že můžeme být přece jenom tím hráčem, který tak trošku rozbíjí ten mýtus, že tady jsou dvě strany, které se mají o co prát. Jsme tady jako Komunistická strana Čech a Moravy a její poslanecký klub, který inicioval tuto schůzi, děkuje všem, kdo se k té iniciativě vzhledem k závažnosti toho problému, ne vzhledem k tomu, že je před volbami, ne vzhledem k tomu, že to navrhují právě komunisté, připojili. Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky s přednostním právem, nyní bychom měli hlasovat o návrhu pořadu 61. schůze. Ale tak jak zaznělo... (K hlásícímu se poslanci.) Je tady předseda klubu, to znamená, nemohu udělit přednostní právo v případě, že je tady předseda klubu, a není případně řádně omluven, Z toho důvodu, že jsme vyčerpali všechna přednostní práva a poslance, kteří byli přihlášeni s přednostním právem, na základě dohody na grémiu nyní vyhlašuji dvě minuty přestávku předtím, než dám hlasovat o pořadu schůze. Děkuji. (Zaznívá návrh na delší přestávku.) Pětiminutovou přestávku - dobře, vyhlašuji pět minut přestávku, aby se dostavili poslanci na hlasování. Prosím.

 

(Jednání přerušeno v 17.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP