Neautorizováno !


(17.00 hodin)
(pokračuje Brabec)

Tvrdím jednoznačně, vážené kolegyně, vážení kolegové, že k tomu unáhlenému podpisu memoranda nebyl a není žádný věcný ani časový důvod. Ten těžař nebo ta firma Geomet má sice průzkumnou licenci, stejně jako desítky dalších firem, ale minimálně čtyři další roky bude řešit další složitá povolování, která navíc budou teprve rozhodovat o tom, zda bude vůbec moct začít těžit, nebo ne. Navíc, a to všichni víte, doteď není vůbec vyjasněna průmyslová technologie získávání lithia z lithné slídy. Takže do těžby z toho ložiska Cínovec zbývá minimálně čtyři roky. A v této souvislosti je potřeba se ptát, proč, proč proboha, čtyři nebo dva týdny před volbami dojde k takto zásadnímu podpisu? Protože to, že ta firma má průzkumné licence, to se ví sedm let, vážení. A myslím, že v této Sněmovně a nebo v Senátu byl speciální seminář k lithiu, na kterém toto bylo informováno a nevyvolalo to žádný rozruch. A ten rozruch, a naprosto oprávněně, vyvolal až fakt, že dva týdny před volbami ministr české vlády sám o své vůli podepíše takhle základní dokument, o kterém dnes tvrdí, že vlastně vůbec závazný není a že je úplně v pohodě, ale míra hysterie kolegů ze sociální demokracie potvrzuje, že to asi tak úplně v pohodě nebude.

Takže kolegyně, kolegové, já bych chtěl vyzvat pana kolegu Havlíčka a ostatní sociální demokraty - hledejte ten problém opravdu tam, kde je. A ten je v podpisu memoranda. To je ten rozdílový krok. Protože těch průzkumných licencí jsou stovky za posledních 25 let podle zákona, podle kterého rozhodovaly všechny polistopadové vlády. A nehledejte ten problém, prosím, v úřednících Ministerstva životního prostředí, kteří jenom dodržují platný zákon. A já jsem rád, klidně ať pan ministr vnitra podá trestní oznámení, nechť se prověří postup těch úředníků. Mimochodem, ti úředníci spadají pod náměstka za sociální demokracii pana Manu a je dobře - určitě to bude mít v kompetenci a rád vysvětlí postup těch úředníků. A já o postupu úředníků nepochybuji. Nepochybuji, že byl správný. Ale prosím, neskandalizujte úředníky za to, že postupují podle zákona, když vy jste zcela zbytečně, nesmyslně dva týdny před volbami podepsal takhle zásadní dokument.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Budeme pokračovat s přednostním právem pana předsedy Faltýnka, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já celou dobu poslouchám bedlivě debatu a vůbec jsem nepochopil - jak pan ministr Havlíček, tak pan premiér říkají vlastně celou dobu, že to memorandum je vlastně nezávazné, o ničem, tak proč se tedy podepisovalo. Na tu otázku tady zatím nikdo neodpověděl. To, že agentura Bison & Rose napsala dva hezké projevy jak panu ministrovi, tak panu premiérovi, to je sice fajn, ale na tu základní otázku, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, tady pořád nebylo odpovězeno. A já doufám, ať už tady dneska budeme jakkoli dlouho, že aspoň na tu jednu základní otázku, proč to memorandum, které je podle vás k ničemu, proč bylo vlastně podepsáno.

Já se omlouvám, já nejsem ani geolog, ani těžař, já jsem hloupej, my na Hané říkáme hloupé, zemědělec a poslanec, který slíbil, že bude svůj mandát vykonávat v zájmu občanů naší republiky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A lidi mně píšou. A psali i mým kolegům. Kolegovi Soukupovi, který se odhlásil, aby to dneska nezdržoval, takže já mluvím částečně i za Zdeňka Soukupa. A volali. A říkali: Prosím vás, zastavte sociální demokracii, která se snaží za bílého dne ukrást jedno z našich posledních nerostných bohatství. Toto píšou lidi na těch facebookách, v esemeskách a mailech. V tichosti, bez projednání na vládě podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu memorandum, které může naši zemi opět - a není to poprvé, ale doufejme, že naposled - přijít pěkně draho. A někdo jiný, ale ne český stát, si na tom bohužel namastí kapsu.

Asi pochopíte, že jsem to já ani moji kolegové nemohli nechat jenom tak. Tím spíš, že pan Babiš - a on už tady o tom dneska hovořil - na to téma upozorňoval od léta. Ale jak jsem říkal, já jsem nerozuměl tomu tématu a netušil jsem, o kolik se tady hraje peněz. Tak jsem se začal o to trošku zajímat. A opravdu sedmnáct dní před volbami Ministerstvo průmyslu podepsalo po dohodě s Úřadem vlády, a tedy premiérem, protože Úřad vlády prezentuje pan premiér, jak jsem se dočetl v té úřednické korespondenci, a už to tady také zaznělo několikrát, memorandum, které nás podle mnohých může připravit o zásoby lithia v hodnotě stovek, možná tisíců miliard, ale to jsou všechno pouze odhady. Alespoň i když tady zazněly jiné názory, tak podle mnohých právníků, kteří se k tomu vyjadřovali, je tady obrovské riziko, protože podle některých právníků totiž australští těžaři na poslední chvíli dostali od ministra průmyslu, a tím vlastně i od sociální demokracie bianko šek na privatizaci těžby lithia pod Cínovcem. A mnoho odborníků začalo logicky křičet, že se v České republice schyluje k největšímu majetkovému odklonu a privatizaci nerostných zdrojů od roku 1989. A opět za tím stojí sociální demokracie, podobně jak tomu bylo u OKD.

Jednoduše se dá říct, že MPO v gesci sociální demokracie podepsalo memorandum o porozumění s australskou společností, která tím dostala do ruky garanční mandát na hlubinnou těžbu lithia v severočeském Cínovci. Tam, kde se nacházejí jedny z největších zásob lithia na světě. Pan premiér tady o tom hovořil, jedná se asi o zhruba 3 %. A z těchto peněz samozřejmě by se do budoucna daly třeba platit důchody našim důchodcům nebo naše podfinancované školství.

Zajímavé je, že vlastně ministerstvo zveřejnilo toto memorandum až na výzvu prezidenta republiky. To tady dneska nezaznělo. Je potřeba si to připomenout. A my si myslíme, že stát by se měl chovat s péčí řádného hospodáře a těžbu by měl organizovat stát a měl by ji mít ve své gesci, třeba prostřednictvím státního podniku Diamo, který by mohl případně vytvořit nějaké technologické konsorcium se zahraniční firmou, ale za výhodných podmínek pro český stát. Ale samotná těžba a zpracování lithia by měla zůstat v rukou státu.

Už tady zaznělo, říkal to pan ministr Brabec, že naši ministři chtěli na vládě to zmíněné memorandum zneplatnit, hlasovali pro to, ale bohužel víme, jak to dopadlo. Tento krok se nepodařil. Možná právě i proto se tady scházíme, abychom jako Sněmovna k tomu dali nějaké stanovisko.

Navíc pokud se podíváme na memorandum samotné, tak tam objevíme zvláštní slovní obraty a konstrukce. Obsahuje třeba garanci Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebude těžba lithia na Cínovci blokována. Tento závazek je veřejným příslibem, a pokud by došlo ke změně představ, australské konsorcium by mohlo Českou republiku dokonce zažalovat za zmařenou investici. Ale to už tady opakuji to, co tady zaznělo několikrát. A je samozřejmě jasné, že se tam nemusí kopnout ani do země a v případě, že stát odstoupí od memoranda a od smlouvy s těžaři, můžeme v případné arbitráži přijít o miliardy korun. A to už tady v naší zemi známe. Konkrétně se jedná o kauzu Diag Human, která na začátku také vypadala velmi nevinně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP