Neautorizováno !


(16.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Jednou z nich je i Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií, podepsaná v Cambeře 30. září 1993, a existuje značné riziko, že European Metals Holdings, která má mimochodem sídlo na Britských Panenských ostrovech, využije tento dokument k nátlaku na budoucí vládu, aby rozhodla, že lithiovou rudu nebude těžit státní podnik Diamo a zpracovávat nějaká česká firma, ale že těžba má být svěřena právě této zahraniční firmě. Firma tak může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude domáhat náhrady škody za zmařenou investici. Lze čekat, že přitom bude argumentovat, že Havlíčkovo memorandum si investor může vykládat ve smyslu článku 3 jako povzbuzení investice.

Článek 3 obsahuje deklaraci o záměru účastníků memoranda projednat a prozkoumat možnosti budoucích dvoustranných dohod mezi českými orgány a společností European Metals Holdings Limited o rámci budoucí spolupráce v oblasti sektoru lithia včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu European Metals Holdings Limited Cínovec. Firma ovšem může argumentovat, že na jeho základě vynaložila další prostředky, které byly zmařeny, zvlášť když memorandum dohodu o podpoře a ochraně investic výslovně ve svém textu uvádí. Ministr Havlíček tedy vlastně zahraniční firmě vystavil bianko šek na vydírání budoucí české vlády. Šek, který sice neopravňuje k těžbě lithia, ale je to jakési svolení na výpalné z těžby.

Ale je také potřeba říct, že ke zmíněnému memorandu se pozitivně vyjádřil ministr za hnutí ANO Brabec, kdy ve svém dopisu ministru Havlíčkovi z 26. září tohoto roku napsal - cituji: Jsem toho názoru, že memorandum je jedním ze správných kroků otevírajících prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud, úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních výrobních kapacit výhodných nejen pro zahraniční podnikatelské subjekty, ale i pro Českou republiku.

A tady je potřeba říct i druhou stranu. Ministr Brabec tedy oficiálně podpořil krok, který formalizoval spolupráci v takto zásadním projektu se společností se sídlem zapsaným v daňovém ráji. Hnutí ANO nemůže říkat, že o tom nevědělo, že nemělo informace, že nepodpořilo, protože jestli to budete říkat, tak budete lhát. Také je potřeba říct, že tato firma zapsaná v daňovém ráji, u které nevíme, kdo vyjma jejich manažerů s drobnými podíly jsou i skuteční majitelé, to vnímám jako riziko pro český stát. Hrozí riziko odlivu zisků z přírodního bohatství všech občanů, které mohly sloužit například na důchody nebo výstavbu dálnic. Tyto prostředky by tak mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob. Je nepochybné, že těžba nerostů v naší vlasti trpí několika závažnými vadami, které dělají z České republiky často novodobý Klondajk. Budoucí těžař vykolíkuje území a správce mu je poskytne za všimné, z něhož majitel suroviny, tedy stát, nemá téměř nic, třebaže nerostné bohatství je jeho majetkem.

Tady bych rád, kolegyně a kolegové, vzpomenul na hlasování, které zde bylo zmíněno, a to bylo hlasování během 39. schůze Sněmovny ze dne 20. ledna loňského roku ohledně pozměňovacího návrhu k novele horního zákona, kde KDU-ČSL odmítla jako jediný klub fixaci poplatků za vydobyté nerosty na pět let. Mám zde sjetinu hlasování. (Ukazuje sjetinu.) Všichni jste podpořili fixaci poplatků na pět let. To si srovnejte ve svém svědomí sami.

Za KDU-ČSL jsme připravili návrh usnesení, z toho uvedu pár bodů a v podrobné rozpravě ho načtu.

Z výše uvedených důvodů poslanecký klub KDU-ČSL předkládá návrh usnesení, v němž Sněmovna ukládá vládě předložit novelu horního zákona upravenou tak, aby - za prvé stát měl možnost normativně stanovit, které suroviny považuje za strategické a u nichž licence na těžbu náleží pouze jemu. Soukromé firmy by pak za úplatu pro stát tyto strategické suroviny pouze těžily. A za druhé - aby výše sazeb úhrady mohla být upravována na základě vývoje tržních cen bez omezující časové lhůty.

KDU-ČSL již dlouhodobě zdůrazňuje, že bychom měli toto přírodní bohatství co nejvíce zrealizovat tady v České republice. Nejdražší je totiž konečný výrobek a tím jsou například elektromobily nebo baterie. V prvním kroku je potřebné získat uhličitan lithný, což je surovina pro výrobu kovového lithia, které je v bateriích, a pak z toho udělat baterie, na čemž se samozřejmě vydělá nejvíc. Ale když prodáme poloviční produkt nebo surovinu, tak by to z mého pohledu, resp. z ekonomického hlediska byla pro stát úplná katastrofa. Jakmile je lithium po vytěžení zpracováno, tak jeho cena o několik řádů stoupne. Nejvyšší přidaná hodnota nevzniká při těžbě, ale při úpravě surovin. Přece není možné, abychom vytěžili, zaneřádili si krajinu a ten finální produkt odvezli do ciziny.

Poslanecký klub KDU-ČSL proto svým usnesením žádá vládu, aby v maximální možné míře podpořila domácí průmysl při finálním zpracování produktů těžby nerostných surovin, a zbavili jsme se skutečně toho, že se o nás říká, že jsme pouhou montovnou. Za druhé - aby zisk plynoucí z těžby byl akumulován v České republice, a za třetí - změnila investiční podmínky pro vstup zahraničního kapitálu tak, aby na území České republiky vznikala výzkumná centra, a to nejenom pouze pro výzkum a využití lithia, ale také dalších nerostných surovin těžených na jejím území.

V neposlední řadě bych chtěl ve jménu KDU-ČSL zdůraznit nezbytnost zřízení státního fondu budoucnosti tak, aby výtěžky z nerostného bohatství byly ukládány na speciální účet, a používat je poté na strategické cíle, které mají dlouhodobý význam pro prosperitu České republiky.

A na závěr ještě jednu důležitou informaci. Tato mimořádná schůze se sešla z iniciativy hnutí ANO, KSČM a SPD, tedy jedno hnutí, které vede osoba podezřelá z několika nejenom morálních selhání, a v druhé řadě pak strany, které mají rétoricky a ideologicky podezřele blízko k extrémům - levým či pravým. A pozoruhodné na tom je to, jak si tyto dvě strany rozumějí. Jistě není bez zajímavosti, že tato aktuální kauza již na jaře a v létě tohoto roku mimořádně rezonovala v médiích, která jsou považována za dezinformační. I to je myslím důležitý argument, který zde musí zaznít. Paradoxem je navíc to, že na ochranu národního bohatství dnes upozorňuje KSČM, tedy strana, jejíž ideologická předchůdkyně umožnila ukrást naše zásoby uranu zájemci z tehdejšího Ruska. Nechť je toto účelové spojení ANO, KSČM a SPD varováním pro všechny slušné občany této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan předseda Bartošek. Nyní s přednostním právem pan poslanec Andrej Babiš a pan ministr Brabec se připraví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, netušil jsem, že budu poctěn na závěr této Sněmovny - teďka ani nevím, jestli někdo počítal, jestli se tady vyslovilo víckrát jméno Babiš, nebo lithium. Ale myslím si, že je to vyrovnaný souboj. Zase ten Babiš a stále dokola, a přitom jak je to jednoduché. Já jsem se jenom zeptal, co to je to memorandum. Podepsal ho pan Havlíček jenom v jazyku anglickém ve dvou vyhotoveních (ukazuje listiny) a já jsem se zeptal dopisem pana Havlíčka, proč to podepsal. Tak já nevím, o čem vlastně se tady bavíme. A pokud tady někdo mluví o tom, že je to záležitost vlády - ne, to je další kšeft ČSSD.

Já jsem položil šestnáct otázek a já nevím, v minulosti, když jsem byl ministr financí a někdo mi napsal, nějaký poslanec, samozřejmě jsem odpovídal všem. A pan Havlíček místo toho, aby mi odepsal, tak na vládě ten dopis - vlastně říkal panu ministrovi Brabcovi, že to se týká jeho. A já nechápu, v čem se to týká pana Brabce. Tady celý den se snaží někdo namluvit veřejnosti, že Brabec má nějaký problém. Ne, Brabec nemá žádný problém. (Pousmání v sále.) Brabec žádný problém nemá, protože ta základní otázka je, proč pan Havlíček podepsal to memorandum. A já jsem na to nedostal odpověď. Já to nechápu, proč podepsal memorandum právě s touhle firmou a co vlastně Česká republika má společné s touhle firmou. Vždyť přece licenci na průzkum má firma Geomet stejně jako další čtyři české firmy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP