Neautorizováno !


(15.50 hodin)
(pokračuje Kučera)

Skutečně nestačí to, že někdo po těžbě pouze přijde, "zasype" díru do země a zamkne ocelová vrata. Ten region, ve kterém těžba probíhá, dnes to je Ústecký kraj, ale samozřejmě se to týká všech regionů, musí pozitivně pocítit, že u něho těžba probíhá, a ty peníze musí být pozitivně použity na rozvoj regionu.

Já jsem tehdy navrhoval, aby tento poplatek byl rovnoměrně rozdělen právě mezi tyto subjekty, tzn. obec, kraj a stát. Tehdy tento pozměňovací návrh, který jsem předložil společně se svými kolegy z TOP 09, neprošel. Hlasovali proti němu vládní poslanci, poslanci hnutí ANO, poslanci ČSSD a poslanci strany lidové. Kde byli tito vládní poslanci? Proč v této době neupozornili "blíží se tady těžba lithia, použijme tyto peníze právě pro rozvoj České republiky, pro rozvoj našeho regionu"? Mlčeli jak vládní poslanci, mlčeli ministři, mlčel ministr životního prostředí Richard Brabec, mlčel ministr průmyslu a obchodu, tehdy pan Mládek, a mlčel i tehdejší vicepremiér, dnes trestně stíhaný Andrej Babiš. Tehdy byla doba, kdy jsme skutečně mohli něco s poplatkem za vydobytý nerost udělat. Tehdy byla doba, kdy jsme skutečně mohli nastavit velmi korektně poplatky tak, aby z nich měla přínos Česká republika, a ne pouze těžební společnost. Tuto dobu jsme díky liknavosti vládní koalice, hnutí ANO, ČSSD a lidovců promeškali.

Jak už jsem tady říkal, v tom návrhu bylo, aby peníze zůstávaly především v regionu, který je těžbou postižen. Samozřejmě, není to jediná podmínka, kterou říkáme, aby těžba lithia byla prospěšná pro Českou republiku. To, že peníze z těžby zůstanou formou poplatků za vydobytý nerost v České republice, je samozřejmě podmínka zásadní, nicméně další podmínkou je, aby zpracování lithia, resp. jakékoli rudy, která se u nás v budoucnu bude těžit, ale dnes se to samozřejmě nejvíce týká lithia, tak aby zpracování především probíhalo v České republice, aby tento nerost tady u nás byl zhodnocen, aby k němu byla přidaná hodnota taková, která bude mít další pozitivní dopad do průmyslu České republiky, aby výroba finálního výrobku s sebou přinášela investice do výzkumu, do vývoje a do vzdělanosti. Toto je, prosím pěkně, další přínos, kterým by měla být těžba nerostu u nás. To, že nemá, opět plně padá na rozhodnutí této vlády, jelikož je to vláda České republiky, vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která schvaluje surovinovou politiku vlády, to za prvé, a za druhé schvaluje výši poplatků za vydobytý nerost. Znovu na to upozorňuji: výši poplatků za vydobytý nerost schvaluje vláda České republiky, tedy ministři z hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

Třetí podmínkou pro to, aby těžba lithia, resp. dalších rud v České republice byla přínosná jak pro stát, tak pro daný region, je samozřejmě požadavek, aby byla co nejpřísněji dodržena ochrana krajiny, ve které těžba probíhá. Tím nemyslím jenom přírody, ale samozřejmě krajiny jako takové, aby to na ni nemělo negativní dopad, ale spíše pozitivní vliv.

Dámy a pánové, to, že vláda měla celou řadu nástrojů, jakým způsobem v uplynulých letech mohla vstoupit do povolovacího procesu těžby lithia, že mohla jednat a vyjednávat o zřízení společnosti, která by byla s majetkovou účastí státu, je, myslím, dnes už zcela jasné. To, že to vláda neudělala, že zaspala, že čtyři dny před volbami z toho dělá velkou politickou kauzu, ukazuje opravdu jenom neschopnost této vlády.

Chtěl bych tu zmínit např. německý příklad, jakým způsobem je řešena právě těžba podle tzv. německého modelu. Například v Porýní-Vestfálsku je běžné, že majetkový podíl v těžebních společnostech mají obce, v jejichž regionu se dolování provádí. V takovém případě lze dostat do místních rozpočtů daleko více finančních zdrojů než jen skrze poplatky za dobývací prostor nebo za vytěžený nerost. To jsou pak pro příjmy těchto obcí zcela zásadní výnosy. A já se znovu musím ptát, proč v tomto už dávno vláda České republiky, resp. zodpovědní ministři, jak ministr životního prostředí, tak ministr průmyslu, tak ministr financí, nejednali. Jak je to možné? Jak je to možné, že dnes se tady na tomto místě pohoršují a diví se, co se vlastně událo? Vždyť to ukazuje pouze na jejich neschopnost vést tuto zemi.

Ústecký kraj, ve kterém těžba lithia bude probíhat, je skutečně za čtyřicet let komunistického drancování stigmatizován. Životní úroveň se v něm může začít dlouhodobě zvyšovat jen díky tomu, že tam budou žít vzdělaní a schopní lidé. Pokud má být tedy v Ústeckém kraji otevřen staronový důl, nechť z toho má onen region také adekvátní ekonomický prospěch. Naším cílem, prosím pěkně, by nemělo být prohlubování závislosti na těžbě surovin. To je cesta do Latinské Ameriky. Česká republika má ambice mnohem vyšší. Chceme být moderní zemí, zemí, kde budou mít zájem žít úspěšní lidé. Pokud k tomu může moci krušnohorské lithium, tím lépe.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás na závěr svého vystoupení seznámil s usnesením, které společně s poslaneckým klubem TOP 09 navrhujeme. Tento návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zní takto a je součástí i usnesení, které jsem již vložil do systému:

1. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda selhala v ochraně hospodářských zájmů České republiky týkající se strategických nerostných surovin.

2. Poslanecká sněmovna budoucí vládě důrazně doporučuje, aby zásadním způsobem přepracovala surovinovou politiku a budoucí legislativu tak, aby:

a) byly pro Českou republiku zajištěny odpovídající výnosy z těžby,

b) významná část těchto výnosů zůstala v regionech zasažených těžbou,

c) byla důsledně zajištěna co nejlepší ochrana krajiny a přírody.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda klubu Mihola, připraví se pan místopředseda Sněmovny Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zaznělo tady mnoho různých informací, ale mě trošku mrzí, že si tady na půdě Poslanecké sněmovny musíme ujasňovat některé banální věci, např. to, že nejlepší je suroviny zpracovávat doma a nejlepší bude, když bude těžbu realizovat výhradně český stát. To se dozvídáme už na druhém stupni základní školy v zeměpise, těžba nerostných surovin, rozdíl mezi rozvinutými a rozvojovými státy, a věřím, že základní školou všichni zde přítomní prošli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP