Neautorizováno !


(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Od okamžiku, kdy vláda připravila tyto strategické dokumenty, se otevírá prostor, abychom systematicky a systémově přistupovali k využívání nerostného bohatství na území České republiky. Pokud v příštím období Poslanecké sněmovny budou přijímány nějaké další legislativní úpravy, tak si myslím, že můžeme pro přípravu těchto návrhů využít analýzy, které byly zpracovány právě ministrem Havlíčkem a které podle mého názoru velmi dobře popisují úskalí stávajících pravidel horního zákona. Tyto analýzy bude myslím velmi možné použít při přípravě jakékoli další legislativy.

Stejně tak stát má ve své ruce nástroj, kterým je stanovení poplatků za vydobytý nerost, a i tady v závislosti na cenách lithia může buď vláda, nebo vláda ve spolupráci s Parlamentem přistoupit ke zvýšení tohoto poplatku. A to bude čistě politické rozhodnutí, které bude možné přijmout buď změnou zákona v příštím volebním období, nebo eventuálně změnou nařízení vlády v rámci stávajícího horního zákona, tak jak platí, pokud to ten stávající horní zákon bude umožňovat. Tam je schváleno pravidlo, které říká, že poplatky se mění jednou za pět let. Pokud by se Parlament rozhodl tuto lhůtu zkrátit, tak vláda ke změně poplatků může přistoupit mnohem dříve než za pět let. A podle mého názoru by to bylo užitečné.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, zmínil jsem alespoň ty základní skutečnosti, které se týkají otázky těžby lithia, resp. budoucí těžby lithia v České republice. Chci zdůraznit, že naše pozornost by měla být věnována nejenom povolovacímu procesu v této konkrétní věci, ale měla by být věnována také systému povolování, jak je nastaven v horním zákoně obecně, aby do budoucna vláda měla větší vliv na tyto procesy na základě surovinové politiky a na základě svých strategických rozhodnutí. Stejně tak pokládám za velmi důležité, aby se nezapomnělo na to, co bylo hlavní, pokud šlo o podpis memoranda, které podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Nejde jenom o to, kdo a kdy bude lithium na území České republiky těžit. Nejde jenom o to, jak vysoký uděláme poplatek z tohoto vytěženého lithia, ale jde také o to, aby na území České republiky probíhal výrobní řetězec, který nám umožní lithium zpracovat. Byly publikovány studie, které popisují možné ekonomické dopady a profity pro Českou republiku. Maximalizovat tyto profity lze tehdy, pokud bude vytěžené lithium zpracováváno tady u nás v České republice, pokud tady budou stát závody, které budou vyrábět lithiové baterie. To znamená, politika vlády musí být zaměřena nejenom na povolovací proces, na pravidla horního zákona, na stanovení výše poplatků, ale také na to, abychom dosáhli zpracování lithia na území České republiky, aby to zaměstnalo naše lidi, aby tady zůstaly daně z tohoto zpracování, aby se Česká republika účastnila celého technologického řetězce. Pokládám to za důležité mimo jiné i kvůli automobilovému průmyslu.

Asi víte, že vláda jednala se Svazem automobilového průmyslu a podepsali jsme s ním memorandum. Toto memorandum nebylo skandalizováno, možná zatím. Ale v každém případě je to memorandum, kde se vláda dohodla s automobilovým průmyslem na tom, že budeme vytvářet podmínky pro to, aby automobilový průmysl zvládl ty veliké technologické změny, které jsou před ním. A je jasné, že jednou z těch velkých výzev je elektromobilita. A je jasné, že pokud se u nás mají vyrábět do budoucna elektromobily, bylo by ideální, kdyby se u nás také vyráběly baterie, které bude možné v těchto elektromobilech použít. Takže tohle připomínám právě proto, že to byla podstatná součást úsilí Ministerstva průmyslu a obchodu o to, aby se lithium nejenom těžilo v České republice, ale aby se tady také zpracovávalo. A prosil bych nezužovat tu otázku jenom na těžbu, ale mluvme také velmi otevřeně o tom, jaké nástroje použijeme pro zpracování lithia tady na území České republiky, aby to pro naše občany mělo maximální a pozitivní efekt.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že jak ve vystoupení pana ministra Havlíčka, tak v mém vystoupení byly poskytnuty všechny relevantní informace. Pokud byste samozřejmě chtěli jakékoli další informace, které jsou relevantní k této věci, chci odkázat na důležitý vládní materiál, který se jmenuje Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin. To je materiál, který byl schválen vládou a který definuje potřebné změny, které se uskuteční a budou uskutečňovat v rámci naší surovinové politiky. Myslím si, že v tomto materiálu jsou veřejně uvedeny všechny potřebné dostupné další informace.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní přečtu krátce několik omluv. Z dnešního jednání se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Matěj Fichtner. Dále se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů pan poslanec Karel Schwarzenberg. Dále se omlouvá pan poslanec Josef Uhlík na celý jednací den bez udání důvodu. Dále se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal z dnešního jednání Sněmovny od 15.30 do 18.30. Dále se omlouvá paní poslankyně Helena Válková v době od 15.30 do 18.30 z pracovních důvodů.

A nyní poprosím, aby se slova ujal pan ministr Jan Chvojka. Ještě bych rád uvedl, že samozřejmě respektuji všechny nositele přednostního práva, že mohou ve svém vyjádření hovořit svobodně o čemkoli, nicméně apeluji na řečníky, kteří přijdou, aby se skutečně vyjadřovali k věci. A řešíme těžbu lithia, nikoli jiné věci. Děkuji.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Když už jsme se tady dneska sešli, abychom pomáhali s volební kampaní spojenému souručenství komunistů, anonistů a zatím ještě nevytunelované partě Tomia Okamury, tak mi dovolte také několik slov na téma lithium.

Kauza lithium je podle mého názoru uměle vytvořený příběh a zplodilo jej marketingové oddělení hnutí ANO, které si 2. října přečetlo tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se informuje o uzavření memoranda. Stručná citace této tiskové zprávy vydané pár hodin po podpisu memoranda. "Memorandum vyjadřuje společnou vůli obou stran, aby v budoucnu získané lithium z ložiska Cínovec bylo dále upravováno a zpracováno do maximálně možné finální podoby na českém území ku prospěchu České republiky. Plně respektujeme právo průzkumné licence udělené Ministerstvem životního prostředí, avšak naším hlavním cílem je, aby lithium bylo nejen získáváno, ale především dále zpracováváno a finalizováno v rámci České republiky. Proto jsme s právoplatnými držiteli průzkumných licencí zahájili rozhovory nad tímto naším požadavkem již v předstihu. Jsem velmi rád, že tento náš postoj společnost EMH respektuje, uvedl po podpisu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček." Konec doslovné citace.

Chytré hlavy, které se hnutí ANO starají o politické PR a které umějí číst, se usmyslely, že tomu bude přesně naopak, že to představí jako buďto krádež za bílého dne, megatunel sociálních demokratů, nebo OKD číslo dvě. Roli pomocníků bohužel hrají zleva komunisté a zprava Okamurův domeček. Dlužno dodat, že zejména komunisté se své role zhostili s nebývalou vášní. Tak úzce s velkokapitálem kooperovali naposledy snad za bolševické revoluce v Rusku, kdy za peníze německých kapitalistů pašovali svého vůdce Lenina z Finska do Ruska.

Mě z těch výkřiků nejvíc zaujal ten výkřik o OKD číslo dvě. Byl to Andrej Babiš, který to dal veřejným dopisem do přímé souvislosti s pádem OKD, když dovozoval údajné vzájemné propojení firem kolem OKD a lithia.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já musím říct, že OKD opravdu nemám rád. Mě se to téma dotýká tak, že když mám volební kampaň a lidé se mě na to ptají, tak odpovídám: Já jsem u těch dob tenkrát nebyl. Když jsme přišli o majoritu, tak mi bylo šestnáct. A vím, že to je něco, co v rámci české společnosti vadí. A mrzí mě těch 44 tisíc bytů, o které nás připravil pan Bakala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP