Neautorizováno !


(14.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Já velice souhlasím s tím, co zde říkal můj předřečník pan předseda KSČM Vojtěch Filip o tom, že je potřeba říkat pravdu, nic než pravdu, to by bylo velmi dobré, zejména od tohoto řečnického pultu. A já bych proto v duchu tohoto závazku vyzval pana předsedu Filipa, aby se omluvil za lež, kterou zde uvedl ve svém vystoupení. Těch nepřesností v jeho vystoupení byla samozřejmě celá řada, ale já chci zmínit pouze jedno.

Pan předseda Filip se zde pokusil navodit zdání, jako by snad to, že stát nemá přístup k těm ložiskům do roku 2022 či 2025, souviselo jakýmkoli způsobem s memorandem, které bylo podepsáno na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Pan předseda Filip moc dobře ví jako znalec zákonů, koneckonců sám se k tomu před malou chvílí vyjádřil, že toto nemůže žádným způsobem souviset s ničím, co mohl podepsat ministr průmyslu a obchodu Havlíček, a také to s tím memorandem žádným způsobem nesouvisí. Jakákoli časová omezení vyplývají z rozhodnutí, která byla přijata jiným ministerstvem. Ministerstvem životního prostředí. Nikoli na bázi memoranda, ale na bázi jednotlivých správních aktů. Na základě zákona. To znamená, pan předseda Filip se zde pokusil uvést v omyl nejenom tuto Poslaneckou sněmovnu, ale také občany, kteří sledují tuto veřejnou debatu, a já bych ho rád vyzval, aby se omluvil, protože to, co řekl, byla nepravda. To, co řekl, byla lež. Myslím si, že by se k tomu měl v další diskusi jednoznačným způsobem vyjádřit.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k tématu, které je zde dnes diskutováno, a zmínil se o věcech, které v této souvislosti pokládám za skutečně závažné.

Ve filmu Vrtěti psem z roku 1997, možná ho řada z vás zná, v tomto filmu čelí prezident Spojených států dva týdny před volbami sexuálnímu skandálu s nezletilou dívkou. To je samozřejmě pro prezidenta velký problém, a proto je potřeba, aby byla odvedena pozornost. Prezidentovi poradci v tom filmu Vrtěti psem rozpoutají smyšlenou válku s Albánií, aby odvedli pozornost úplně jinam od tohoto prezidentova skandálu. V tom filmu se jim to povede. Média v tom filmu jsou plná falešného obrazu války Spojených států a Albánie. K té válce ovšem nikdy nedošlo.

V tom filmu se jim to povedlo. Nemluvilo se o skandálu prezidenta, nemluvilo se o jeho problémech, ale řešila se neexistující válka mezi Spojenými státy a Albánií. Doporučuji všem se na Vrtěti psem znovu podívat. Až se na ten film podíváte, možná vám to připomene celou tuto historii kolem lithia, která se samozřejmě nezačala psát okamžikem, kdy ministr Havlíček podepsal memorandum. Ta historie se začala psát mnohem, mnohem, mnohem, mnohem dříve. A já se k tomu ještě během svého vystoupení jednoznačně dostanu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli jsou čtyři dny před volbami. V době, kdy byla rozpoutána a fabrikována tato umělá kauza lithium, tak bylo několik týdnů před volbami a politik Andrej Babiš měl v té době problém. Bylo oficiálně zahájeno jeho trestní stíhání v případě podvodu s evropskou dotací v kauze Čapí hnízdo. Trestně stíhán byl nejenom předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ale také jeho první místopředseda Faltýnek. Takže předseda hnutí ANO má velký problém: je oznámeno zahájení jeho trestního stíhání a je potřeba odvést pozornost veřejnosti. Určitě z pohledu hnutí ANO není radno, aby se až do voleb mluvilo o tom, že v čele hnutí je politik, který je trestně stíhaný, a že dokonce statutárním místopředsedou tohoto hnutí je taky politik, který je trestně stíhaný. V minulosti to totiž bývalo tak, že když v čele nějaké strany nebo hnutí stál někdo, kdo měl problém se zákonem a býval trestně stíhaný, tak v minulosti to bývalo v této zemi tak, že takovýto politik odstoupil a ten problém si řešil mimo špičkovou politiku.

Andrej Babiš se rozhodl změnit pravidla a přepsat pravidla, a proto nepotřebuje, aby se o tom mluvilo, že se přepisují pravidla a že se mění pravidla. Jak už jsem řekl, je potřeba odvést pozornost veřejnosti. (Výkřiky v sále: Lithium!) Lidé a novináři by se totiž mohli ptát, jak je možné, že oba trestně stíhaní politici zůstávají v čele hnutí ANO a nadále kandidují do voleb. A tak se, vážené poslankyně a vážení poslanci, použije scénář Vrtěti psem. Vymyslí se kauza lithium, která zaplní média tak, aby se nemluvilo o Čapím hnízdu a trestním stíhání poslance Andreje Babiše.

Umělá a zcela vylhaná kauza lithium se po několika dnech hodí poslanci Babišovi ještě z jiného důvodu. Slovenský Ústavní soud totiž zrušil rozsudky nižších soudů, podle kterých byl poslanec Babiš veden v evidenci agentů komunistické státní bezpečnosti neoprávněně. Znovu tedy na základě rozhodnutí slovenského Ústavního soudu platí, že pan Andrej Babiš je evidován jako agent státní bezpečnosti Bureš. Slovenský Ústavní soud dokonce uvedl, že rozhodnutí soudu nižšího stupně bylo založeno na výpovědích nedůvěryhodných svědků, kteří se aktivně podíleli na prosazování komunistického režimu. Jak uvedl slovenský Ústavní soud, jejich angažovanost na objektivitě (?) protiprávním a nemorálním režimu vyvolává pochybnosti o jejich důvěryhodnosti. Tolik, vážené poslankyně a vážení poslanci, citace Ústavního soudu Slovenské republiky. Poslanec Andrej Babiš má tak druhý problém. Možná ještě vážnější než ten první, kterým je trestní stíhání. Je evidovaným agentem komunistické státní bezpečnosti a estébáci, kteří v jeho prospěch vypovídali u soudu, aby mu pomohli, budou zřejmě pro příští jednání u soudů na Slovensku nepoužitelní.

Shrnuto a podtrženo, vážené poslankyně a vážení poslanci, jde o scénář Vrtěti psem. Jako kdybyste ten film vzali a opsali ho do české reality. Žádná velká fantazie, žádná velká kreativita, prostě použijete osvědčený scénář. Cílem je prostě odvést pozornost úplně jinam. Proto byl vykonstruován lživý útok na ministra průmyslu a obchodu Havlíčka v souvislosti s těžbou lithia. Jako záminka bylo použito právně nezávazné memorandum, které ministr Havlíček podepsal. Právně nezávazné memorandum.

Tato schůze je součástí scénáře Vrtěti psem. Říkám to nerad, protože mám úctu k této Poslanecké sněmovně. Ale vážené poslankyně a vážení poslanci, podívejte se prosím kolem sebe. V jak důstojné situaci se Poslanecká sněmovna několik málo dnů před volbami schází. Na základě jak silných argumentů byla svolána ta mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.

Já nikdy nebudu zpochybňovat právo opozice svolat mimořádnou schůzi. Když jsem vedl opozici v této Poslanecké sněmovně, tak jsem často svolával také mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, pokud jsme na to měli sílu. To je naprosto legitimní nástroj opozičních stran. Mají na to plné právo. Ale je otázka, jestli to, co se tady dneska odehrává, je akce nezávislých opozičních stran, které se rozhodly pranýřovat vládu za její údajné prohřešky, anebo jestli je to akce, která prostě je součástí scénáře Vrtěti psem.

A když si analyzuji ta dosavadní vystoupení představitelů opozice, a měli jsme tady vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Kováčika a měli jsme tady před malou chvílí vystoupení předsedy komunistů pana Filipa, tak oni vůbec nemluvili o Ministerstvu životního prostředí. Vůbec nemluvili o hnutí ANO a pořád mluvili jenom o ministru Havlíčkovi a memorandu. To znamená, jako by to zapadalo do toho scénáře Vrtěti psem. Já tomu nerozumím, proč komunističtí představitelé, jestliže chtějí pranýřovat situaci kolem lithia, tak nedohlédnou do roku 2010 nebo do dalších let, kdy to bylo právě Ministerstvo životního prostředí i za současného ministra životního prostředí Brabce, které vydávalo všechny správní akty, které se týkaly lithia. Tak proč komunisté, jestliže jsou taková spravedlivá rozhořčená opozice, mluví jenom o Havlíčkovi, mluví jenom o sociální demokracii a nemluví o tom, kdo ve skutečnosti v této věci až doposud výhradně rozhodoval. A to bylo Ministerstvo životního prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP