Neautorizováno !


(14.20 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Byli jsme také v minulém týdnu svědky toho dopis - nedopis, podepsal - nepodepsal, stojím si za tím - nestojím si za tím. Já jsem si nechal udělat jenom kratinkou analýzu, jak to funguje na Ministerstvu vnitra v rámci takzvaného elektronického podpisu, který ale plnohodnotně nahrazuje podpis řádný. Ministrovi vnitra se nepředkládá více variant. Ministr vnitra elektronicky podepíše pouze jednu podobu dokumentu. V elektronickém systému je aktivní pouze podepsaný dokument, žádný jiný, a zpracovateli se ministrem odesílá pouze ta varianta, která má souhlas ministra. Já nevím, jak to může chodit na Ministerstvu životního prostředí, ale takto funguje standardizovaný zákonný postup.

Vážený pane ministře Brabče, sdělte nám tedy, jestli ten dokument, který odešel, byl elektronicky podepsán, a pokud ano, tak je právně závazný. Pokud půjdeme do hloubky, tak ten úředník mohl uvést v omyl jiné ministerstvo a můžeme se ptát po jeho odpovědnosti. Myslím si, že už bylo zahájeno určité řízení ve vztahu k tomuto úředníkovi, protože on pochybil a je potřeba se ho ptát proč, a jestli to přiznání bylo opravdu pravdivé, nebo to byla opět snaha cosi zakrýt, cosi zamlžit, cosi zamést pod koberec. Znovu říkám, ve standardizovaném oběhu elektronické pošty ten postup, o kterém jste hovořili, a kdy se ten úředník s vysokým renomé v Senátu přiznával, prostě možný není. Není. Není, nebo je na Ministerstvu životního prostředí obrovský nepořádek.

Ministerstvo životního prostředí je ministerstvem, které je rozhodující pro zpracování tzv. velké EIA, je odvolacím orgánem pro orgány přenesené státní správy v krajích. A já se tedy ptám, jakou relevanci mají dokumenty podepsané ministerstvem? Kolik soudních sporů bude, kdy byla napadána relevance vašich dokumentů, pane ministře? Vy, než jste vynesli ten soud, že ten dokument nedokument ministrem podepsaný je, či není, tak jste si měli zvážit veškerá rizika z toho plynoucí. Toto není dětská hra, tady nemůžeme hrát o renomé České republiky ve vztahu k třetím osobám, to prostě nejde. Já vím, že jsou volby, ale i to musí mít určité mantinely a musíme vždycky a především hledět na zájem České republiky, kterou reprezentujeme, a jejích občanů. Vy jste to z našeho pohledu nedělali. Znovu říkám, ve kterékoli obci, pokud je záměr prodat tři metry čtvereční, je to na úřední desce. Proč na úřední desce nebyl záměr vydat průzkumné licence, tak jak vám to ukládá zákon? Za vás, pane kolego Brabče. Ne za vašich předchůdců, ale za vás.

Mohli bychom tady dlouze hovořit o tom, jak je možné, že Diamo v minulosti prodalo vytěženou horninu za 800 tisíc korun jedné skupině, která dnes údajně běhá po trhu a nabízí je za 3 miliardy, mohli bychom se ptát na otázky typu, jak je možné, že Moravskoslezský kraj vydal jedné firmě na výrobu baterií povolení bez toho, aby řešil tzv. EIA, jestli opravdu ten provoz baterií není ekologickou zátěž, ale já nechci tu debatu dál zatěžovat a dál vrstvit.

Kolegů z KSČM bych se rád zeptal, jestli ta příprava s hnutím ANO na dnešní schůzi a na ty otázky není náhodou společná. Já tu vidím strašnou spoustu společných znaků a skoro mi přijde, že to je z dílny jednoho advokáta z Agrofertu. To má úplně stejné znaky. Když se na to podíváte a zamyslíte se, tak je to vcelku zjevné.

A pana předsedy Filipa prostřednictvím pana předsedajícího bych se ještě rád zeptal, když to KSČM vidí jako tak obrovský problém - a já jsem pro to, aby se na každou tu otázku odpovědělo -, tak aby nám řekl, proč stejně ten problém nevidí hejtman Ústeckého kraje. Protože samozřejmě ta věc se mnohokrát projednávala, a já si myslím, že hejtmani znají svůj kraj. A proč tedy na poplach nebil hejtman Ústeckého kraje už v minulosti, kdy bylo zjevné, že průzkumné licence získává australská firma. A ten kraj o tom nemohl nevědět, přátelé.

Přijde mi to jako falešné argumenty a falešná debata s jediným cílem: vypustit tuny a tuny mlhy na překrytí svých vlastních problémů, sebrat sociální demokracii ještě pár voličů, aby se nad tímto problémem po volbami zavřela voda. My ji zavřít nechceme. To znamená, první věc - bude podáno trestní oznámení, aby věc byla objasněna ve vztahu k vydání licencí na základě toho, že nebylo postupováno podle zákona a nebyly věci vyvěšeny tak, jak zákon ukládá. Vedle toho jsme za sociální demokracii připraveni na případné změny zákonů, zvednutí poplatků za těžbu lithia a ochranu českých národních zájmů. Přesně z tohoto důvodu ministr Havlíček to, co podepsal, tedy memorandum, podepsal, aby zabránil škodám, které vznikly jinde, a to na Ministerstvu životního prostředí. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi vnitra. Slovo má pan místopředseda Filip, po něm pan předseda vlády. Možná ještě přečtu další. Pak pan ministr Chvojka, pan předseda Kučera, pan vicepremiér Bělobrádek, pan místopředseda Bartošek, pan předseda Mihola a další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé paní a pánové, dovolte mi, abych doplnil úvodní slovo předsedy našeho poslaneckého klubu.

Předseda poslaneckého klubu uvedl, že jsme požádali ostatní politické strany a politická hnutí o spolupodpis svolání této schůze, a není to žádná akce, kterou si snad vymyslel někdo jiný. KSČM nechce nikoho balamutit a určitě nechceme, aby také kdokoliv, kterákoli politická strana balamutila občany České republiky. A panu ministrovi Havlíčkovi bych chtěl doporučit, aby místo konstrukcí, které tady přednášel v tom svém slově, raději odpovídal na interpelace, které mu poslanci KSČM dávali už od října loňského roku po té velké konferenci, kterou organizovala Akademie věd právě k zásobám nejen lithia, ale i jiných strategických surovin.

To, že jste, pane ministře, odpovídal na otázky např. Jaroslava Borky nebo dalších poslanců, jsme řešili tím, že jsme svolali samostatnou konferenci, odbornou konferenci a seminář do Poslanecké sněmovny na jaře letošního roku, a s podivem jsem zjišťoval, že na té konferenci padala slova, kterým jsem nemohl ani uvěřit. Najednou jsme slyšeli, že budeme pod nějakými sankcemi mezinárodních arbitráží. My jsme tady zažili nezávazné dopisy - pana ministra Bojara snad nemusím vzpomínat, a výsledek s tím, jak to dopadlo, jak se soudíme s arbitráží s Diag Human, to snad nemusím připomínat. Já posuzuji jednotlivé dokumenty, nikoli jak jsou nadepsány, ale podle obsahu. Tak se mi nedivte, že v tom nevidím memorandum právně nezávazné, když váš předseda vlády, pane ministře, řekne, že tedy až po roce 2025 budeme moci samostatně nakládat s tím ložiskem. To znamená, že to, aspoň podle slov předsedy vlády, není tak úplně nezávazné memorandum, jak jste se nám tady snažil vnutit.

A dovolte mi, abych se držel zcela věcného charakteru debaty. Položil jsem několik otázek a na rovinu tady říkám, že možná mohu za část odpovědí poděkovat i firmě Geomet, která na ně reagovala okamžitě dopisem mně a zveřejnila je ve své tiskové zprávě. To, že ovšem ty odpovědi samozřejmě zakrývají některé skutečnosti, to jsem ale také čekal, to je možná obchodní tajemství té firmy. Ale nečekal jsem to od vlády České republiky, resp. od ministra průmyslu a obchodu, ale ani od jiných ministrů.

Víte, připadá mi s podivem, vy, kteří jste, promiňte mi, eurohujerští takovým způsobem, že byste se nejraději převedli některé evropské normy i s chlupama, tak najednou nedbáte na to, že o veřejné zakázky se má ucházet firma jenom se zveřejnitelnou strukturou, tzn. s veřejnými vlastníky. A vy uzavřete memorandum, promiňte mi, v rozporu se zákonem o nakládání s majetkem České republiky, tak jak vám ukládá český právní řád, ale dokonce s dceřinou firmou, která se tváří jako australská, která je registrována na Panenských ostrovech a která si na to objedná speciální firmu, která zakrývá skutečné vlastníky. Vy si myslíte, že to je balamucení? My naopak chceme, abyste to rozkryli. Jestliže je řečeno, že sedm procent vlastníků je českých, té firmy, která to skutečně vlastní, tak proč to nemůžeme zveřejnit? Proč si na to objednali zakrytí té vlastnické struktury? K čemu to mělo sloužit? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP