Neautorizováno !


(13.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

A nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda je tady jiný návrh. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Prosím všechny poslance, aby setrvali na svých místech. Znovu prosím o zjištění počtu poslanců v sále. Prosím, zvedněte ruce. (Probíhá sčítání přítomných.) Počet přítomných pro toto hlasování je 158, kvorum je 80.

Ptám se, kdo je pro, abychom určili paní poslankyně Peckovou a Semelovou ověřovatelkami. (Probíhá sčítání hlasů.) Kdo je proti? Proti není nikdo, takže prosím o sečtení hlasů pro. (Probíhá sčítání hlasů).

V tomto hlasování číslo 3 bylo přítomných 158, pro 158, proti nikdo. Konstatuji, že ověřovatelkami 61. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Pan poslanec Adam Vojtěch - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová - zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel - zdravotní důvody, paní poslankyně Golasowská - bez udání důvodu, pan poslanec Grebeníček - osobní důvody, pan poslanec Heger od 16.30 do 23.45 pracovní důvody, pan poslanec Horáček - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, paní poslankyně Kailová - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz - pracovní důvody, paní poslankyně Nováková - osobní důvody, pan poslanec Novotný - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - pracovní důvody, pan poslanec Rykala - zdravotní důvody, pan poslanec Skalický - pracovní důvody, pan poslanec Urban - bez udání důvodu, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vilímec - bez udání důvodu, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek - pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška - pracovní důvody. Ještě pan poslanec Rais mezi 16. a 18. pracovní důvody, pan poslanec Karamazov do 14.30 a pan poslanec Běhounek společně s paní poslankyní Fischerovou se omlouvají za pozdní příchod z důvodu neprůjezdné D1. (Smích v sále.)

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek od 15.30 z pracovních důvodů, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Pilný - zahraniční cesta a pan ministr Štech z pracovních důvodů.

Ještě technicky. Přihlášky do rozpravy, jak už jste někteří zjistili, v případě, že bude schválen pořad, jsou k dispozici u stolku po mé levé ruce.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 61. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Nicméně předtím, než přistoupíme k hlasování, mám tady celou řadu přihlášek s přednostním právem, a jak bývá dobrým zvykem, jako první vystoupí zástupce navrhovatele a tím je předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Pavel Kováčik, kterému dám slovo. Po něm mám přihlášku pana ministra Havlíčka, pana ministra Zaorálka, Chovance, místopředsedy Filipa, pana premiéra Sobotky, pana ministra Chvojky, pana poslance Kučery, pana vicepremiéra Bělobrádka a pana místopředsedy Bartoška, a přibíráme další.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. A já prosím, kolegyně a kolegové, o klid v sále, tak aby pan navrhovatel, nebo zástupce skupiny poslanců, mohl odůvodnit tuto schůzi. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se úvodem své krátké řeči, poměrně krátké řeči, pokusil vás požádat o pochopení, vás všechny, kterým jsme my, nás 62 podepsaných pod seznamem žádostí o svolání této schůze, mohli způsobit určité potíže ať už při kampani, nebo třeba při přípravě tohoto jednání, které se poprvé, aspoň co já pamatuji, odehrává v náhradních prostorách Poslanecké sněmovny a ve značně improvizovaném prostředí. Přesto věřím, že se podaří udržet věcnost a důstojnost tohoto jednání.

Já vím, že mnozí z vás se možná pousmějete, čtyři dny před volbami se pokoušet držet věcnost a důstojnost, ale přesto nás 62 jsme usoudili, že je třeba, aby toto jednání proběhlo, protože poté, co zazněla v médiích informace o podpisu onoho memoranda o těžbě lithia na svrchovaném území České republiky, se zvedla bouře názorů občanů, kteří nás bombardovali velmi často dotazy a náměty k tomu, že to není možné, aby krátkou dobu před volbami se tak závažný materiál podepisoval, aniž by se Poslanecká sněmovna jako nejvyšší zákonodárný orgán, nebo součást nejvyššího zákonodárného orgánu, měla možnost k tomuto tématu vyjádřit.

Pokusili jsme se tyto názory veřejnosti vyvrátit tím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, mandát tohoto volebního období, mandát poslanců a poslankyň trvá až do jeho úplného vypršení a také do jeho úplného vypršení jsme tento mandát nejenom schopni, ale také ochotni, ale také je možné jej naplnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP