Neautorizováno !Jednání o tom, zda pondělí 16. 10. může být jednacím dnem Poslanecké sněmovny

 

(Jednání zahájeno ve 13.02 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, před zahájením našeho jednání o žádosti 62 poslanců ke svolání schůze Poslanecké sněmovny ve věci těžby lithia australskými těžaři na území České republiky musíme nejprve rozhodnout o následující věci.

Podle § 53 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se schůze Sněmovny nekonají v pondělí, pokud se Sněmovna neusnese jinak.

Žádost 62 poslanců jsem obdržel v pondělí 9. října tohoto roku a podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu jsem byl povinen svolat tuto schůzi nejpozději do deseti dnů od doručení žádosti. Při svém posuzování konkrétního termínu konání schůze jsem přihlédl zejména k tomu, aby mezi vyrozuměním poslanců o konání schůze a jejím zahájením uplynulo alespoň pět dnů, tak jak stanoví § 51 odst. 6 zmíněného zákona. Současně jsem přihlédl i k tomu, že do voleb zbývá již několik málo dnů a tato schůze by se neměla konat podle mého názoru bezprostředně před volbami. Z těchto důvodů jsem rozhodl o svolání schůze na dnešek, tj. na pondělí 16. října.

S přihlédnutím k § 53 odst. 3 zákona o jednacím řádu musíme tedy nejprve rozhodnout hlasováním o tom, zda se bude v pondělí 16. října 2017 konat schůze Sněmovny. Vzhledem k tomu, že v této místnosti není hlasovací zařízení, budeme hlasovat zdvižením ruky a výsledky tohoto hlasování budou zjišťovat skrutátoři, které určil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny. Pro vaši informaci, jedná se o tyto skrutátory a skrutátorky: Hana Celiznová, Eva Dostálová, Petr Dvořáček, Michaela Fořtová, Monika Jirkalová, Radka Kohoutová, Alena Malá, Petra Novotná, Pavlína Odehnalová, Helena Prokopová, Jana Řehořová, Olga Šmejkalová, Kateřina Urbanová, Miroslava Zelenková a Barbora Zeťová.

Zeptám se, zda někdo z poslankyň či poslanců má námitky proti osobám skrutátorů? Není tomu tak.

Poprosím techniku, zda by bylo možné zesílit zvuk v sále, protože jsou stížnosti, že je mě málo slyšet. Já tedy také přidám na hlase.

Ještě dvě informace. Ty mikrofony na vašich lavicích prosím nepoužívejte, jsou odpojeny. A stejně jako v hlavním jednacím sále budeme hovořit od pultíku.

A prosím vás vzhledem k tomu, že budeme sčítat ručně, abyste během hlasování zůstali na svých místech, aby se nám během hlasování neměnilo kvorum.

Rovnou si to vyzkoušíme.

 

Já bych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí podle § 53 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, že 61. schůze Poslanecké sněmovny se bude konat v pondělí 16. října 2017.

 

Zahájíme tedy hlasování. Nejprve prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. Prosím všechny přítomné poslance, aby zvedli ruku a vydrželi chvíli, dokud nebude provedeno sčítání. (Během sčítání hlasujících do sálu přicházejí další poslanci, situace je nepřehledná.)

Kolegyně a kolegové, tak to je přesně situace, kterou jsme na vedení klubů předpokládali. Poprosím ještě jednou o zjištění kvora, protože dorazilo dalších sedm poslanců a tím pádem by nám to evidentně nesedělo. (Po sále se ještě pohybují další poslanci.)

Prosím o klid v sále. Prosím poslance, aby se usadili na svá místa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP