(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní, ještě než dám slovo panu poslanci Kolovratníkovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se pan kolega Jan Farský do konce jednacího dne, od 12 hodin pan poslanec Martin Sedlář, dále se omlouvá pan ministr Stropnický do konce jednacího dne a dále se omlouvá ještě pan poslanec Josef Nekl.

Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já jsem trpělivě čekal řádně přihlášený, kolegyně, kolegové, jsem zpravodajem tohoto zákona a jsem také jeho podporovatelem, budu vystupovat k podpoře přijetí tohoto zákona. Jsem rád, že jsem si trpělivě počkal jako řádně přihlášený. Alespoň jsem mohl slyšet vaše argumenty a teď na ně nějak reagovat. Podotýkám, nebudu tak konfrontační jako pan poslanec Stanjura, ale v některých argumentech se s ním budu shodovat a zkusím je trochu rozvést.

Než se do té argumentace dám -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás na chviličku přeruším. Rád bych dodržel jednací řád a požádám předsedy vládních poslaneckých klubů, aby zajistili účast alespoň jednoho ministra. Můžete zatím pokračovat, pokud to nebude někdo požadovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já jsem se chtěl zeptat, jestli mám počkat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, můžete pokračovat, pokud to někdo nenazve tak, že já porušuji jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobře, děkuji. Budu pokračovat.

Než se pustím do těch argumentů, tak mi to nedá a nemohu nereagovat na vystoupení pana předsedy Sklenáka, který bohužel není přítomen. No ale ta argumentace - já jsem to podepsal, já jsem autorem, nebo spoluautorem tohoto zákona, ale teď poslouchám a nejsem hluchý a už si za tím vlastně nestojím - a pak ještě doplněno: ale přesto si stále myslím, že je to správně. No promiňte, zkuste se nad tím, kolegyně a kolegové, zamyslet: já jsem to podepsal, ale nejsem hluchý. Chtěl jsem se zeptat pana kolegy, jestli četl nebo ví, co podepisuje, jestli o tom nějak argumentoval.

Tím navazuji plynule - říká se tomu oslí můstek - na ten svůj první argument a otázku, kolegyně a kolegové, proč tedy máme legislativní proces, co tady děláme, jak tady pracujeme.

Tenhle zákon, pod kterým jsou podepsáni, už to bylo řečeno, zástupci poslaneckých klubů Stanjura, Babiš, Plíšek, Gazdík, Bělobrádek, Sklenák a Kováčik, tenhle zákon sem přišel v dubnu letošního roku. V současné době jsem předsedou hospodářského výboru, někteří kolegové, členové, tady jsou, tak snad moje slova potvrdí, řádně jsme ho na garančním hospodářském výboru dvakrát měli, dvakrát jsme ho projednali. Nikdo z těch oponentů, včetně váhajícího pana předsedy Sklenáka, se na hospodářský výbor nedostavil, nic k tomu neřekl. I kolegové ze sociální demokracie, kteří jsou členy toho výboru, nemluvili a nevystupovali proti němu a vyjádřili s ním souhlas. Tím vlastně mohu své vystoupení zkrátit. Garanční hospodářský výbor doporučuje kladným stanoviskem přijetí tohoto návrhu.

Jediný, kdo v té argumentaci vystoupil, a to tady férově a otevřeně říkám, byl kolega poslanec Petr Kudela, který přišel s negativní argumentací, vystupoval proti zákonu, řádně své argumenty zdůvodnil, padaly protiargumenty a nakonec tedy ve finálním hlasování před třetím čtením - bylo to v létě - garanční hospodářský výbor, znovu opakuji, hlasoval a doporučuje přijetí tohoto zákona.

Já musím říci, že jsem v šoku a jsem velmi překvapený, že teď, v tuto chvíli, ve třetím čtení, kdy se máme - a vy to víte - vyjádřit k legislativně technickým úpravám, se najednou spustí takhle zásadní debata. Ale cítím a respektuji tu náladu ve Sněmovně, tuším, že možná někteří z vás se rozhodnete trochu emotivně nebo podle argumentů, které tady uslyšíte, tak pro vás laiky, kteří jste u toho nebyli, kteří jste nebyli na hospodářském výboru, o čem se vlastně bavíme.

Ten návrh, pěkně prosím - a bohužel pan ministr Chvojka mě také neposlouchá, je to vzkaz jemu, nevím, jak hodně si ten návrh pročítal dříve než dnes, jak se mu věnoval - ten nedává žádné nové dramatické právo Hospodářské a Agrární komoře, on nepovyšuje tyto dva spolky nebo tyto subjekty na úroveň legislativního nebo zákonodárného procesu. Stávají se pouze jakýmsi správcem databáze, správcem IT, správcem programu.

Víte, když jsem se stal zpravodajem, já jsem si tu práci dal, objednal jsem se na Hospodářskou komoru, šel jsem se na to podívat. Viděl jsem demoverzi, seděl jsem u počítače, pracoval jsem s tím programem a viděl jsem, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo vypadat. A prosím, tohle je asi to klíčové, co byste měli slyšet. Není to nic víc ani nic méně než obyčejná tabulka, obyčejná databáze, do které se vyznačí - tu tabulku tedy spravuje Hospodářská komora, to vyznačení by v případě přijetí prováděli buď jednotliví poslanci, nebo vláda, ti, kteří dávají nové návrhy zákonů - tak se prostě do té databáze jednotnou standardizovanou formou vyznačí změny, který paragraf se ruší, který se mění. Tečka. A takhle to funguje. Takhle jednoduché, kolegyně a kolegové, to v tom návrhu je.

A ještě jeden bonus, který ten systém nabízí. Uživatelé ho budou mít propojený i se svým kalendářem, takže díky tomu se jim v jejich google kalendářích nebo v těch aplikacích objeví, kdy přichází další povinnost ať už daňová, hlášení, ale třeba i hlášení směrem ke statistikům, k dalším kontrolním úřadům.

A teď ruku na srdce. Jsem vládní poslanec, tak snad mi bude odpuštěno, že budu trochu kritický a dám vlastně za pravdu kolegům z opozice. My opravdu ten život podnikatelům nezjednodušujeme. Během tohoto volebního období jsme na ně uvalili spoustu povinností a spoustu regulací. Tohle je možnost, jak to můžeme trochu napravit a jak jim můžeme pomoci.

Takže první argument - je to opravdu jednoduchá tabulka. Ještě podotýkám odpověď panu ministrovi Chvojkovi. Hospodářská komora nevymýšlí, jak ona má vypadat. Je to technická norma, nebo ta konstrukce je taková, že to bude technické doplnění, technická vyhláška, a vláda jako nejvyšší orgán České republikou svou vyhláškou stanoví a řekne, jak přesně by ta tabulka, ten materiál měl vypadat. Takže opravdu jednoduchá technická věc.

Další reakce, opět na nepřítomného kolegu ministra Chvojku. On řekl - a slyšel jsem to od více kolegů, tuším, že ze sociální demokracie, ale bohužel i od svých kolegů - my zvýhodňujeme jednu skupinu občanů, obyvatel, proti druhé. Podnikatelé to budou mít a obyčejní lidé ne. Pěkně prosím, a teď jsem opět kritický jako koaliční poslanec ke své vládě, ke svým kolegům. Jak tohle můžete říci? Přece jestli jste zjistili, jestli tušíte, že někoho zvýhodňujeme a že někdo druhý nebude mít takovou výhodu, tak proč jste se nezasadili o to, aby tu výhodu měl i ten druhý, ten z vašeho pohledu znevýhodněný? Promiňte mi ten volný příměr, ale to bychom pomalu mohli říci, že obchodní řetězec Makro umožňuje, aby v něm nakupovali pouze živnostníci s IČO a s kartou a ne obyčejní lidé, tak zakážeme Makro nebo nařídíme novým zákonem nebo vyhláškou Makru, aby obsluhovalo i obyčejné občany. Omlouvám se, ale to je opravdu argumentace, se kterou nemohu souhlasit.

Ve třetím argumentu se obracím prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Zavadila, který velmi stručně řekl, že je to špatně. Víte, pane kolego, mně přijde, že vy máte toho ideového nepřítele, tu Hospodářskou komoru, že ti podnikatelé, ať už malí, nebo velcí, jsou ti nepřátelé, ti zlí. Ale přece prosím, podívejte se na to jinou optikou. Ti zaměstnavatelé, ti byznysmeni, podnikatelé, zaměstnávají lidi, dávají práci lidem a občanům. Vždyť je to jednoduchá paralela. Když my jim usnadníme život, když připravíme nástroj, který pro ně bude znamenat méně energie, méně starostí, méně nákladů na účetní, právníky atd., tak podnikatelům usnadníme život a oni mohou více rozvíjet své firmy, mohou investovat do rozvoje, do vzdělání a do svých lidí. Takže i argumentace pana poslance Zavadila mě hodně překvapila, protože jsem přesvědčen, že tenhle nástroj může v konečném důsledku pomoci i tomu, aby se lépe vedlo obyčejným zaměstnancům a obyčejným pracovníkům, za které on bojuje. Nerozporuji to, myslím si, že je to správně.

Poslední věta, poslední dvě věty ode mne. Znovu opakuji to, co jsem řekl na začátku. Apeluji, kolegyně a kolegové, na váš zdravý rozum. Ten návrh je podle mě připraven kvalitně, vláda dala neutrální stanovisko - neutrální, to znamená, tuším z toho, z té rozpravy, že někdo byl pro, někdo proti. Nakonec je stanovisko neutrální, podepsáni jsou pod tím všichni předsedové poslaneckých klubů nebo zástupci jednotlivých stran. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP