(12.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Mohl bych reagovat, ale já nemusím. Já myslím, že všichni členové Poslanecké sněmovny dostali argumentář i reakci na jednotlivé výtky, které jsou opravdu některé komické, například že se vytváří duplicita k aktivitám Ministerstva vnitra. Pravděpodobně Ministerstvo vnitra promýšlí nějakou aktivitu, jak by pomohlo podnikatelům. Já nevím. Možná jste mohli navrhnout, když vám to připadá duplicitní, aby to dělalo pouze Ministerstvo vnitra. Mně by to přišlo divné, ale proč ne, a tím by se ta údajná duplicita mohla odstranit. Nic takového opět nezaznělo.

A mohl bych opravdu pokračovat, ale nechci zdržovat. Já bych chtěl, abychom to podrobili hlasování, aby se jasně ukázalo, kdo drží své politické sliby a kdo je ochoten cokoliv podepsat a pak za pár týdnů říct promiňte, já jsem proti, mně se to tedy fakt nezdá, ten obsah je nějaký divný a podezřelý.

Chci jenom připomenout, že tam vlastně v tom návrhu zákona je, aby náběh povinností byl postupný. Je tam vyjmenováno 13 základních povinností, které by se měly zpracovat jako první, resp. 13 základních zákonů, které se dotýkají vlastně všech podnikatelů - daňové zákony, sociální a zdravotní pojištění, zákoník práce. To jsou ty, se kterými se potkávají úplně všichni. A mohlo by se ukázat, že ten zákon má nějaké nedostatky, že potřebuje změnit, upravit, vylepšit, to samozřejmě ano. Právě proto je tam poměrně dlouhý časový interval na samotný náběh. Když jsme změnili tady pravidla, že například pozměňovací návrh musí mít důvodovou zprávu, také jsme změnili techniku legislativy. Já myslím, že správně. A nějak jsme se s tím vypořádali.

Takže pokud bychom to schválili a přílohou návrhu zákona by měl být seznam povinností pro podnikatele, tak by se s tím musela vypořádat jak ministerstva, resp. vláda jako celek, tak jednotliví předkladatelé poslaneckých návrhů zákona, což je podle mě správné. Na tomto případu chci říct, že se umíme adaptovat na změny. Fakt nerozumím té snaze. Říct jako obvykle - velmi často a používají to možná všichni, abych nebyl útočný - říct: v zásadě tuto myšlenku vítám. Správná snaha něco takového připravit a prosadit! Ale můj politický mentor mi před lety říkal: Poslouchej až tu druhou větu, která přijde za slůvkem ale. Tam se dozvíš, jaký je názor toho člověka, který říká: V zásadě vítám, že tato problematika by měla být řešena, a v zásadě vítám, že tento návrh zákona je připraven. Něco podobného na konci svého vystoupení řekl i pan ministr Chvojka - že tomu rozumí a že to je v zásadě dobrá snaha, ale přece jim nebudeme pomáhat! To je věc, kterou jsem si takhle interpretoval, protože kdyby jim pan ministr Chvojka chtěl pomáhat, tak ten zákon vylepšil ať už jako ministr, nebo poslanec, přesvědčoval by nás o svém pohledu. Řekl by: tohle bychom mohli, místo roku dejme dva roky na prvních 13 zákonů, ukáže se, jestli jsme schopni vymyslet nějakou logickou strukturu. U ostatních místo tři dejme čtyři. To všechno se mohlo stát, nic z toho se nestalo. Je mi to líto, ale přesto věřím, že pan ministr, tak jak nepřesvědčil vládu, a to je pro koaliční poslance, vaše ministry nepřesvědčil, tak se nenechejte přesvědčit ani vy. Ministři byli pevní, neústupní a nevyslyšeli pana ministra Chvojku. Buďte stejní a podpořte nás. Já myslím, že pan zpravodaj to také podporuje, a to je vládní poslanec, já jsem opoziční. Toto je společný návrh šesti politických stran zastoupených v této Sněmovně včetně poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Buďte pevní a podpořte ten návrh! Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě než se dostane ke slovu řádně přihlášený pan kolega Kolovratník, eviduji faktické poznámky. První je Roman Sklenák, poté pan kolega Kudela, poté pan kolega Kalousek, Válková a pan ministr Chvojka, kterého se ptám, jestli chce přednostní právo, nebo faktickou. S přednostním právem, ale po faktických poznámkách. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, pan předseda Stanjura tady dnes používá silná slova. V předchozím tisku říkal, že to naše hlasování bylo alibistické, teď avizuje, že naše hlasování bude zbabělé, že někdo nechce dodržet své slovo a politický slib. A pak také je nepřesný, protože pod ten návrh se nepodepsal poslanecký klub sociální demokracie, ale jeho předseda.

A problém není v tom, že bych třeba já změnil názor. Já si myslím stále, že ta idea, kterou nese tento návrh, je správná, ale také nejsem hluchý. Samozřejmě poté, kdy se o tom návrhu začalo diskutovat, tak se vůči němu velmi silně řada osobností vymezovala, včetně členů vlády - pan ministr Pelikán, pan ministr Chvojka, včetně senátorů. Také nezapomínejme, že máme druhou komoru Parlamentu. Já jsem s nimi tu věc konzultoval a mám velké obavy, jestli je podpora v horní komoře pro tento návrh. A také výhrady měly i instituce. Připomenu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

A já vám něco řeknu. Já totiž mám pocit, že tohle je podobný případ jako registr smluv. Prostě jsou zákony, které by měly být vládní z toho důvodu, aby prošly připomínkovým řízením, aby se jimi zabývala Legislativní rada vlády. Samozřejmě zákonodárnou iniciativu máme i my a další, ale upřímně já jsem přesvědčen, že poslanecké návrhy by měly být spíše drobnější záležitostí, a to není tento případ. A vzpomínám si a je to pro mě memento, když jsme nechali projednávat poslanecký návrh zákona o registru smluv. V určité chvíli jsme všichni viděli, že to je špatně, že to měl být vládní návrh, že tam mělo být to připomínkové řízení, ale nezastavili jsme to, a v podstatě důsledek byl ten, že jsme se registrem smluv zabývali čtyři roky, celé volební období. A já mám pocit, že tohle může být podobný případ.

Takže nezměnil jsem názor, ale vnímám to, co říkají ostatní!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Kudely. Pan kolega Stanjura je zatím poslední s faktickými poznámkami, po něm s přednostním právem ministr Chvojka, poté s řádnou přihláškou pan kolega Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Vystoupení pana poslance Stanjury bylo tak dlouhé, že jsem si svoji poznámečku musel napsat pár body.

Situaci beru vážně. Tady bylo řečeno, že někdo někoho nebere vážně. Je mi jedno, kdo je pod návrhem podepsán. Není mi jedno, co by se mělo schvalovat. Tento návrh není dobrý. Chybí v něm například provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny, protože vedle návrhu zákona a důvodové zprávy se ještě bude schvalovat výčet povinností pro podnikatele. Tato provázanost na jednací řád Poslanecké sněmovny například chybí. Já jsem ve druhém čtení předložil pozměňovací návrhy a tyto jsem řádně odůvodnil, zatímco musím konstatovat, že pozměňovací návrhy poslance Stanjury mají důvodovou zprávu, teď ji nebudu citovat přesně, poněvadž to nemám před sebou, v tomto smyslu toto je potřeba schválit.

Upozorňuji na to, že tento návrh zákona vytváří duplicitu, protože zhruba před rokem jsme schválili tady na tomto místě novelu zákona o Sbírce zákonů, kdy se ukládá Ministerstvu vnitra, aby připravilo elektronický systém evidence zákonů, ve kterém by byla dohledatelnost předchozích verzí a jakási elektronická stopa. Pokud Hospodářská komora chce vytvořit systém pro podnikatele, měla na to 20 let nebo více, případně může se aplikovat na systém, který bude připraven Ministerstvem vnitra a který má také termín, tuším, do roku 2020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP