(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na přestávku vypršel. Přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes se omlouvá z resortních důvodů na celý den pan ministr Robert Pelikán. Dále dnes od 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Pražák. Dnes od 11 do 14 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili poté, co byla ukončena rozprava. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu procedury. Požádám vás, pane zpravodaji, abyste se ujal slova a abyste nám představil proceduru hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si obrátit vaši pozornost opět k pivu. Procedura je velmi jednoduchá. Padl návrh na zamítnutí. O tom bychom hlasovali nejprve. Pokud nebude přijat, je tu ze druhého čtení návrh pana poslance Stanjury, který garanční výbor doporučil. A jenom podotýkám, že tento pozměňovací návrh vyvrací jakékoli pochybnosti, že schválená norma by byla v kolizi se směrnicí číslo 6 Evropské unie. A pak bychom hlasovali o návrhu jako celku. Celkem tedy tři hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli mám dobré podklady z garančního výboru, tak mám nejprve návrh na zamítnutí, za druhé legislativně technické úpravy, pak pozměňovací návrh pod písmenem A1, pak pod písmenem A2 a poté teprve o zákonu jako celku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se vám omlouvám, pane předsedající. Zapomněl jsem na ty legislativně technické.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, jsem rád, že jsme se ujednotili na proceduře. Ptám se, zda má někdo návrh na změnu nebo úpravu procedury. Žádný návrh nevidím.

 

Nejprve si tedy odhlasujeme proceduru tak, jak jsem ji přečetl z návrhu garančního výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruky. (Pobavení v sále. Ohlasy v plénu.) Ruku. Jednu ruku jsem myslel, ano.

Je to hlasování s pořadovým číslem 97, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. S návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Eviduji žádost o vaše odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nejprve o zamítnutí - podle procedury.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, přesně tak. Nejprve tedy budeme hlasovat o zamítnutí. Poprosím, abyste řekl stanovisko garančního výboru. (Proti zamítnutí.) Pan navrhovatel? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 98, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 54, proti 48. Tento návrh nebyl schválen.

 

Můžeme tedy postupovat podle pozměňovacích návrhů. Požádám vás, abyste je přednášel a říkal k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Je to sice nulová množina, ale schválili jsme si to v proceduře. (Navrhovatel Stanjura: Nejsou.) Já vím, ale pan předsedající to přednesl, já ho nechtěl opravovat a není žádný důvod, abychom to neodhlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já zde mám napsáno, že vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. V pozměňovacím návrhu A1 poslance Stanjury se za slovo "každé" vkládají slova "celé hmotnostní". Jedná se o legislativně technickou úpravu, a z toho důvodu vidím jako důležité dát o ní hlasovat. (Zpravodaj: Doporučuji. Navrhovatel: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 99, přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali o samotném meritu, tedy pozměňovacím návrhu, tedy o návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 100, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 52, proti 22. Tento návrh nebyl schválen.

 

Můžeme pokračovat. Omlouvám se, pan předkladatel se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro ty, kteří hlasovali proti. Máte na to plné právo. Ale ten návrh dával do souladu českou a evropskou legislativu. Je fajn, že takhle důrazně jste odmítli, že bychom se v České republice řídili i evropským právem. Jenom abyste věděli, o čem jste hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, budeme pokračovat v proceduře, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o posunutí účinnosti. Vzhledem k velké prodlevě projednávání doporučil garanční výbor a pan navrhovatel navrhl účinnost prvního dne měsíce následujícího po dni vyhlášení. Logicky doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 101, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 3. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zbývá hlasování o zákonu jako o celku. Pane předsedající, já jsem teď v nekomfortní situaci. Uvědomuji si, že podle jednacího řádu bych měl tupě zopakovat názor garančního výboru, který podporuje schválení zákona ve znění pozměňovacích návrhů. Nicméně pokládám za svou povinnost sdělit Sněmovně, že vzhledem k tomu, že nebyl přijat pozměňovací návrh, který uvádí návrh zákona do souladu s evropskou legislativou, a nebyl přijat ani ten naprosto logický pozměňovací návrh, že ten zákon nemůže platit od 1. ledna 2016, tak prostě není v mých silách doporučit Sněmovně, aby hlasovala pro zákon jako celek. Já pro něj hlasovat neumím. A pokládám, jestli bylo něco populismus a politikaření, tak hlasování o těchto pozměňovacích návrzích.

Prosím, hlasujme o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, než přečtu návrh usnesení, pouze pro pořádek: poté, co se hlasuje o pozměňovacích návrzích, tak už se zpravodaj ani předkladatel nevyjadřuje, zda doporučuje, nebo nedoporučuje zákon ke schválení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem si toho vědom. Přesto jsem to porušil, protože jsem to pokládal za svou povinnost. Omlouvám se. (Poslanec Stanjura: To udělali naschvál.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP