(11.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Jestli tady zaznělo, že se to neodrazí v ceně piva, je to možné. Já to nebudu rozporovat. Nevím, co to udělá s cenami piva na trhu. Ale bude to proto, aby malé pivovary, které jsou většinou v českých rukou, abychom jim usnadnili život, abychom jim usnadnili přežití. Protože ty velké pivovary, už nám jich moc českých nezůstalo. Týká se to všech, to nezastírám, ale progrese té výhody je směrem k malým pivovarům. Proto vás, kolegyně a kolegové, vyzývám, abyste se nad tím ještě zamysleli, vy, kteří to podpořit nechcete, abyste uvážili tady tento argument.

A přece jenom si nedovolím k tomu populismu, ono tady bylo mnohokrát řečeno, že my daně nezvyšujeme. Jestliže ta daň už měla být nižší, měla klesnout po tom zvýšení, a zůstala zachována. Já si dovolím říct, že populismus byl říkat, že ty daně nezvyšujeme. Tady u tohoto byl tento krok. Já jsem pro, jsem také z rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor podpořil tyto návrhy, toto znění zákona. A já věřím, že aspoň na závěr naší Poslanecké sněmovny podpoříme více - říkám, týká se to všech, ale více schválením této novely podpoříme ty malé pivovary české, pro to já určitě a jednoznačně jsem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. A táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já bych ještě rád zapolemizoval s tvrzením pana ministra, že to nebude mít žádný vliv na cenu. Já si troufnu říct, že to není pravda. Samozřejmě že to nebude mít žádný vliv na cenu z toho hlediska, že se po snížení spotřební daně zlevní pivo. Nezlevní. Pochopitelně, že nezlevní. Ale v čase se zdraží později.

Na českém pivním trhu je mimořádná konkurence a firmy sahají ke zdražování skutečně až v okamžiku, kdy vymizí jakýkoliv polštář, kde by mohly své náklady tlumit jinak, než že musí zvýšit cenu. Pokud jim umožníme tenhleten polštářeček, mluvíme o 780 milionech, spotřebitel to pocítí tím, že bude pivo zdraženo později, než by bylo nezbytně nutné. A tím jsem si naprosto jist.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Nyní se táži na závěrečná slova pana zpravodaje nebo navrhovatele. Není tomu tak.

Než přistoupíme k hlasování, byl jsem požádán předsedy klubů ANO a sociální demokracie o patnáctiminutovou přestávku. To znamená, nejprve nyní vyhlásím přestávku a poté dám hlasovat o proceduře a jednotlivých pozměňovacích návrzích. Na základě žádosti předsedy klubu ODS bych dal přestávku do 11.30 hodin.

Ještě než vyhlásím přestávku, tak pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Prosím poslankyně a poslance sociální demokracie, aby se dostavili do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě předseda poslaneckého klubu hnutí ANO.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Prosím naše kolegy k nám na klub. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP