(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předkladatel se hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nechci opakovat tu přestřelku, kterou jsme s panem ministrem měli v druhém čtení, možná i v prvém čtení. Nicméně možná pan ministr, když nekandiduje, umí plánovat, kdy se zákon projedná. Říkáte předvolební. Pane ministře, víte tak z hlavy, kdy jsme ten zákon podali? Já vám to řeknu. 16. listopadu 2016. Mám pocit, že kdyby se mělo jednat pouze o předvolební slib, předvolební akci, tak bychom to udělali úplně někdy jindy. Je to zhruba deset měsíců. Takže takhle se skutečně plánovat předvolební agenda podle vás nedá, protože navíc termín voleb je skutečně v předpokládaném termínu, v tom termínu, s kterým většina kandidujících stran počítala.

Já nebudu opakovat ty argumenty. Já mám jenom jedno nové číslo jako podpůrný argument k tomu, abychom to podpořili a abychom splnili to, co tady zaznělo před lety z úst našich předchůdců, že ta daň je zavedena na omezenou dobu. Mluvilo se o jednom dvou letech, už je to sedm let. A to jiné číslo je, že když jsem dostal informaci meziročního srovnání dodávek piva do restaurací, teď nechci spekulovat o vlivech, tak mezi červencem 2017 a červencem 2016 došlo k poklesu o 9 procent a jednoznačně je bezesporu zbytečně vysoké daňové zatížení.

Chtěl bych poprosit kolegyně a kolegy, aby podpořili stanoviska garančního rozpočtového výboru, který doporučuje jak pozměňovací návrhy, tak přijetí zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Neměl jsem v úmyslu vystupovat, protože jsem tady argumentoval v prvním i ve druhém čtení již několikrát. Ale nemohu nereagovat na připomínku o populismu. Myslím, že s populismem rozpočtovým se tu ještě setkáme před volbami i po volbách, až vláda díky tomu, že navzdory své politice bude mít vyšší příjmy, než predikovala, tak oni nesníží deficit, ale bude je chtít utratit. Mám důvod se obávat, že těch 10 miliard, které už pan ministr financí anoncoval, není poslední slovo, že budete chtít utratit víc. To bude populismus, kolegové, v miliardách! Obrovský! A samozřejmě předvolební.

To, co tady projednáváme, je - já bych si taky přál třeba snížení odvodů v sociálním pojištění nebo v přímých odvodech a tohle je spotřební daň, ale to, co tady projednáváme, je oněch 780 milionů, jak řekl pan ministr. Já pokládám řečnickou otázku, na kterou ani nechci odpovědět. Pane ministře, vy jste schopen odhadnout inkaso spotřební daně v příštím roce s přesností na jednu miliardu? Samozřejmě že ne. Pohybujeme se v rámci statistické chyby. To není populismus. Populismus je to, s čím sem přijdete, kolegové. To budou desítky miliard.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan ministr financí, po něm pan poslanec Votava. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, ministr financí je tady od toho, aby takříkajíc co nejvíc vybral a co nejméně rozdal. Ty daňové příjmy, které velmi výrazně narostly, a narostly především díky kontrolnímu hlášení EET, které jedna ze stran přítomných ve Sněmovně chce zrušit, a přitom zavádí další výdaje do státního rozpočtu. 780 milionů možná nejsou žádné peníze, ale nicméně státní rozpočet zatíží a spotřebitelům vůbec nic nepřinese. Takže proto ho považuji za populistický. A to, že došlo ke shodě nebo k blížícímu se termínu voleb a ten zákon byl projednáván, vždyť nic nemění na faktu, že ho právě přijímáme teď a jde populistickým směrem a zasahuje státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Votava s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, to, co řeknu, bude čistě moje stanovisko, nevyslovuji stanovisko sociální demokracie, to v žádném případě. V roce 2010 došlo ke zvýšení spotřební daně u piva. Bylo to odůvodňováno stabilizací veřejných rozpočtů. Bylo řečeno, že je to na dobu přechodnou. Ano, dodnes nebylo to vráceno na původní mez, to pravda je, nebo na původní hodnoty spotřební daně u piva. Já jsem tehdy byl opoziční poslanec, dneska jsem koaliční, byl jsem opoziční poslanec a tehdy jsem to vrácení zpátky, resp. snížení spotřební daně z piva jsem tehdy prosazoval a podporoval. Takže asi pochopíte, že nemohu jen tak měnit názory. A nechtěl bych samozřejmě, abych byl obviňován z toho, že tady podporuji nějaký alkoholismus. To nemá s alkoholismem nic společného. Pivo je, a myslím, že máme velice dobrá piva, nebudu mluvit o jednom pivu, vždyť jsem z Plzeňského kraje, piva máme velice dobrá, ale je to určitý národní nápoj. A osobně si myslím, a chci se zachovat naprosto konzistentně, takže já budu hlasovat pro to, aby se spotřební daň z piva snížila, a to z toho důvodu, co jsem řekl, protože jestliže jsem to prosazoval dříve, podporoval dříve, tak to učiním i dneska.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych byl skutečně velmi opatrný v prohlášení, že za vyšší příjmy státního rozpočtu může kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. Já skutečně nechci tady diskutovat na téma ministr financí a jeho prohlášení v tomto směru. Nicméně když se podíváme na jakékoliv prohlášení odborníků v tomto směru, to znamená ekonomických odborníků, tak se vždy dočteme, že vyšší příjmy jsou zejména díky vyšší spotřebě domácností. A vyšší spotřeba domácností je samozřejmě podmíněna úspěchem našich výrobců, našich exportérů, kteří jsou zase navázáni na Evropskou unii a její úspěch, protože více než 80 % exportu jde samozřejmě tímto směrem. V příjmech se elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení, v tom objemu, téměř neprojeví. Takže já bych skutečně vyzval k velké střízlivosti v těchto prohlášeních a věřím, že příští rozpočet bude sestaven podstatně lépe, než v současné době je navrhován.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Řádně přihlášen pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Nejdříve krátkou zmínku. Mně se vůbec nelíbí ta zmínka o populismu. Tady v této Poslanecké sněmovně bylo mnohokrát mnoho lidí označováno populismem. Já jsem patřil mezi ně a později se ukázalo, že ta naše slova a naše prognózy tak populistické vůbec nebyly a že častokrát mířily správným směrem. Takže s tím používáním slova populismus bych už opravdu byl opatrný a nepoužíval ho tolik.

To, co zaznělo od předřečníků, já to doplním. Častokrát v minulosti byli podporováni u nás velcí investoři, velké firmy, dávaly se pobídky velkým. Já nezastírám, že tady ta pobídka, nebo spíše toto zvýhodnění, se týká všech, ale ono má progresi směrem k malým firmám, k malým pivovarům. Čili apeluji na všechny, nebo vyzývám vás, podpořme a udělejme konečně jednou taky něco pro ty malé a nedávejme pořád bonusy jenom těm velkým. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP