(9.30 hodin)
(pokračuje Ludvík)

Takže musím zdůraznit, že návrh pana poslance Kaňkovského nikterak neomezuje okruh osob, které jsou oprávněny vykonávat servisní činnosti, žádné osoby z něj nevylučuje a zároveň je plně v souladu se zamýšleným cílem této novely. Takže já bych opravdu poprosil, jestli by bylo možno pozměňovací tisk 1020 společně s pozměňovacími návrhy pana poslance Kaňkovského přijmout, a velice vám děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Hegera.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych si dovolil podpořit návrh pana kolegy Kaňkovského. Zjednodušeně je možno říct, že to je návrh, který vede diskusi, laickými slovy, o tom, jestli se svým autem musíte chodit do autorizovaného servisu, nebo můžete s drobnostmi chodit do servisu neautorizovaného nebo garážového. Kopíruje zcela běžný život, který je jistě každému z vás známý. A vzhledem k tomu, že celá naše společnost je přeregulovaná, zdravotnictví je riziková záležitost, takže tam je regulace velmi, velmi tuhá. A já musím uznat, že ten zákon, který vznikal ještě za období Nečasovy vlády, ta jeho kostra, byl napsaný v tomto směru velmi přísně a aplikační praxe ukázala, že jsou sféry, kde regulace je možno uvolnit.

Konečná komplikace přišla s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Pastuchové. Musím říct, že ten návrh, že ona má pravdu v tom případě, kde říká, že ten návrh dostatečně nerozšiřuje v kategorii 1 zdravotnických prostředků tu deregulaci. Ale v tomto směru je to na odbornou diskusi. Já se prostřednictvím pana předsedajícího omlouvám paní poslankyni Pastuchové, ale přece jenom nemohu s tím zákonem (návrhem) souhlasit. Diskuse o míře regulace asi teď už není možná, ale problém, který v tom vidím, je v tom, že pozměňovací návrh je napsán legislativně neurčitě, takže nebude v podstatě možno definitivně v případě sporu rozhodnout, kdo je ten člověk, který je kvalifikovaný na půdě nemocnice tento prostředek servisovat. A není to prostě popsáno tak, jak by to v zákoně popsáno mělo být, aby bylo naprosto jasné, kdo je ten člověk, který je schopen této činnosti. Z tohoto důvodu jsem proti tomu pozměňovacímu návrhu.

Trošku mě mrzí, že se situace se na zdravotním výboru zkomplikovala zbytečnou diskusí o tom, kdo je prokorupční a kdo je protikorupční, protože tohleto je opravdu záležitost odborná. A venkoncem musím říct, že i tam, kde ta regulace je přísná a hrozí zneužívání firmami, tak nemocnice zcela určitě mají možnost řadu věcí z těch hrozeb ošetřit ve výběrovém řízení, kdy je potřeba zdůraznit, že výběrová řízení při nákupu zdravotnických prostředků se musí soustředit nejenom na kvalitu toho prostředku a investiční náklady, ale musí vzít celoživotní náklady toho prostředku, to znamená i rozsah servisu. A tady je docela slušná možnost, jak je možno na prodejce zdravotnických prostředků tlačit, aby se chovali rozumně a servis zbytečně neprodražovali. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já bych se zase z vlastní zkušenosti chtěl trošičku přiklonit právě k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pastuchové. Víte, někdy je samozřejmě ta kritéria nutná zachovat a někdy je to problematické. Jenom takový krátký příklad.

Měli jsme naplánované laserové symposium s vysokovoltážním laserem, který přestal fungovat asi čtyři pět dní předtím. Jednalo se sice o rakouskou firmu, nicméně nejbližší technik byl v Jihoafrické republice. Kontrolní mechanismy ukázaly, že je zapotřebí vyměnit modul číslo 5, což byla taková zásuvka. Neměli jsme jinou možnost než zavolat tady toho technika nebo zaplatit mu cestu, tohoto Rakušáka z Jihoafrické republiky, do Brna, který během 30 vteřin tam zasunul modul, a tím byla oprava vyřízena. Takže je to takové někdy do nebe volající. A opravdu náš inženýr věděl přesně, co má udělat, kam to má udělat, a přesto to nebylo možné. Samozřejmě náklady na cestu, kterou nám ta rakouská firma naúčtovala, byly mnohonásobně vyšší než tady tento modul číslo 5.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Fakticky pan navrhovatel.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Tak ještě jednou, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych se velmi nerad přel s váženým kolegou panem profesorem Kostřicou. Ale tady je potřeba si uvědomit, že ten příklad, o kterém mluvil, se netýká tohoto pozměňovacího návrhu. Toto není přístroj rizikové třídy jedna, toto je přístroj vyšší rizikové třídy. A toto tento zákon řeší, nebo tato novela řeší. To znamená, že to, o čem se tady bavíme, je skutečně nejnižší riziková třída. A i tam je to umožněno, my to vlastně nebereme, akorát říkáme, že v rámci forenzního tam necháváme formulaci: pokud není stanoveno výrobcem jinak. Ale to se týká pouze odpovědnosti za tu věc, aby se z toho takzvaně výrobci nemohli úplně vysvléct. V tom je meritum věci. To, o čem mluvil pan profesor, se skutečně týká těch vyšších rizikových tříd a toto ta novela zákona řeší.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě fakticky pan poslanec Kostřica, potom paní poslankyně Pastuchová a pan zpravodaj také fakticky. (Hovor mimo mikrofon.) Řádně. Dobře. Prosím pana poslance Kostřicu.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji. Já bych (nesrozumitelné) pana poslance Kaňkovského. Mně to je jasné, já to vím. Já jsem jenom chtěl na to apelovat, že to je nějaké určité rozvolnění, které si myslím, že by mohlo být vhodné. Ona je ještě taková jiná věc, že třeba jsou i zařízení, která se neustále modernizují. Inovační technologie, zejména pokud jde třeba o kochleární implantáty, zase se jedná o něco jiného, ty se opravdu dostávají na trh velmi rychle. A třeba řečový procesor, který nemůže nějakým způsobem ovlivnit zdraví pacienta, ten je velmi drahý a pro každého pacienta může být individuálně sestavený. Čili tam ty problémy jsou samozřejmě i s tím, že taková ta schvalovací řízení a podobně jsou neúměrně dlouhá, a proto jsem se k tomu chtěl spíš přiklonit jako z hlediska nějakého, nechci říct rozvolňovacího, ale uvolňovacího procesu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já určitě chápu, že to je na odbornou diskusi. Já jenom odpovím prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Hegerovi v tom, že určitě nemocnice nebude najímat kohokoliv na ty opravy. Určitě to bude odborník. A já si troufám říci, že technici jednotlivých firem mnohdy nemají vzdělání biomedicínského inženýra, které dnes, které dnes vlastně já k tomu... nebo bych chtěla, aby to dělali.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jako dodatečný zpravodaj tohoto sněmovního tisku přednesl usnesení číslo 257 výboru pro zdravotnictví z 52. schůze, která se konala dne 5. září 2017 k návrhu poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 1020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP