(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 60. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Rykala má kartu 72, paní poslankyně Lorencová 77 a paní poslankyně Wernerová 78.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor - pracovní důvody.

Pan poslanec Mackovík má kartu 79.

Paní poslankyně Aulická Jírovcová - rodinné důvody, pan poslanec Babiš - pracovní důvody, paní poslankyně Balaštíková do 12.30 pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, pan poslanec Benešík - pracovní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Bohdalová - osobní důvody, pan poslanec Černoch - rodinné důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Fiala - osobní důvody, paní poslankyně Fischerová - pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská bez udání důvodu, pan poslanec Grebeníček - pracovní důvody, pan poslanec Hájek - rodinné důvody, paní poslankyně Halíková - osobní důvody, pan poslanec Holík Jaroslav - pracovní důvody, pan poslanec Holík Pavel - zahraniční cesta, pan poslanec Chalupa - pracovní důvody, pan poslanec Kádner - osobní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, paní poslankyně Kovářová - osobní důvody, paní poslankyně Langšádlová - pracovní důvody, pan poslanec Luzar - osobní důvody, paní poslankyně Marková - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Josef - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová bez udání důvodu, pan poslanec Okleštěk - pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Skalický - pracovní důvody, pan poslanec Soukup - pracovní důvody, pan poslanec Šenfeld - osobní důvody, pan poslanec Šidlo - zdravotní důvody, pan poslanec Velebný - osobní důvody, pan poslanec Vyzula - rodinné důvody, pan poslanec Zahradník - osobní důvody, pan poslanec Zemánek - pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády z pracovních důvodů, pan vicepremiér Bělobrádek - pracovní důvody, pan ministr Herman - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Štech - zdravotní důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody.

Ještě zde mám omluvu pana poslance Okamury mezi 9.00 a 12.00 z důvodu jednání, pana poslanec Fiedlera z pracovních důvodů a pana poslance Vojtěcha Adama od 11. hodiny ze zdravotních důvodů. Tolik tedy omluvy.

My bychom dnešní jednání měli zahájit pevně zařazenými body 34 a 40. Poté bychom se věnovali dalším bodům z bloku třetího čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 33, 35, 36, 37, 38, 39 a 41. Nicméně se zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak.

 

V tom případě otevírám bod

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 688/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr Chvojka a zpravodajka garančního výboru, což je výbor petiční, paní poslankyně Bebarová Rujbrová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 688/4. Ten byl doručen 14. července a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 688/5.

Zeptám se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Pane ministře? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu... a nemám do ní žádné přihlášky. Pan ministr? Prosím. (V sále je hlučno.)

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Rád bych vám představil ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198 -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid. Děkuji.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Tak ještě jednou. Děkuji za klid, pane předsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám ve třetím čtení představil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, zkráceně jde o antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu je implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům EU v souvislosti s jejich volným pohybem, která jim má zajistit rovný přístup k zaměstnání, k sociálním a daňovým výhodám, bydlení a rovný přístup dětí ke vzdělání jako občanům České republiky. Stejně tak občané České republiky mají mít rovný přístup k těmto statkům, pokud pobývají v jiné zemi EU.

Do českého práva je uvedena směrnice transponována novelizacemi antidiskriminačního zákona, procesních předpisů a zákona o veřejném ochránci práv. Podle antidiskriminačního zákona mají pracovníci EU a jejich rodinní příslušníci být v České republice chráněni před diskriminací na základě státní příslušnosti stejně jako jiné oběti diskriminace. Změny v občanském soudním řádu a soudním řádu správním mají umožnit, aby specializované nevládní organizace mohly poskytnout pomoc pracovníkům EU v soudních řízeních.

Veřejný ochránce práv bude orgánem na podporu volného pohybu pracovníků EU a bude sledovat, jak jsou jejich práva realizována, a dále bude doporučovat případné kroky ke zlepšení a poskytovat jim poradenství při životě v České republice. Občané České republiky budou moci využít služeb stejných orgánů v dalších zemích EU.

Chtěl bych především celé Sněmovně poděkovat za rychlé a vstřícné projednání tohoto návrhu, neboť implementace uvedené směrnice měla proběhnout již v květnu minulého roku a kvůli zpoždění tak České republice hrozí sankce ze strany Soudního dvora EU.

Na závěr. K návrhu bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Sám mohu podpořit návrhy petičního výboru pod body A1 a A2 a návrh ústavněprávního výboru pod bodem B3, které jsou víceméně legislativně technické a reagují na vývoj novely zákona o veřejném ochránci práv, které nebyly schváleny a realisticky posouvají účinnost návrhu na 1. 1. 2018. Tyto návrhy tedy doporučuji k přijetí.

Bohužel však nemohu podpořit ostatní dva návrhy ústavněprávního výboru pod body B1 a B2, neboť mění navrženou působnost veřejného ochránce práv v rozporu se směrnicí, a tudíž by naopak mohly vést k dalším problémům s její implementací. Proto prosím tyto návrhy nedoporučuji k přijetí a konkrétně se samozřejmě vyjádřím během hlasování o těchto pozměňovacích návrzích.

Cílem návrhu je tedy zajistit všem občanům EU včetně občanů České republiky kvalitní možnost využít jejich svobody k pohybu a pobytu v zemích EU bez překážek. Kvalitní jednotná úroveň ochrany ve všech zemích včetně České republiky bude prospěšná všem občanům EU, tedy i našim občanům při práci a životě v zahraničí.

Děkuji vám prosím za pozornost a prosím o schválení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Já na úvod malinko, jestli dovolíte, odbočím. Toto je s největší pravděpodobností mé poslední vystoupení po 21 letech působení v Poslanecké sněmovně. Jsem moc ráda, že jej mohu spojit s takovým tématem, jako jsou lidská práva a diskriminace, kterým jsem se po celou dobu svého působení zde věnovala. Takže berte to jaké malé rozloučení a nyní k věci.

Já bych chtěla odkázat na usnesení petičního výboru č. 197, který jako výbor garanční po druhém čtení doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích k zákonu, tak jak budu komentovat v průběhu hlasování. Má doporučení jsou shodná s doporučeními pana ministra. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP