(15.40 hodin)
(pokračuje Ťok)

Tady jenom chci říct jednu věc, že ten důvod, nebo to, co jsem já dostal za informace, důvod je takový, že majitel firmy CHAPS chce firmu prodat. A České dráhy mají v této situaci trošku problém, aby se nedostaly do stejných problémů, jako jsou v Telematice, kdy se podíl prodával třikrát, a České dráhy nemají Telematiku dostatečně pod kontrolou. Takže aby náhodou zcela zásadní zdrojové záležitosti ohledně informačních systémů Českých drah nedostal do rukou někdo třetí, který by toho mohl zneužít k nějakému tomu tunelu, který jste naznačoval.

Já chci říct za sebe, že tady žádný tunel, pokud budu moci a budu mít v té době čas, nedovolím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Danu Ťokovi a pan kolega Seďa se chystá k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Děkuji, pane ministře, za odpověď. Já se omlouvám, ale čerpal jsem ze sdělovacích prostředků, takže ty informace asi nebyly úplně přesné. Takže za to upřesnění děkuji. Jenom jsem chtěl požádat, poprosit vás, pana ministra, až budete jednat s představenstvem Českých drah a získáte ty informace, jestli byste mi je mohl poskytnout písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Na doplňující otázku pan ministr odpoví.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Jenom velmi krátce. Samozřejmě, já nedělám nic, co by nebylo zveřejnitelné. Tady bych možná ještě podotkl jednu věc, že za představenstvo Českých drah celou operaci dělá pan náměstek Bělčík, který byl do představenstva nominován za sociální demokracii, takže i tam byste mohl mít jakousi nezávislou kontrolu, že věci, které se budou dít, se budou dít správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a pokračujeme 17. interpelací a tou je interpelace paní poslankyně Gabriely Peckové na ministra zdravotnictví ve věci elektronické preskripce, ale paní poslankyně tady není, jestli jsem ji nepřehlédl. Není tady, takže její přihláška propadá. A máme před sebou interpelaci 18. a tou je interpelace pana poslance Bohuslava Chalupy na ministra vnitra Milana Chovance ve věci reorganizace Policie České republiky. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne ještě jednou. Vážený nepřítomný pane ministře, dovoluji si obrátit se na vás s další interpelací. Minulý týden jsem se z tisku dozvěděl, že reforma policejních útvarů ÚOOZ a ÚOKFK neskončila sjednocením pod centrálu proti organizovanému zločinu. Z informací, které přinesl Security Magazín, vyplývá, že zbývající útvary V1 a V4 se v rámci další reorganizace mají převést pod příslušná krajská ředitelství. Vše se navíc má odehrát několik málo dní před volbami.

Chci se vás tedy v souvislosti s těmito údaji zeptat na následující: Za prvé: Zakládá se tato informace na pravdě? Jaká je budoucnost bývalých odborů ÚOOZ? Za druhé: Hovořil jste s ministrem financí o případném navýšení rozpočtů jednotlivých krajských ředitelství? Za třetí: Probíhala diskuse na toto téma se špičkami Policejního prezídia? Objevila se i protichůdná stanoviska? Za čtvrté: Údajně se mají decentralizovat útvary zabývající se sledovací činností. Můžete prosím tuto zprávu vyvrátit, potvrdit, případně poodhalit detaily? A za páté: Myslíte si, že by bylo vhodné o této další organizační změně alespoň informativně seznámit členy výboru pro bezpečnost? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Chalupovi i za to, že dodržel čas k otázkám. Myslím, že to bude vhodné doplnění a pan ministr Chovanec bude mít dost práce i s odpověďmi na pana kolegu Štětinu i na vás.

Pan Antonín Seďa interpeluje pana ministra Jurečku ve věci kontaminovaných vaječných výrobků. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, podle sdělovacích prostředků dorazilo do naší země několik tun vaječných výrobků kontaminovaných jedovatým insekticidem fipronil. Toto varování z Německa obdržela Státní veterinární správa. Ta začala šetřit tuto informaci. Mimochodem, kontaminovaná vejce byla odhalena ve 40 zemích světa a také ve 24 členských zemích Evropské unie.

Vážený pane ministře, existuje vážná obava, že kontaminovaná vejce či vaječné výrobky se již dostaly do potravinového řetězce. Údajně se kontaminovaná vejce v České republice neobjevila, aspoň podle informací Státní veterinární správy, ale podle sdělovacích prostředků například společnost Mondelez oznámila stažení šesti šarží zlatých žloutkových věnečků z našeho trhu. Včera proběhla zpráva, že slovenští veterináři objevili jedovatý fipronil ve vařených vejcích vyrobených v naší zemi.

Vážený pane ministře, jak dopadly testy na fipronil, co zjistila Státní veterinární inspekce? Opravdu jste si jist, že se tato látka nedostala do potravin a do prodeje? A jak zajistíte, aby v naší zemi probíhala důsledná kontrola dovážených potravin či potravinových výrobků?

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Odpověď by měla být vypracována do 30 dnů a zaslána vám. Pokračujeme interpelací číslo 20. Paní poslankyně Pecková tady stále není, takže i tato interpelace na ministra zdravotnictví propadá.

A jsme u interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra školství Stanislava Štecha. Interpelace číslo 21 ve věci nákladů na inkluzi a změny školského zákona. Pan ministr Štech není přítomen, je omluven, takže budeme mít jenom jednu otázku. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jak víte, v zákoně byla schválena inkluze dětí se speciálními potřebami. A ta inkluze je velmi nákladná. Je ve svém extremismu a jednostrannosti škodící všem. Sdružení místních samospráv upozorňovalo a také předkládá návrhy, které nebyly při té novelizaci školského zákona brány v potaz.

Chtěl bych poprosit o ochranu škol, našich škol, před tím, aby náklady dopadly na zřizovatele. Pokud peníze na asistenty školy nedostanou z Ministerstva školství, ze zákona je uhradí zřizovatelé, protože zákon je schválen tak, že žák má zákonný nárok, který musí škola splnit. Řešením je změkčení požadavku na inkluzi novelou zákona. Zohlednit rozhodování také, jestli ta škola je schopna svým personálním a materiálním vybavením a stavební dispozicí konkrétního žáka vzdělávat, a následně toto spojit s pozitivní motivací škol, aby měly zájem o tyto žáky, a zřizovatele podpořit v nutných stavebních úpravách.

Ale jak je zřejmé, tak Ministerstvo školství nemá ty peníze na financování inkluze. Proto jsem chtěl požádat, abyste navrhl novelu § 16 ve zpřesnění nároku na podpůrná opatření v tomto znění: V § 16 se doplňuje nový odstavec, který jsem navrhoval při schvalování zákona, který neprošel o jeden hlas, v této podobě: "Ustanovení § 16 odst. 6 a odst. 8 se použije přiměřeně schopnostem a celkovým vzdělávacím možnostem žáka a zároveň bude přihlédnuto k možnostem školy a třídy."

Vážený pane ministře, děkuji a věřím, že se tímto návrhem budete zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Stanovisko ministra obdržíte do 30 dnů a tato interpelace končí.

Nyní interpeluje Antonín Seďa ministra Stropnického. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo, omlouvám se, ale domluvil jsem se s panem ministrem, že mi odpověď na tuto ústní interpelaci předá písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, i tato interpelace tedy končí. A máme tady interpelaci číslo 23 pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra Richarda Brabce ve věci EIA stavby vedení vysokého napětí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, již jsme spolu mluvili o záležitosti, ve které jsem interpeloval i pana ministra Havlíčka. Jedná se o vedení trasy velmi vysokého napětí 110 kV ze Slušovic do Slavičína, které má vést přes poutní místo Maleniska v katastrálním území Provodov kolem známého poutního místa, kde je pramen velmi kvalitní pitné vody.

Chtěl bych se zeptat, jestli už Ministerstvo zdravotnictví (mělo být řečeno životního prostředí) má k dispozici hodnocení vlivu na životní prostředí a jestli není možné tuto trasu, která je navrhovaná poměrně necitlivě, nějakým způsobem změnit nebo upravit tak, aby se vyhnula tomuto poutnímu místu. Mám tady i mapu, můžu vám ji ukázat, abyste se mohl podívat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP