(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, přepínáte mou trpělivost, protože pak mě tady někdo nařkne, že se na něj na interpelaci nedostalo. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Pane předsedající, můžete říkat, že jste nechal mluvit Ludvíka, ono to potom půjde. Ale máte do jisté míry pravdu, ale prostě problém je, že ten systém vypočítává tu základní sazbu z toho, jaká byla předtím poskytnuta péče. Opravdu si myslím, že tam byl trošku problém v managementu a že zrovna v Baťovce, podobný problém je Sv. Anna, a že zrovna v těchto nemocnicích dojde k určitým úpravám právě díky tomu, že si to budou schopni, řekněme, lépe vykazovat. Tam byl fakt podle mě vykazovací problém u Baťovky. A prostě já dělám jenom to, co umím. A ono abyste měl v celé republice jednu základní sazbu - tak Němci s tím začali, trvá jim to 15 let, co to kultivují, a 15 let dělají, že vždycky každý rok ořežou ty nejhorší a ty nejlepší. A pořád se ještě nedopracovali po 15 letech německé preciznosti a spolehlivosti k jednotné základní sazbě. A my jsme v Česku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak jsme ten čas nějakým způsobem urovnali, protože pan ministr mi ušetřil, a můžeme pokračovat. Paní poslankyně Zuzana Šánová interpeluje pana ministra financí Ivana Pilného. Opět podpora výzkumu a vývoje. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. A ještě jednou, ten samý příběh, ale s trochu jiným koncem, pro pana ministra financí.

Jsme firma zabývající se pouze výzkumem a vývojem. Každoročně uplatňujeme odpočet na výzkum a vývoj v souladu se zákonem o daních z příjmů. Každý rok na výslovnou žádost finančního úřadu přikládáme k daňovému přiznání i naše projekty. Od roku 2012 finanční úřad vždy vyměřil daň konkludentně, tzn. podle našeho daňového přiznání, včetně odečitatelných položek. Po třech letech finanční úřad provedl u naší firmy daňovou kontrolu za období 2012 až 2014 spočívající pouze v kontrole odečitatelné položky na výzkum a vývoj a veškeré odpočty nám dodanil, přičemž se zabýval pouze formální stránkou.

Správce daně sám uznal, že naše firma se skutečně zabývá pouze výzkumem a vývojem, doloženo i patenty, a přesto dodanil, protože se domnívá, že nepostupujeme zcela v souladu se zákonem o dani z příjmů, když nesledujme odděleně náklady na výzkum a vývoj, přičemž toto oddělené sledování u naší firmy postrádá smysl, protože jinou činnost nevykonáváme. Celkem naše firma na dani za tato tři období má doplatit půl milionu korun bez příslušenství. Tato cifra je pro nás likvidační. Naše firma není ojedinělým případem. Jsme to my, malí podnikatelé, kteří doplácíme na postup a přístup finanční správy, pro niž jedna realita neplatí stejně v různých zdaňovacích obdobích.

Sám Ústavní soud v nedávné době konstatoval, že zákon o daních z příjmů je právní norma, v níž se podnikatelé nemohou již orientovat, a neorientuje se v ní ani sám správce daně, což mu dokládá jeho praxe. Proto se vás, pane ministře, ptám, zdali víte o této situaci, která se v posledních letech stává běžnou, zda se jí hodláte zabývat, zda třeba neuvažujete o úpravě zákona v této oblasti. Za odpověď děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šánové i za dodržení času a pan ministr odpoví jistě písemně své stranické kolegyni, a do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Pan kolega Štětina je už přítomen a je tedy na něm řada ve věci dokončení reorganizace národní centrály organizovaného zločinu. Pan Milan Chovanec je omluven. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, v Security Magazínu vyšel článek, který se zásadním způsobem vyjadřuje k tzv. reorganizaci Policie České republiky. A zní takto: Exkluzivně dokonáno jest. Chovanec pohřbí torzo ÚOOZ pět dní před volbami. Mazánek si vzal raději dovolenou.

A nyní k věci. Pět dní před sněmovními volbami má být dokončena tzv. reorganizace Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, ÚOOZ, převodem NCOZ, Národní centrály proti organizovanému zločinu, pod krajská policejní ředitelství. Security Magazín získal tuto informaci z dobře informovaného zdroje uvnitř Policie České republiky.

Vážený pane ministře, mám tuto informaci považovat za reálnou, účelovou, nepravdivou? Já osobně mám na reorganizaci nebo reformu policie svůj názor, který jsem z důvodu slibu o důvěrnosti rozhovoru s vysoce postaveným funkcionářem Policie České republiky nesdělil příslušné vyšetřovací komisi, avšak personální politika při obsazování míst krajského ředitelství v některých krajích u mě vyvolává obavu, že to i může být pravda. Vážený pane ministře, prosím o sdělení, jaká tedy ta pravda je. Děkuji předem a očekávám, že písemnou odpověď obdržím ještě do konce tohoto volebního období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi za dodržení času a věřím tomu, že pan ministr splní svou ústavní povinnost odpovědět písemně.

Dále pokračujeme interpelací pana poslance Antonína Sedi, který interpeluje pana ministra dopravy, který je přítomen. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, ze sdělovacích prostředků jsem se dozvěděl, že předseda oblastní organizace ANO 2011, váš náměstek, dlouholetý spojenec majitele Agrofertu a předseda dozorčí rady Českých drah Milan Feranec hodlá pro ČD koupit společnost CHAPS. Té končí monopol na sběr a zpracování dat o jízdních řádech. CHAPS nemají kupovat České dráhy, ale dceřiná společnost České dráhy - Informační systémy, akciová společnost, a to údajně za 400 milionů korun. Podle veřejných informací společnost CHAPS nezveřejňuje od roku 2012 účetní závěrku. Nicméně v tom roce činil zisk této firmy pět milionů korun a tomu by odpovídala hodnota firmy jako desetina z deklarované nákupní ceny.

Vážený pane ministře, chci se zeptat, jak je na tom v současné době zamýšlený nákup firmy CHAPS a zda se vám nezdá, že je to připravovaný tunel Českých drah. Někde jsem četl, že jako ministr hodláte tento nákup pozastavit. Mohu rozumět tomu, že firma CHAPS může mít strategický význam pro České dráhy, ale vy se musíte chovat jako správný hospodář a nesete politickou odpovědnost. Prověříte, či jste již prověřil tento připravovaný nákup firmy, která vlastní známého vyhledávače IDOS? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi i za dodržení času k otázce na pana ministra dopravy a ministr Dan Ťok je připraven k odpovědi. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak předně bych tady rád zopakoval fakta. Fakta jsou taková, že České dráhy jsou akciová společnost státem vlastněná a jako společnost je řízena představenstvem. Má dozorčí radu. Takže že by pan Feranec jako předseda dozorčí rady něco nakupoval nebo sjednával, je vyloučené. To je první věc.

Druhá záležitost je, že ano, v médiích se objevily informace o tom, že České dráhy, potažmo jejich dceřiná společnost ČDIS má zájem koupit společnost CHAPS, ale to ne kvůli tvorbě jízdního řádu, ale jak jsem byl já informován, tak vzhledem k tomu, že vlastně CHAPS je dodavatelem všech IT systémů pro České dráhy, a z tohoto pohledu IDOS a tvorba jízdního řádu není v žádném případě záležitostí úplně Českých drah, ale zejména Ministerstva dopravy. Tam se ta situace řeší úplně jiným způsobem.

Dočetl jsem se, rovněž jako vy v médiích, spekulace o tom, že se hodlá, nebo má koupit tato společnost za 400 milionů. Někdo tam argumentoval, že má hodnotu 120 milionů. Proto jsem se vyjádřil, že doporučuji představenstvu, nebo žádám představenstvo Českých drah, aby mi předložily jejich posudky k tomu, zdali vědí, kolik ta společnost má stát, v jaké je to situaci, a doporučil jsem neuzavírat žádné smlouvy a nedělat žádné kroky předtím, než si o tom popovídáme. Bude to v příštím týdnu. Mám to jednání. Zároveň to jednání bude jednání, kde jsem slíbil paní poslankyni Langšádlové, že s nimi proberu ty jedničky v regionálních vlacích. A chci vědět, jaké kroky je vedou k tomu, že tady bude z veřejných peněz, protože ČD patří státu, dělány jenom operace, které jsou v pořádku a kde není žádný problém. Jsem přesvědčen o tom, že by takováto operace měla být velmi transparentní, je potřeba vědět, jaké jsou veškeré parametry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP