(15.20 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegové. Obrátil se na mě daňový subjekt, abych tu přednesla jeho příběh. Tak tak činím.

Vážený pane ministře, jsme firma zabývající se pouze výzkumem a vývojem. Každoročně uplatňujeme odpočet na výzkum a vývoj v souladu se zákonem o dani z příjmů. Každý rok na výslovnou žádost finančního úřadu přikládáme k daňovému přiznání i naše projekty. Od roku 2012 finanční úřad vždy vyměřil daň konkludentně, to znamená podle našeho daňového přiznání včetně odečitatelných položek. Po třech letech finanční úřad provedl u naší firmy daňovou kontrolu za období 2012 až 2014, spočívající pouze v kontrole odečitatelné položky na výzkum a vývoj, veškeré odpočty nám dodanil, přičemž se zabýval pouze formální stránkou.

Správce daně sám uznal, že se naše firma skutečně zabývá pouze výzkumem a vývojem, doloženo i patenty, a přesto dodanil, protože se domnívá, že nepostupujeme zcela v souladu se zákonem o daních z příjmů, když nesledujeme odděleně náklady na výzkum a vývoj, přičemž toto oddělené sledování u naší firmy postrádá smysl, protože jinou činnost nevykonáváme. Celkem má naše firma na dani za tato tři zdaňovací období doplatit půl milionu korun bez příslušenství. Tato cifra je pro nás likvidační. Neustále slyšíme, čteme, jak je důležitá podpora výzkumu a vývoje, jak je zvýhodněná, jak se snažíte jako ministr, jak se zasadíte o její ještě větší podporu, ale realita je jiná. Vy se možná snažíte, získáte více prostředků, které podnikatelům poskytnete, ale ti je v nemalé míře státu vracejí prostřednictvím doměrku na dani a následných penále.

Proto se vás, pane ministře, ptám, zdali víte o této situaci, která se v posledních letech stává běžnou, zda se jí hodláte zabývat. (Předsedající upozorňuje na čas.) A co případně hodláte pro její zlepšení udělat? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nebyla šance na doplňující otázku, když tady pan ministr není, aby vám měl na co odpovědět, samozřejmě jste měla šanci otázku vyslovit, aby byla ve stenozáznamu. Pan místopředseda vlády vám bude muset odpovědět písemně do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu, protože není přítomen. Tím interpelace končí a pokračujeme paní poslankyní Chalánkovou, která ale také není přítomna. Protože jde o financování sportu, jistě ráda využije písemné odpovědi, o kterou požádal ve své interpelaci pan kolega Holeček. Její interpelace propadá.

My jsme u pana poslance Ludvíka Hovorky, který interpeluje ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci důvodů rozdílných úhrad za stejnou péči mezi Prahou a Zlínem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, už jsem v minulosti interpeloval kvůli rozdílným úhradám v nemocnicích ve Zlínském kraji, zejména v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a mezi nemocnicemi v Praze. Vy jste mi odpověděl a řekl jste, že se dělají četná nápravná opatření ve sbližování základních sazeb, nejdůležitější je DRG Restart a tak dál a tak dál.

Já se pokusím ještě jednou říct, že jsem vycházel z reálných dat, která jsem získal. Skutečně z EMU jednotek 2001 až 2015 vychází porovnání s nemocnicemi typu A, kdy Krajská nemocnice Tomáše Bati je myslím dvanáctá největší nemocnice v České republice. Tyto nemocnice považuje zřejmě metodika EMU u VZP za porovnatelné a také porovnává, když uvádí náklady nejlevnější nemocnice, náklady průměrné nemocnice a náklady konkrétní Nemocnice Zlín na každou diagnózu podle DRG. Nemocnice, které vykazují nižší náklady, teoreticky dělají diagnózy efektivněji, pokud přesto neprosperují, zatímco nákladově dražší nemocnice prosperují, znamená to, že je něco špatně s úhradovými vyhláškami nebo dodatky, respektive úhrady jsou křivé. Nákladné by měly krachovat a nenákladné a úsporné nemocnice by měly prosperovat, ale v praxi je to opačně.

Vyšlo mi, že v roce 2011 byl Zlín nákladově levnější o 115 mil., za rok 2012 o 120 mil. a za rok 2013 o 152 mil. korun. To je jenom za tři roky. Jsou to obrovské rozdíly a já chci vědět, jak se tyto rozdíly odstraní. Není možné, aby za stejnou péči byla rozdílná úhrada v Praze, Brně a ve Zlíně nebo na jiných místech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul vám čas k základní otázce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Poprosím o odpověď na konkrétní otázku, jak se sjednotí úhrady za stejnou péči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr zdravotnictví je jistě připraven, to je jeho obor. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. To jsou vlastně úplně poslední interpelace pravděpodobně i v mém životě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě ne, ještě jich tady máte moře. Do konce jednacího dne jich máte ještě dost.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Pane poslanče, tam je jedno jediné písmenko, které to celé relativizuje. Nesrovnávají se náklady na diagnózu, ale na diagnózy, neboli na skupinu diagnóz, a v tom je věčný problém, který dělá DRG. To, co jste mi tady citoval, je srovnání na skupinu diagnóz.

Baťovka je specifický problém. Z krajských nemocnic je v této chvíli na tom opravdu nejhůř. V tuto chvíli tam nastoupil nový ředitel, kterému velmi věřím. Má zkušenosti z fakultní nemocnice a myslím si, že to bude schopen dát dohromady. Je to tam spíše o tom, jakým způsobem se vykazuje, na co se klade důraz, jakým způsobem se kódují jednotlivé diagnózy. Baťovka je opravdu velká krajská nemocnice. Je to jeden z pilířů, protože v podstatě 14 krajských nemocnic by měly být základní pilíře specializované péče, ne super, ale určitě specializované, a Baťovka má určitý problém, že tam není tolik center, mám pocit, že tam není žádné centrum, takže je to prostě souhrn věcí, které se tam objevují. Neřekl bych, že je to rozdílná úhrada.

Celkem rozumím, že je před volbami a je třeba se vymezit proti Praze a Brnu, ale není to tak úplně pravda. Není prostě pravda, že by byli někde lépe placeni, někde hůře placeni. Omlouvám se za výraz, ale je to opravdu dáno hloupým systémem. Teď jsem zrovna měl na ministerstvu tříhodinovou šílenou hádku na téma nová úhradová vyhláška, která by tohle měla nějakým způsobem vyřešit. Já vás potěším. Bude tam funkce arkus tangens. Myslím si, že poté, co použijeme arkus tangens, který je oblíbenou funkcí na ořezávání výkyvů na obou dvou krajích příslušné funkce, se přece jenom k něčemu dostaneme. Ale uznávám, že DRG, podle kterého kódujeme, je prostě špatný. Budeme se k tomu muset dostat.

Pan docent Dušek jaksi signalizuje, že rok 2019 už by měl být první podle DRG Restart. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tohle budeme muset napsat ještě podle staré, ale jedna z mých podmínek byla, aby se uřezaly příliš nízké a příliš vysoké individuální sazby právě kvůli tomu, aby nemocnice nekrachovaly, jak jste správně řekl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Hovorka se chystá k doplňující otázce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jenom bych chtěl říct, když se vrátím do minulosti, pan ministr Heger, když nastupoval do funkce, náš kolega, říkal, že do pěti let sjednotíme základní sazby. Vím, že jste tady nebyl, ale dneska už přece jenom uplynula spousta času. Sazby se nesjednotily, za pana ministra Holcáta se tam daly nějaké koeficienty, dneska se sbližuje zase základní sazba, jak jsem slyšel, o 2 tisíce korun na 26 tisíc, ale pořád jsou tam obrovské rozdíly. A pořád přetrvává ten rozdíl mezi velkými nemocnicemi v Brně, Praze, Ostravě a v regionálních nemocnicích. Lidé, kteří tam pracují, chtějí vědět, kdy se to sjednotí. DRG Restart to nevyřeší. On pouze řekne, že je nějaký průměrný náklad na diagnózu, ale někdo potom musí rozhodnout, když je tady nemocnice -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, prosím, respektujte čas. Chápu, že je to nepříjemné, ale mně nic jiného nezbývá.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dokončím větu. Když jsou nemocnice, které mají úhrady řekněme stejné, jako je průměr, tak se nic neděje. Ale jsou nemocnice, které mají výrazně nižší, anebo výrazně vyšší. A to znamená, že někdo potom musí politicky rozhodnout, kdy se to srovná a jak se to srovná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP