(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Páni ministři, dámy a pánové, jistě uznáte, že nechat na tak závažný bod, jakým je tento, který se poněkud vymyká z těch ostatních, které jsme zvládli velice rychle, pouhopouhých deset minut, je trochu málo. Dovolte mi, abych po dohodě s dalšími navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do úterka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli je to dohoda předsedů poslaneckých klubů, nebudu o ní tedy dávat hlasovat. (Námitky v sále.) Je prosím taková dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů? (Někteří předsedové nesouhlasí.)

Eviduji, že je to procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do úterka příštího týdne, tak jak to navrhl pan poslanec Černý. (Připomínky ze sálu: Kvorum! Nejsme usnášeníschopní!)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

 

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože nebylo dosaženo kvora přítomných, tudíž přerušuji jednání sněmovny do 13. hodiny, kdy následuje obědová pauza, tudíž přerušuji jednání sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat bodem Ústní interpelace. Přeji vám dobrou chuť k obědu. ***

 

(Jednání přerušeno v 12.52 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP