(10.00 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Znovu děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem interpeloval pana místopředsedu vlády Bělobrádka opět v červnu v roce 2017. Ten důvod byl ten, že v loňském roce, v květnu, koncem května, jeho sekce vypnula informační systém vědy a výzkumu, na kterém závisí nejenom hodnocení vědy v České republice, ale i další věci, jako evidence grantových projektů. Z toho ten systém se používá k přípravě státního rozpočtu pro vědu a výzkum. Oni ho vypnuli a nepřišli s dostatečně kvalitní náhradou. Systém několik měsíců nefungoval, po mnoha urgencích a i našich interpelacích, třeba s kolegou Zlatuškou, se jim podařilo nějaký systém naběhnout. Nicméně, jak jsem říkal, ten systém funguje i pro hodnocení vědy. A to byl asi ten nejbolestivější proces, kdy po vyhodnocení výsledků za rok 2014, tzn. hodnocení 2015, došlo k tolika chybám v tom výpočtu, že se vědecká komunita v podstatě vzbouřila.

Já jsem interpeloval pana místopředsedu Bělobrádka. Dal jsem mu nějakých 22 dotazů na fungování toho systému. Dostal jsem odpovědi, se kterými nemohu být spokojen. Já vám tady všechny odpovědi a svoje reakce nebudu číst, protože za mnou jsou ještě dvě interpelace, rád bych, aby měli možnost vystoupit i kolegové. Nicméně jako příklad. Můj dotaz byl: Jak je možné, že vaše sekce připravila tak neuspokojivý výsledek výpočtu, že je nucena slíbit opravu chyb a jejich kompenzace? A odpovědí bylo, že výpočet hodnocení je zcela korektní - a teď: že příslib korekce výsledků má eliminovat promítnutí těchto nesrovnalostí do následujícího hodnocení 2016. Nevím, jestli této úřednické řeči rozumíte, nicméně oni řekli, že všechno je v pořádku, ale všechny chyby, které tam jsou, v příštím roce opravíme. Takže náš výpočet obsahuje nesrovnalosti, víme o nich, jenom to nepřiznáváme.

Další problémy byly v terminaci. Podle toho hodnocení 2015 se připravují rozpočty výzkumných organizací, kdy to hodnocení nebylo hotové ani v polovině roku 2016. Přitom se rozpočet připravuje v těch organizacích v lednu, v únoru, maximálně v březnu, to znamená, že mnoho těch organizací muselo jet v nestandardním režimu. Ten termín nebyl dodržen ještě třeba v srpnu 2016.

Pak tu jsou chyby, kdy prostě v desítkách těch časopisů - ty výsledky mají nějaké ohodnocení podle kvality časopisu - ty výsledky vůbec neodpovídaly hodnotám těch časopisů. To jen ve stručnosti projdu. Mnohdy se tam dostávaly výsledky, které vůbec neměly být hodnoceny, tzv. neimpaktované časopisy, případně se tam dostávaly i výsledky v knihách kapitol, které vůbec neměly v těch výsledcích být. Ty výsledky se počítají za posledních pět let, a když se spočítaly výsledky čistě jenom za rok třeba 2013 podle metodiky, která byla do té doby používána a podle jejích výpočtů, tak ty výsledky neseděly. To jsme se ptali, jak je to možné. Oni nám tvrdili, že je všechno v pořádku. Nicméně takové věci typu, že když jste sečetli počet bodů, tak jste se dostali ne na 100, ale třeba 150 % apod. Jak jsem řekl, já to tady nechci celé pročítat, ale chtěl bych upozornit na to, že podle výsledků hodnocení, tohoto zpackaného hodnocení 2015, se rozdělují státní prostředky pro výzkumné organizace. A pokud ten výpočet je špatně, tak si musíme uvědomit, že došlo i k nesprávnému rozdělení peněz do výzkumných organizací, tzn. k nesprávnému rozdělení veřejných prostředků. A chtěl bych upozornit, že veškerá tato odpovědnost jde za panem místopředsedou vlády, panem Bělobrádkem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám k tomuto bodu rozpravu a ptám se přítomných poslanců, zda má někdo zájem o vystoupení. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana poslance, zda navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.

 

Poslanec František Vácha: Samozřejmě - už tady nikdo nesedí, víme, že nás je tu 55, mělo by nás tu být 67, takže nebudu přicházet s žádným usnesením, nicméně - mimo záznam - s tou odpovědí nesouhlasím a věřím tomu, že vy všichni byste se ke mně, kdybychom se odvážili hlasovat, připojili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, končím projednávání této interpelace.

Doufám, že všichni cítíte, jak se nám hned lépe jedná. Máme tu dva členy vlády. Během posledního příspěvku jsme se rozrostli.

Budeme probírat interpelaci na ministra obrany Martina Stropnického, který odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci pořízení mobilních radiolokátorů středního dosahu MADR. Interpelace se předkládá jako tisk 1144. Prosím pana místopředsedu, aby návrh uvedl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu velmi úsporný. Nesouhlasil jsem s odpovědí pana ministra Stropnického. Děkuji mu, že se alespoň omluvil z dnešního jednání i mně osobně, nebudu ho tady nějakým způsobem týrat, ale dovolte mi, abych shrnul v takové koncentrované podobě smysl své interpelace.

Armáda České republiky potřebuje urgentně vyměnit staré radiolokátory P37, které jsou již několik let za svých technickým životem. O zajištění provozuschopnosti radaru se stará podnik Retia, a. s., který deklaroval, že již není schopen dlouhodobě udržet tyto radary v provozu. Z tohoto důvodu požaduje již několik let Generální štáb Armády České republiky nahradit tyto lokátory novými prostředky. Musí se jednat o moderní lokátory, které budou naplňovat jak současné operační požadavky, tak i možnost dalšího rozvoje pro zajištění účinného operačního použití na dalších 20 let, dejme tomu.

Z toho důvodu je potřebné, aby se pořídil pro Armádu České republiky moderní prostředek, který bude splňovat současné i budoucí operační požadavky na takové zařízení. Ministerstvo obrany se zavázalo, že pořídí radiolokátory MADR cestou G2G, tedy vztahem vláda-vláda, aby se urychlilo dodání radiolokátorů do Armády České republiky a zároveň zajistila transparentnost pořízení těchto lokátorů. Znamená to tedy, že by ten obchod byl řešen přímo s vládou, bez toho, aniž by tam byli zprostředkovatelé apod. Současný stav projektu nechci hluboce popisovat, jenom řeknu, že kontrakt měl být podepsán již koncem minulého roku, pak byl termín posunut na konec dubna 2017 a ten kontrakt má být podepsán - na můj dotaz - přímo s izraelskou firmou Israel Aerospace Industries, přestože se jedná o státní podnik. Není právě splněna podmínka uzavření kontraktu G2G. Protějškem podpisu kontraktu by měla být totiž izraelská vláda, nikoli Israel Aerospace Industries. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP