(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Ve stanovisku se píše o tom, že v letošním roce MPO pořádá semináře pro odbornou veřejnost. Zatím se uskutečnil pouze jeden, zaměřený na chytré měření, a to 24. dubna letošního roku. Byl to vůbec první relevantní krok informování odborné veřejnosti. Na jeho úroveň panovaly rozdílné názory, nicméně kladně byl hodnocen už samotný fakt, že MPO zahájilo diskusi. Bohužel se však většinou prezentují informace, které jsou staršího data, vycházející z dřívějších pilotních projektů. Druhý seminář 12. 6. byl zaměřen na decentralizované zdroje energie. Je nesporné, že probíhala sice komunikace mezi MPO a distributory, méně už s odbornou veřejností. To se ale teď ministerstvo snad snaží napravit. Určitým problémem je, že odborná veřejnost není konsolidovaná. V současnosti existují technologické platformy a další sdružení jsou v diskusi se státem i distribučními společnostmi slabé a málo respektované, a to i ze strany samotného státního aparátu. Díky tomu je složité hovořit o dlouhodobé a kvalitní opozici vůči vládním návrhům. Toho by ale vláda měla využít a pokusit se tedy jít vpřed v této oblasti. V odborné veřejnosti jsem zaznamenal hlasy, že po diskusi o realizaci NAP SG by měly být zapojeny i další neenergetické subjekty, zejména společnosti IT, protože propojení energetických a digitálních technologií dále se zástupci municipalit, Svazu průmyslu a obchodu je nanejvýš potřebné.

Za třinácté si dovolím učinit ještě poznámku, která se týká samotné odpovědi předsedy vlády. Jestliže v odpovědi uvádí, že NAP SG se zásadně změní vlivem legislativního takzvaného zimního legislativního balíčku Evropské komise nazvaného Čistá energie pro všechny Evropany z listopadu 2016, znamená to, že NAP SG v současné podobě byl aktivitou, kterou bude potřeba významně upravit. Když jsem si prostudoval - teď odskočím od toho samotného tématu - volební program jednotlivých politických stran, s hrůzou zjišťuji, že se to tam téměř nevyskytuje. A je evidentní, že po neexistující diskusi, té veřejné diskusi, nikoliv té odborné, to ani není předmětem nějakého řešení, které nás ovšem staví na konec té evropské fronty v řešení těchto záležitostí. Přitom například na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického existují příspěvky, které bychom mohli dobře využít. Ale prostě se vláda České republiky rozhodla, že to sice bude pro všechny Evropany, ale budeme na jejím konci.

Za čtrnácté považuji za jeden z hlavních úkolů přípravy AMM zahájení alespoň pilotního projektu z roku 2015 a zavádění nových měřidel po roce 2016, tedy letos, to však evidentně není plněno. Jako jediný relevantní příklad plnění národního plánu v oblasti chytrého měření se v odpovědi uvádí pilotní projekt ČEZ Distribuce, o kterém se hovoří již od toho roku 2015, vedením byl schválen v roce 2016 a přibližně na konci července 2017 by měla být zahájena kvalifikace v rámci veřejné zakázky. Ale to neznamená nebo spíše znamená, že dojde ke stejnému stavu, jak se stalo v rámci výše zmiňovaného pilotního projektu ČEZ i v minulých letech. Co se tedy v letech 2018 až 2022 bude realizovat v projektu s technologiemi poplatnými roku 2015? Opět budeme nejméně v sedmiletém zpoždění. A znamená to tedy, že dokončení pilotního projektu se nebude v ČR v oblasti chytrého měření vůbec nic dít? Na to bychom si měli odpovědět, respektive odpovídat občanům, kteří se nás na to ptají.

A nakonec mi zbývá, že pokud Česká republika zaostává v případě masového nasazení chytrých sítí či alespoň pilotních projektů, tak problém spočívá v tom, že se soustava věcí, standardů, komunikačních technologií a podobně stále vyjasňuje, a také v tom, že je příliš složitý proces tendrů, což samozřejmě nelze klást za vinu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ale existuje tu obava, že pokud mají práce na novém ekonomickém posouzení být (byť?) jen interním, které by sloužilo pro vlastní potřebu České republiky, začít alespoň letos, bude nemožné získat z připravovaných pilotních projektů jakoukoliv relevantní informaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak bude i do budoucna vycházet z dostupných informací z okolních zemí, ale pak je otázka relevantnosti, či spíše nerelevantnosti v podmínkách naší země.

Nerad bych dále zdržoval. Vím, že by nic jiného nezbylo při nepřítomnosti pana předsedy vlády než uvést alespoň ty nejzákladnější výhrady, které jsem měl k samotné odpovědi na svou interpelaci. Se stavem se nesmiřuj. Vím, že žádnou odpověď asi nedostanu, možná předseda vlády využije třicetidenní lhůty, aby mi na mé vystoupení, já mu ten svůj komentář poskytnu písemně, odpověděl do třiceti dnů, ale to už se Poslanecká sněmovna v té době nesejde a nezbývá nám než se tím zabývat po volbách znovu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Nyní mi dovolte přečíst ještě několik omluv. Omlouvá se pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z dopoledního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jiří Skalický mezi 10. a 12.30 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Miroslava Němcová dnes od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se z dnešního jednání v době od 9 do 11 hodin pan poslanec Vít Kaňkovský a omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová od 9 do 11 hodin z osobních důvodů.

Dále pro záznam uvádím, že pan poslanec Ladislav Okleštěk hlasuje s náhradní kartou číslo 77.

Otevírám rozpravu a s přednostním právem se hlásí pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, podívejte se, prosím, na lavice za mnou, tedy na lavice vlády České republiky. Když se podíváte na ta prázdná místa, tak to nám dává vláda České republiky na vědomí, co si myslí o parlamentní demokracii, co si myslí o Sněmovně a co si myslí o přístupu k tomu, jak má plnit své úkoly. Nemusím nikomu připomínat, že vláda České republiky se zodpovídá Sněmovně. To, kdy se zodpovídá Sněmovně, je zejména v době interpelací, to znamená tehdy, kdy mohou interpelovaní ministři zodpovídat dotazy poslanců a odpovídat na jejich připomínky.

Účast ministrů vlády České republiky hnutí ANO, ČSSD a strany lidové v tomto volebním období byla naprosto tragická. Dnes ovšem dostoupila vrcholu. Přítomných je nula ministrů! Upozorňuji - nula ministrů. A tohleto snad tady ještě historicky ani nebylo. Já chápu, že je celá řada omluv, které jsou skutečně akceptovatelné. Jsou to omluvy zejména z důvodu zahraničních cest, ale pokud se ministr omlouvá z pracovních důvodů, tak bych chtěl upozornit dotyčné ministry, že jejich práce je dnes tady v této lavici.

Já bych chtěl tímto požádat vedení Poslanecké sněmovny, respektive pana předsedu Poslanecké sněmovny Hamáčka, aby ještě, i když si uvědomuji, že je konec volebního období, tak aby ještě se pokusil zjednat nápravu. Já bych byl velmi nerad, kdyby tato vláda, to znamená vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, vytvořila precedens pro budoucí volební období, pro budoucí vládu a pro budoucí Sněmovnu. Historicky se nikdy nestalo to, co se dělo v tomto období, to znamená, že účast na interpelacích byla tak tragická, jako předvedla současná vláda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Jenom pro úplnost doplním, že pan ministr průmyslu a obchodu, kdy jste začal hovořit, v sále byl, ale teď už tu není, že během řeči opustil místnost, takže v tuto chvíli skutečně nemáme žádného ministra v sále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP