(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - a nemáme ani jednoho člena vlády v tuto chvíli. Zahajuji třetí jednací den 60. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Ivan Adamec bez udání důvodu, Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jan Bartošek z pracovních důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Ondřej Benešík z pracovních důvodů, Jan Birke bez udání důvodu, Marek Černoch ze zdravotních důvodů, René Číp ze zdravotních důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, Josef Hájek z rodinných důvodů, Milada Halíková z osobních důvodů, Leoš Heger z pracovních důvodů, Pavel Holík z důvodu zahraniční cesty, Barbora Jelonková od 15 hodin z pracovních důvodů, David Kádner z osobních důvodů, Simeon Karamazov z osobních důvodů, Martin Komárek z osobních důvodů, František Laudát z pracovních důvodů, Jana Lorencová do 13 hodin z pracovních důvodů, Leo Luzar z osobních důvodů, Stanislav Mackovík z pracovních důvodů, Květa Matušovská z pracovních důvodů, Josef Novotný ze zdravotních důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Pavlína Nytrová bez udání důvodu, Jana Pastuchová z pracovních důvodů, Herbert Pavera z pracovních důvodů, Roman Procházka z pracovních důvodů, Karel Rais z pracovních důvodů, Adam Rykala z osobních důvodů, Jan Sedláček z osobních důvodů, Bronislav Schwarz z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup z pracovních důvodů, Karel Šidlo ze zdravotních důvodů, Helena Válková z pracovních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Václav Votava z osobních důvodů, Vlastimil Vozka z pracovních důvodů, Rostislav Vyzula z rodinných důvodů, Markéta Wernerová z pracovních důvodů, Jan Zahradník z osobních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů, Jiří Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Z členů vlády se omlouvají: Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, Daniel Herman z důvodu zahraniční cesty, Milan Chovanec z pracovních důvodů, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Miloslav Ludvík z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Michaela Marksová z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Robert Pelikán do 14.30 z pracovních důvodů, Martin Stropnický do 11.30 z pracovních důvodů, Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, Stanislav Štech ze zdravotních důvodů a Dan Ťok z dopoledního jednání z pracovních důvodů. Tím jsme se vypořádali s omluvami. Pana ministra jsem tu viděl... Tak.

Dnešní den zahájíme bodem 91... A ještě se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů do 10 hodin.

Dnešní den zahájíme bodem 91 a tím jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Já upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slosování.

 

Otevírám bod

91.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 60. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo šest odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Poslanec Tomio Okamura oznámil dne 29. srpna 2017 předsedovi Poslanecké sněmovny, že ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová nesplnila svou povinnost podle ustanovení § 112 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny odpovědět na písemnou interpelaci do třiceti dnů od jejího podání. Ani v den podání této stížnosti neodpověděla na jeho interpelaci ve věci údajů pracovního úřadu Plzeňského kraje ze dne 13. 7. 2017. Předseda Poslanecké sněmovny v souladu s ustanovením § 112, odst. 3 jednacího řádu s touto skutečností seznamuje Poslaneckou sněmovnu.

Já upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědi na jednotlivé písemné interpelace. První v pořadí je zde interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha. Bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová odpověděla na interpelaci pana poslance Leo Luzara ve věci vyhlášky 282 o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Interpelace se předkládá jako tisk 1088. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, resp. do přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Stanislava Štecha. Na této skutečnosti se nezměnilo vůbec nic. Takže jak jsem vás už před chvílí informoval o tom, tato interpelace nemůže být projednávána a postoupíme dále.

Další interpelace je na pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci stále nedokončené realizace Národního akčního plánu pro chytré sítě - NAP SG Smart Grid. Interpelace se předkládá jako tisk 1136. Projednávání této interpelace bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který je tuším omluven. Otevírám rozpravu a poprosím, aby se slova ujal pan místopředseda Vojtěch Filip. (Není zapnutý mikrofon.) Omlouvám se, už je to zapnuté.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající, já chápu, že tady pan předseda vlády není a asi už se žádné odpovědi nedočkám. Dovolte mi alespoň krátký komentář, protože nic jiného mi nezbývá v současné době, těsně předvolební, té odpovědi, kterou mi pan předseda vlády odeslal na mou interpelaci ve věci tzv. chytrých sítí, abych to zjednodušil, abych o tom akčním plánu nemusel hovořit v celém jeho názvu. Ani v podstatě nemá smysl, abychom vedli nějakou důslednou polemiku s tou odpovědí, ale je spíše důležité, abychom si uvědomili, kolik protimluvů a informací, které spíše zakrývají současný stav, než ho vysvětlují, jsem v odpovědi dostal.

Až do konce loňského roku se prezentovalo, a to i na veřejných konferencích, že v roce 2017 bude zpracováno nové ekonomické posouzení - Národní studie číslo 2. Ale od letoška v podstatě je stanovisko, že nikdo Národní studii číslo 2 nepotřebuje a že v Národní studii číslo 1 Česká republika nic neslíbila, nezavázala se k té studii číslo 2, a Evropská komise na nás netlačí, nic nepožaduje a Ministerstvo průmyslu a obchodu si jen z vlastního rozhodnutí zpracuje letos či příští rok situační analýzu. Není zřejmé, kdy došlo k takové významné změně stanoviska. Já nejsem přesvědčen o tom, že situace je tak pozitivní a v takovém standardu, abychom se s tím mohli spokojit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP