(18.50 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Tím, že pan poslanec Kováčik zařadil tento bod, tak si myslím, že mně přijde až dojemná snaha některých, především bývalého ministra zemědělství, nyní poslance Bendla, tady komentovat věci, jako kdybychom my se za poslední tři roky nepostavili automaticky čelem k mrazům roku 2016, k suchům 2015, k velké krizi v mléčném sektoru. Vždycky jsme automaticky my šli a komunikovali. V roce 2009, tehdy za ministrů ODS, když bylo v roce 2012 sucho, nebyla vyplacena zemědělcům ani koruna. My jsme udělali maximum opatření pro to, abychom pomohli zemědělcům s mlékem, s vepřovým masem. Byly platby, které jim byly směřovány ve velkých objemech. A to děláme i teď. Děláme to přirozeně, protože to je práce Ministerstva zemědělství.

Samozřejmě, vy se odvoláváte na to, že ten notifikační program tehdy se rozbíhal. To je částečně pravda. Ale když jsme kompenzovali i z národních zdrojů situaci v mléčném sektoru a sektoru vepřového masa, tak jsme to zvládli i bez notifikovaného rámce. Byla to otázka vůle. Takže my to děláme přirozeně, my k tomu nepotřebujeme mít tady x dalších, kteří nám říkají, že bychom měli.

A to vaše vyčítání na adresu tzv. kapliček. Podívejte se na ten dotační titul celý, co je v něm všechno zahrnuto. Jsou v něm zahrnuty polní cesty, jsou v něm zahrnuty hasičárny, jsou v něm zahrnuty věci, které se týkají obecně občanské vybavenosti. My prostředky na Ministerstvu zemědělství samozřejmě hledat budeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan vicepremiér Richard Brabec a připraví se pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Tak to je fakt úsměvné. Tak my jsme třeba jenom za posledního půl roku více než 200, myslím, že dnes je to 220 obcí, především menších obcí, připravili speciální program, který dnes čerpají, a pro 100 tisíc lidí, teď myslím, že je víc než 100 tisíc lidí z 220 obcí, jsme třeba dali dotace na to, aby si mohli prohloubit studny, vyvrtat nové studny, aby měli pitnou vodu. Sto tisíc lidí, to není tak úplně málo, si myslím. Dešťovka je jenom špička ledovce. Ano, možná to vyřeší záležitost kolem 10 tisíc lidí nebo 10 tisíc domácností. Ale kromě toho jsme třeba už teď udělali vlastně 300 nových vodních nádrží, 300 rybníků. Jsou tady stovky konkrétních opatření. Já to speciálně nechápu od ODS, kde jsme se včera ještě vůbec bavili o tom, zda připouštíte, že existuje klimatická změna, a vy jste říkali, že vlastně neexistuje. S tím souvisí sucho. A teď najednou my jsme ti špatní.

Já jenom chci říct to, že opravdu tato vláda a především spolupráce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství přinesla konkrétní programy a konkrétní řešení. Protože jak může třeba pan předseda Kučera říct, že nic není? No a co jste tam dělali vy? Když měla ODS ministra životního prostředí čtyři roky, nebo necelé čtyři roky, TOP 09 tam měla svého náměstka? Kdybyste ty programy tedy tak připravili, tak už tady ta opatření musela být dávno hotová. Ale nejsou. Začali jsme s nimi my, bohužel to nejde systémem hop na krávu, bude tele. Takže prostě asi z toho bude profitovat ještě příští vláda. Ale ty základy jsme položili my. Jsme na to docela hrdí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. Připraví se... V tom případě, jste-li řádně přihlášen (k poslanci Kováčikovi), dám slovo panu poslanci Kučerovi s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Ještě jenom velice krátce zareaguji na svého předřečníka pana ministra Brabce. Ta opatření, o kterých tady hovořil, mně by se chtělo říct: je to slabé, je to slabé, je to slabé. My se tady bavíme skutečně o naprosto zásadní změně a ta zásadní změna musí přijít směrem k zemědělství. Toto je dnešní téma. Já skutečně nemohu odpovídat za předchozí ministry z ODS. To je samozřejmě dneska velmi smutné, když se po čtyřletém volebním období někdo ještě odvolává na minulou vládu. To je prostě velmi špatné. To, že se vybudovaly nádrže, tak samozřejmě všichni víme, že nádrže pro zadržování vody v krajině, ony možná nějakou funkci plní, ale ta funkce je samozřejmě v rozdílu těch hladin. Jednou se ta nádrž naplní a potom už je plná. A retenční schopnost je v rozdílu těch hladin. To je všechno, co do budoucna ty nádrže přinesou.

Ale to téma dneska se jmenuje hospodaření v krajině, v zemědělství. A já chápu, že se do toho ministr životního prostředí nechtěl pouštět. To je obrovsky v uvozovkách silový resort, je tam i obrovská lobby, jsou v tom obrovské peníze, je tady velká lobby i ve Sněmovně, v zástupcích Agrofertu. Jeden je předseda zemědělského výboru, což je tuším vytýkáno i Evropskou komisí a nazýváno jako střetem zájmů. A vůči tomu se ministr životního prostředí neohradil vůbec. Samozřejmě, protože je taky z Agrofertu. Možná ano, možná ne. Ale v každém případě to nezaznělo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktické poznámky, nejprve pan ministr s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Musím se důrazně ohradit vůči tomu, jak tady zaznívá, že se nic nezměnilo v krajině, že se nedělají opatření proti dopadům klimatické změny a častým výskytům sucha. Na Ministerstvu zemědělství za posledních 12 měsíců máme přes 500 žádostí na výstavbu nových rybníků, retenčních nádrží, na jejich obnovu a odbahnění. Za poslední tři roky jsme uspokojili všechny žádosti zemědělců o výstavbu, obnovu či investice do závlahových systémů, pane poslanče Kučero prostřednictvím pana předsedajícího. To je pravda. Přijďte, já vám velice rád ta čísla dám. Nebo můžete přijít za kolegy na vodní hospodářství. Ten systém máme nastaven. Prosím, nepokřikujte na mě, já na vás taky nepokřikuji, mimo jednací řád Sněmovny.

Dále, když se podíváme na nárůst ploch meziplodin, bílkovinných plodin, trvalých travních porostů, lesních porostů, všechny tyto plochy rostou. Lesní porosty vysazujeme především na lokalitách, které mají nejnižší bonitu. Dělají se věci, které jsou systémové a jsou provázané. V posledním roce nám rostou i stavy hospodářských zvířat a zlepšuje se i bilance organické hmoty. Takže říkat, že tady se nic neudělalo a je všechno špatně, je buď neznalost, anebo je to čirá účelovost. Což doufám, že to není váš úmysl v tomto.

My spolupracujeme s panem ministrem životního prostředí. Dost často nás zemědělci kritizují, že přicházíme s věcmi, které jsou proti produkci. My vidíme dneska nárůst ploch biopásů za poslední tři roky. Vidíme spoustu pozemků, velkých pozemků, které jsou dneska rozděleny buď jinou plodinou, nebo speciální směskou na osev biopásů. To jsou věci, které v krajině jsou vidět, jsou prokazatelně dokumentovatelné na hektarech, které takovýmto způsobem jsou obdělávané.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Petr Bendl, pan poslanec Pavera. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já už naposledy. Ten kompetenční spor mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v oblasti péče o vodu a vodní zdroje je dlouhodobý. A já jsem přesvědčen o tom, že je to dnes nastaveno velmi v neprospěch Ministerstva zemědělství. Nicméně pořád platí, a pan ministr to určitě nepopře, že na tu oblast vodohospodářství opravdu se dává méně peněz, a to téměř každý rok poslední dva nebo tři roky. Je to možné, můžeme to rozebrat na zemědělském výboru, ať případně tady nikoho nezdržujeme. Protože já na to tady upozorňuji skoro při každém projednávání státního rozpočtu.

A ministrovi životního prostředí bych řekl, že sto tisíc obyvatel, to je tak možná jedna čtvrť Prahy. Že to určitě není něco, čím bychom se mohli nějak super chlubit, na straně jedné. Na straně druhé, i ministr životního prostředí musí dobře vědět, že se vždycky v minulosti, a teď řeknu padni komu padni, každé vládě, vždycky něco udělalo v téhle oblasti. Česká republika za posledních 20 nebo 25 let udělala obrovský pokrok, co se týká kvality vod, její čistoty atd., všeho, co s tím souvisí. To je potřeba si přiznat. A neplatí, že by se neudělalo a nedělá nic, to určitě neplatí. Platí, že by se mělo dělat víc a že efektivita vynakládaných prostředků, tak jak je možná dnes, by měla být rozhodně lepší.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP