(18.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

To, co se v minulosti udělalo - a je dobře, že se na tom dál pracuje - se týká právě vůbec šance, že byl notifikován program tak, aby bylo možné pomoci zemědělcům, kteří se ne vlastní vinou dostali do tragické situace, ať už je to suchem, či jiným přírodním postižením. Ten program to umožňuje. Začali jsme ho my a v podstatě ho dotáhl pan ministr Toman s tím, že tato vláda toho využila. A je dobře, že toho využívá. A jestliže už ten program vznikl, je třeba jej naplnit. Jsem přesvědčený, že Ministerstvo zemědělství má dostatek finančních prostředků, nebo vláda by měla mít - pan ministr financí odešel - měla by mít vždy dostatek finančních prostředků na to, aby toto jako jednu z priorit byla schopna řešit. Přece se asi shodneme na tom, že máme-li tady desítky milionů korun výdajů na opravu kapliček na straně jedné a na straně druhé potřebu řešit situaci v zemědělství v oblasti sucha, tak se asi shodneme na tom, co je větší priorita.

Já jsem tady na to upozorňoval několikrát a takových příkladů tady v rozpočtu Ministerstva zemědělství najdeme několik. Doufám, že na tom jednání zemědělského výboru nakonec bude shoda. Že bude schopna buď kapitola Ministerstva zemědělství... A ještě připomenu, že ministerstvo - (Předsedající upozorňuje na čas.) Dobře, já se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Já vám děkuji, pane poslanče, že respektujete jednací řád. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, členové vlády, bylo tady řečeno všechno. Já jenom, abychom byli v obraze. Velmi děkuji ministerstvu a panu ministrovi, že se tím zabývá, protože kromě těch ztrát, které tady byly řečeny na kukuřici, obilovinách a tak dále, tak nenarostla žádná píce. Jižní Morava a Třebíčsko nemá čím krmit. A já mám z Vysočiny informace, že pokud se to nepodaří někde nakoupit - a ono v dostupné vzdálenosti toho také moc nenarostlo - tak skutečně hrozí vybíjení dalších stád nebo snižování stavu skotu. Takže pokud se tím zemědělský výbor bude zabývat, jsem tomu velmi rád a prosím, abyste tuhle záležitost skutečně zvážili. A jak bylo řečeno kolegou Kováčikem i kolegou Faltýnkem, je úplně jedno, o jak velký podnik se jedná. To sucho je úplně všude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Kováčik. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já navážu, paní a pánové, na pana kolegu Běhounka, který děkoval ministerstvu, že se tím začalo zabývat. Myslím si, že je třeba poděkovat vám všem, kteří jste svým hlasováním můj návrh na zařazení tohoto bodu podpořili. Dáváte tím najevo, že vám český, moravský a slezský venkov a české zemědělství a budoucnost našich lidí na venkově není úplně lhostejná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Bendl. Připraví se pan vicepremiér Brabec. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já už jenom doplním to, co se mi nepodařilo doříct v té předešlé poznámce. Vláda podědila po předešlých vládách na účtech Budvaru a Lesů České republiky částku možná větší než 18 mld. korun. Když se podíváte na to, kolik tam z ní zbylo, příliš mnoho peněz to není. Nicméně jsem přesvědčený, že třeba zrovna z Lesů České republiky nebo z jiných zdrojů by měly být vytvářeny rezervy, které by byly schopny krýt takovéto situace, do kterých se české zemědělství dostává poslední léta poměrně často, tak, aby pak ministr financí nemusel říkat zdroje nejsou. Zkrátka by měla vláda jako celek a Ministerstvo zemědělství spolu s ní myslet na to, že takováto situace může přijít. A měla by povinně být na ni připravena.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan vicepremiér Richard Brabec. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já pro urychlení také vydržím jenom s faktickou. No, když jsem přišel na resort životního prostředí, tak jsem si nějak nevšiml, že by po té minulé vládě, jejímž jménem teď vystupoval pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kučera a i pan poslanec Bendl, že by po té minulé vládě zbyla nějaká strategie boje proti suchu. S tou jsme přišli my. Tady nikdo proti suchu nic nedělal. Před dvaceti lety už se mělo začít. Česká republika je docela dobře připravena na povodně, ne tak na sucho.

My jsme schválili nejenom základní strategické materiály včetně několika stovek konkrétních úkolů, které jsme začali realizovat. Jenom za nás, Ministerstvo životního prostředí, jsme investovali, nebo vypsali výzvy zhruba zatím za devět miliard. Další čtyři miliardy máme připravené na stovky velmi konkrétních opatření boje proti suchu. Takže mi připadá opravdu mimořádně licoměrné, pokud někdo tady říká, že naše vláda pro to nic neudělala. Kdybychom měli, vážení kolegové, vaším prostřednictvím pane předsedající, na čem stavět, tak jsme byli dál. Ale bohužel jste nám nechali nula. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Tak já bych jenom krátce zareagoval na mého předřečníka, na pana ministra Brabce. To, že neudělali nic, ví celá odborná veřejnost. Že po této vládě zůstane hromada papírů, víme taky. To, že se tady zaváděly programy typu dešťovka, které jsou naprosto absurdní, které se zadržováním vody v krajině nemají vůbec nic společného, naopak tu vodu odvedou někam do kanalizace, to víme taky všichni. Ale tady se bavíme o zemědělství. To je to dnešní téma.

A tady skutečně, pokud se budeme bavit o životním prostředí, o Ministerstvu životního prostředí a o ministru životního prostředí, tak tady naprosto selhal ministr životního prostředí. Protože to měl být on, kdo měl neustále upozorňovat na to, že současný zemědělský systém je naprosto nevhodný k tomu, aby zadržoval vodu v krajině. To znamená, že naopak tento systém hospodaření v krajině přispívá k suchu. A dokonce nejvíce, nejvíce ze všech těch faktorů, o kterých jsme se bavili.

Já samozřejmě vím, že to se nedá změnit z roku na rok. To nechci nikomu vyčítat a nechci nikomu říkat, že to mohl tady během čtyř let změnit. Natolik jsme samozřejmě všichni tady soudní. Na druhou stranu tady už mohla existovat celá řada opatření, která mohla významně změnit hospodaření v krajině. A bohužel ta tady moc nevidím. Jsou tady nějaké dílčí kroky, které by to mohly nějakým způsobem kosmeticky vylepšit. Ale pokud chceme skutečně výrazně změnit hospodaření v krajině, tak k tomu potřebujeme dělat výrazně významnější kroky. A ty tady prostě za současné vlády nevidím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Bendl a další faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. No, já musím panu ministrovi životního prostředí - protože on to asi neví, protože kdyby to věděl, tak by, myslím, takhle nevystupoval. Ten program, na základě kterého teď tato vláda může kompenzovat zemědělcům postiženým suchem jejich škody, vznikal za Nečasovy vlády, doložitelně. A říkám tady a řekl jsem to už předtím, dotáhl ho ministr Toman. Takže není pravda, že by se tomu nikdo nevěnoval. Jak to můžete říct, pane ministře?

Stejně tak je tady i řada dalších věcí. Připravil se monitoring erozí, způsob práce s erozí jako takovou a pracuje se s ním. A já jsem i tady z tohoto místa říkal, že je to dobře, že se to dělá. Tak proč říkáte, že se nic nestalo nebo nedělo? A miliardy, o kterých tady mluvíte. To jsou české miliardy, nebo evropské? Evropské. A kdo je připravoval, ty programy? Ne, ne, ne, pane ministře. Ty připravovala ještě Nečasova vláda a dotahovala Tomanova. Fakt že jo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan ministr zemědělství s faktickou poznámkou, po něm pan ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP