(18.30 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Dnes se zabýváme velice závažným tématem, to je suchem, které postihlo ve velké míře samozřejmě nejen zemědělce, ale i ostatní obyvatele České republiky. Ten problém je samozřejmě celosvětový, nicméně u nás, co se týká sucha, tak si musíme přiznat, že jednou z těch příčin je samotné zemědělství. Tím nemyslím zemědělce, ale zemědělství. Je to samozřejmě vliv velké rozlohy vysoce intenzivní zemědělské krajiny, která je silně fragmentovaná a na druhé bohatství je zásadní.

Zásadním současným problémem je intenzivní hospodaření na velkých blocích zemědělské půdy bez dostatečné takzvané zelené infrastruktury krajiny. Proč to říkám? Protože tato vláda neudělala příliš mnoho pro to, aby se tento způsob hospodaření v krajině změnil. A je to vidět. Ty kroky, které byly a které tady možná mí kolegové za chvíli řeknou, že už udělali, byly naprosto nedostatečné.

Negativní vlivy zemědělské činnosti působí nejen na ekosystémy zemědělské krajiny, ale samozřejmě i na přilehlé vodní a lesní ekosystémy. Je třeba si uvědomit, že zemědělsky využívaná krajina významně ztratila schopnost jímat vodu. A voda téměř není schopná zasakovat do podzemí a obohacovat vodní zdroje přes tu utuženou a dalšími degradačními procesy negativně ovlivněnou půdou. Toto je opět dopad toho intenzivního způsobu hospodaření. To, že půda v České republice není v dobrém stavu a je ohrožena mnoha degradačními faktory, už zaznělo mnohokrát. Bohužel zatím se nepodařilo udělat to hlavní, to znamená změnit systém hospodaření.

Ten nejvýznamnější negativní vliv jsem už tady jmenoval, ten souvisí se stále intenzivnější zemědělskou výrobou, a samozřejmě aby to nebylo jenom o intenzivní zemědělské výrobě, tak to samozřejmě je zapříčiněno i intenzifikací produkce dřeva v hospodářských lesích spojenou s odnosem vyprodukované biomasy, ale to samozřejmě i ztrátou zásob organické hmoty, následnou ztrátou půdních organismů, jejich funkcí, samozřejmě oním zhutněním používaným způsobem hospodaření na polích těmi těžkými mechanismy atd., ztrátou půdní struktury a narušením živinových cyklů.

Proč o tom mluvím? Samozřejmě tyto diskuse probíhají na mnoha fórech, na mnoha platformách, na mnoha seminářích, nicméně aby byly přetaveny do skutečných kroků, tak to se této vládě nepříliš podařilo. Měla k tomu poměrně dost velké příležitosti, hodně příležitostí, nicméně výsledky zatím nejsou vidět. Samozřejmě slyšel jsem celou řadu prohlášení, četl jsem celou řadu informací o tom, jak by to mělo být, nicméně skutečný dopad na hospodaření v krajině vidět není. Respektive vidět je, ten skutečný dopad se potom (nesrozumitelné) kompenzace podnikům postiženým letošním suchem.

Takže já bych z tohoto místa chtěl vyzvat nejen ministra zemědělství, ale i ministra životního prostředí, jehož to je také velká odpovědnost, ale celou vládu, aby se této oblasti věnovali skutečně velmi vážně, protože pokud tady hovoří ministr financí a hovoří o nějakých prioritách, tak já bych tohleto zařadil skutečně mezi priority číslo jedna. Protože pokud nebudeme zdravě hospodařit v krajině, tak to bude mít dopady nejenom do toho, že budeme muset kompenzovat zemědělcům jejich neúrodu, ale budeme muset řešit podstatně větší dopady do celého života v naší republice. To znamená, ještě jednou vyzývám vládu, aby se tomuto tématu velmi vážně věnovala, ne pouze na nějakých fórech a diskusních klubech, ale skutečnými kroky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. Pane zpravodaji, počkejte, jste v pořadí přihlášen s faktickou poznámkou. Takže v pořadí, jak přišly, nejprve pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. To, co tady říkal předseda klubu TOP 09 Michal Kučera, výjimečně s ním souhlasím, teď budu souhlasit zčásti. Jde o to, jestli jsme schopni, a já samozřejmě nevím, kdo tady bude sedět po volbách v Poslanecké sněmovně, ale jestli ta budoucí Sněmovna a nová vládní koalice nebo nějaký nový vládní půdorys bude vůbec schopen se do této debaty vážně pustit. Protože on zapomněl ještě na jednu věc a to je organická hmota v půdě. A tím, jak vlastně dramaticky poklesla živočišná výroba v České republice, zejména chov skotu, tak tím poklesla i organická hmota v půdě. A právě ta organická hmota váže vodu a zadržuje tu vodu v půdě. Čili to není jenom otázka velikosti bloků a jejich vhodného členění tak, aby na svazích byly nějaké zádržné pásy, remízky atd., ale stávající koaliční vláda udělala minimálně obrátku v tom, že začala více podporovat chovatele s živočišnou výrobou z národních zdrojů, aspoň tohle, že se ten propad zastavil. Je pravda, že neudělala moc toho v motivaci zemědělců, aby tady ty krajinotvorné prvky více prostě do krajiny a do těch svých hospodářství zabudovali. Protože ono je to o penězích. Ono je to o penězích, nikdo nebude jenom tak, prostě když podniká za účelem zisku, členit svoje půdní bloky nějakými pásy nebo nějakými remízky. A to si myslím, že tato debata by tedy měla nastoupit, abychom potom hledali nějaký konsenzus, abychom v podstatě podpořili ty subjekty, které tohle chtějí udělat. To si myslím, že je nějaká cesta, která může vést postupně, bude to tedy strašně dlouho, než se podaří zlepšit půdní strukturu a než se podaří do té krajiny vrátit zpátky aspoň část těch původních prvků, které tam byly.

Ale možná ministr zemědělství na to bude reagovat. Já v tuto chvíli nemám ten detail, jestli je nějaká motivace, jak motivovat zemědělce k tomu, aby mimo návrat k živočišné dělali tyto záležitosti i ve vztahu k těm půdním blokům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní pan poslanec Kováčik, připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pan kolega Faltýnek mi to značně usnadnil, protože řadu věcí už řekl za mne. Prosím pěkně jenom pro zopakování. Není rozdíl mezi velkým, středním, malým zemědělcem, není takový rozdíl, který bychom museli napravovat. To, že tady máme velkoplošné hospodaření na řekněme většině výroby potravin, to jenom umožnilo vůbec českému, moravskému a slezskému zemědělství přežít. A máme tady před sebou jako zemědělci obrovský úkol zvyšovat soběstačnost a potravinovou bezpečnost. A nemluvím o kvalitě potravin, která u nás je tradičně vysoká, nemluvím o tom, že doporučujeme spotřebiteli, chce-li se vyhnout problémům, ať nakupuje české, moravské a slezské potraviny od výrobců, od zpracovatelů. Je lhostejné, jestli je to od malého, středního nebo velkého, ale od českého spotřebitele (?). To je první věc.

Druhá věc. To, o čem mluvil pan kolega Faltýnek z hlediska organické hmoty v půdě, to je přece o tom, co tady vyprávím už dvacet dva let, že je narušená soustava zemědělská ve vyváženosti živočišné a rostlinné výroby, že se rabují pole, že se z pole odveze i sláma, že podniky jsou leckdy zaměřené pouze na rostlinnou výrobu a že se odveze úplně všechno bez toho, aby se tam dávalo. To jsou věci, které taky vedou k té vyváženosti. A prosím pěkně, aby kterákoliv vláda, chceme-li naplnit to, co zemědělství má pro společnost produkovat, nejen potraviny, ale i ty mimoprodukční funkce, krajinotvorba atd., tak aby tyto věci měla také na paměti. Věřte, celý dosavadní aktivní život se zemědělstvím mám spojený a vím, o čem hovořím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane přesedající. Kolegyně, kolegové, tohle téma tady diskutujeme dlouho, čtyři roky se bavíme o tom, jestli udržet vodu v krajině a co pro to všechno uděláme. Já musím potvrdit slova pana předřečníka Kučery, který říkal, že děláme málo. Doložitelně podíváte-li se na čísla výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství na oblast vodohospodářství, tak výdaje klesají. Že na jedné straně říkáme, že voda je pro nás priorita, ale když se pak podíváme na to, co konkrétně vlastně děláme, pak ta skutečnost je malinko jiná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP