(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo, také vám měřím čas, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Chtěl bych tady prohlásit, že ta vláda, která tady ještě stále je, má za sebou řadu úspěchů. Myslím si, jeden takový, který si dnes uvědomuji, je, že třeba v té vládě někteří, kteří do ní vstupovali jako novici, z ní vycházejí jako profesionálové. Chtěl bych říci, že mě dneska přesvědčil Andrej Babiš, který do té vlády skutečně vstupoval jako amatér, že je dneska opravdový politický profesionál, protože dokázal dnes, během těch hodin tady, debatu, která měla být vedena o tom rodinném hnízdě, učinit debatou, která byla o tom, čemu všemu nerozumí poslanec Zaorálek. To je brilantní kousek a je to důkaz profesionality! Gratuluji a vítám pana Babiše mezi profesionály. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi za dodržení času k faktické poznámce. Protože nemám žádnou přihlášku, tak se opět ptám, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím a rozpravu končím. (Potlesk.)

Podařilo se to, doufám, že žádný ministr nevystoupí, abychom nemuseli rozpravu znovu otevírat. Ptám se na závěrečná slova zpravodajů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Huml jako zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji, my jsme si tu roli rozdělili, Jiří Dolejš jako druhý zpravodaj bude vystupovat v podrobné rozpravě, já tu teď jenom shrnu malinko, co jsme ještě zapomněli udělat na začátku možná. Dnešní debata byla opravdu košatá, až jsem si kladl otázku, kdo je lump a kdo je hrdina. Tedy chvilku jsem si nemohl odpovědět, ale pojďme se na to podívat.

Máte před sebou dvě usnesení, prosím, která jste dostali už včera, 214 a 215. V tom úplném úvodu je v podstatě popsán skutek, za který budeme oba ty poslance vydávat, a následuje velmi podrobně sepsaná zpráva, na kterou se potom v tom druhém usnesení, které budeme přijímat, budeme odvolávat. Na tato dvě usnesení se budeme odvolávat, pokud to tedy odhlasujeme.

Ještě jsem chtěl seznámit - ale ještě pozor, to jsem chtěl říct, tato dvě usnesení, ta 214 a 215, která obsahují opravdu pouze skutek a reflektují žádost policie, tak na mandátovém a imunitním výboru tato dvě usnesení byla odhlasována jednomyslně. To, co nebylo odhlasováno jednomyslně, je usnesení 216 a 217, na která ještě v obecné rozpravě musím upozornit.

To první, ta dvěstěšestnáctka, se týká žádosti policie na vydání Andreje Babiše a poslance Ing. Faltýnka. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově předsedkyně, zpravodajské zprávě, po vyslechnutí vyjádření poslance Andreje Babiše a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Babiše, nar. 2. 9. 1954. Za druhé, pověřuje předsedkyni mandátového výboru, aby na 60. schůzi Sněmovny předložila Poslanecké sněmovně usnesení. Takže to je 216. A dvěstěsedmnáctka, ta se úplně stejným způsobem týká druhého, Ing. Jaroslava Faltýnka, a opět mandátový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání a pověřuje předsedkyni, aby to tady přečetla. Tato dvě usnesení již nebyla přijata jednomyslně, ale většinou hlasů mandátového a imunitního výboru. To jsem chtěl říct, abychom to uvedli na pravou míru. Takhle to prostě bylo.

Debata byla košatá, chvílemi se netýkala Čapího hnízda ani toho problému vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání, ale týkala se jiných problémů a docela mě mrzí, že se z toho stala politická debata. Mohlo to být na samém začátku velmi technické řešení a bylo by to možná lepší.

Ode mne vše, děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má kolega Dolejš jako zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Připomínám, že je to závěrečné slovo po obecné rozpravě, kterou jsem ukončil, a budeme muset zahájit rozpravu podrobnou, ve které padnou ty návrhy, o kterých hovořil kolega Huml, i když na ně pravděpodobně pouze odkáže, čímž bychom naplnili jednací řád.

Pan zpravodaj Jiří Dolejš se závěrečným slovem po obecné rozpravě. To byla vaše vůle, páni zpravodajové, já s tím nemohu nic jiného udělat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Myslím si, že poté, co jsme strávili užitečných sedm hodin, tak jsme zpátky na začátku. Tedy když jsme si ozřejmili, že naše mandáty máme od voličů a ty mandáty po říjnu 2017 také budou od voličů, tak nezbývá než uznat, že o vině rozhodují soudy a my jsme tady dnes od toho, abychom rozhodli o imunitním procesu, tedy do jaké míry chceme, abychom dali průchod dalšímu právnímu řešení onoho problému. Takže to je před námi.

Nyní, jestli bych už mohl provést hlasováním. Je to v podstatě jednoduché, zaznělo to tady už v tom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, tak v tom případě, pane zpravodaji, to nemůžeme udělat. Jestli jste skončil své závěrečné slovo, můžeme přistoupit k rozpravě podrobné a v této rozpravě je potřeba přednášet návrhy, které jste schválili na mandátovém a imunitním výboru, protože tento bod bez usnesení mandátového a imunitního výboru je jinak neproveditelný na rozdíl od jiných bodů, kdy výbor nemusí přijmout stanovisko a Sněmovna může rozhodovat. Tady je to trochu jinak.

Tak teď máte slovo v podrobné rozpravě, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já věděl, že se dočkám. Takže když dovolíte, je to jednoduché. Jak paní předsedkyně v úvodním slově, tak i kolega zpravodaj avizovali, že vám byly do lavic rozdány tisky, na kterých je usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215. O těch bychom měli nyní rozhodnout hlasováním. Rovnou avizuji, že výbor doporučil, abychom o nich hlasovali jednotlivě, tedy jsou to dva případy, dva návrhy usnesení, dvojí rozhodnutí.

První návrh zní na základě doporučení imunitního výboru, že Poslanecká sněmovna podle článku 27 odst. 4 zákona číslo 1/1993 Sb., tedy Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslance Ing. Andreje Babiše, nar. 2. 9. 1955. - Pardon, 1954, trochu jsem vás omladil. (Poznámka z pléna: S vydáním k trestnímu stíhání.) Ano, s vydáním k trestnímu stíhání. Omlouvám se. Samozřejmě je tam popis skutku na pěti stránkách, to skutečně snad nemusím reprodukovat, máte to v lavicích. To je jedno hlasování.

Druhé hlasování, jako přes kopírák, opět vás asi nebudu unavovat, je to stejný odkaz na stejné paragrafy. Vyslovuje tedy souhlas s vydáním k trestnímu stíhání, to jméno se tedy samozřejmě mění, je tam poslanec Ing. Jaroslav Faltýnek, nar. dne 28. dubna - abych ho zase neomladil - 1962.

To jsou dva hlasovací kroky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Dobře, v podrobné rozpravě pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP