(17.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nebudu zabíhat do podrobností, na co jsme se ptali pana státního zástupce, protože jestliže jsem měla výhrady k tomu, že mí kolegové, nebo jeden pan kolega z mandátového a imunitního výboru tady vykládá věci, které nemá říkat, protože jednání výboru je neveřejné, tak já se nedopustím stejného prohřešku. Ale to obecné konstatování o tom, že byla podpořena vyšetřovací verze policie ze strany dozorujícího státního zástupce a v jeho postupu neshledala pochybení vrchní státní zástupkyně, musí býti dodáno.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, paní poslankyni Miroslavě Němcové. Než budeme pokračovat v rozpravě, protože se mi ji nepodařilo uzavřít, tak konstatuji omluvu, která došla předsedovi Poslanecké sněmovny, a to z dnešního jednání do jejího konce se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka.

Nyní tři faktické poznámky - první je Leo Luzar, poté Pavel Kováčik a poté Milan Brázdil. Kolega Luzar se odhlásil, čili pan kolega Kováčik má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, víte, závěr dnešní rozpravy mě činí velmi smutným. A velmi smutným proto, že jsme jí mohli předejít. Jako toto těleso, jako Poslanecká sněmovna jsme už počátkem tohoto roku měli v rukou v okamžiku, kdy bylo jasné, že vládní koalice nefunguje pro stát, pro společnost, pro občany, pro města, pro obce, pro firmy, ale pouze pro řešení vlastních vnitřních rozporů, jsme měli v ruce rozpuštění Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Kdybychom to byli bývali udělali, mohli bychom být ušetřeni tohoto nedůstojného vnitrokoaličního praní špinavého prádla. Myslím si, že to nepřispěje volebnímu výsledku přinejmenším ani jedné z vládních stran. Ale obávám se, že ta pachuť vnitřního dohadování v politice jako takové spíše sníží účast voličů v parlamentních volbách. Nerad bych, aby to tak bylo.

Alespoň za sebe a za svoje kolegy jenom prohlašuji, že navzdory všemu, co tady bylo slyšet, i nadále si myslíme, že je třeba, aby byl dán řádný průchod řádné spravedlnosti, a že tedy orgány činné v trestním řízení si nedovolí něco fabulovat nadále, něco překrucovat a že jejich rozhodnutí bude spravedlivé. Já tedy budu hlasovat pro vydání obou kolegů ne proto, že by věřil něčemu, co je ve spise, ale prostě proto, že v podobných případech Sněmovna není ani soud, ani vyšetřovatel, nerozhoduje o vině a trestu, ale pouze dává průchod spravedlnosti. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě než dám slovo panu poslanci Brázdilovi, ptám se pana ministra Zaorálka, jestli chce faktickou poznámku nebo... (Ministr: Faktickou.) Faktickou. Tak v tom případě po panu poslanci Kučerovi, který se přihlásil elektronicky, pane ministře. Prosím, pan poslanec Milan Brázdil. Připraví se pan poslanec Michal Kučera k faktické poznámce, poté pan ministr Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Brázdil: Promiňte mi, přece jenom bych zareagoval. Kolegyně a kolegové, za chvilinku budeme hlasovat o vydání, nevydání, jestli to je politická kauza, nebo není politická kauza. Chtěl bych se vyjádřit k tomu načasování. Srovnám toho vyšetřovatele s lékařem. Promiňte. Lékař, když přijde něco akutního, tak se po něm chce, aby okamžitě ten pacient šel na sál, a nikdo se nediví. (Hluk v lavicích ČSSD.) Když ten vyšetřovatel pozná nebo má před sebou člověka, který někoho zamordoval, tak ho dá do cely předběžného zadržení, nikdo nic neříká. Přivezu-li ale někoho, kdo má bolesti dejme tomu měsíce, tak probíhá nějaké šetření, probíhá nějaké vyšetřování, tedy po té medicínské stránce, pak se naplánuje, kdy půjde na operaci, pak se to posune, protože to nevyhovuje operatérovi a tak dále. Ale tady je to úplně stejné. To, že má někdo konat bezprostředně - jasně, ale to je subjektivní pocit toho, kdy to načasuji, jak to udělám. Z tohoto pohledu se mi to prostě nelíbí a nechci, nebudu hlasovat pro vydání, protože toto je přesně načasované, a právě proto bychom měli naše kolegy ochránit, aby nebyli vydáni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Michal Kučera také s faktickou poznámkou, potom pan ministr Zaorálek, také faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou děkuji za slovo. Velice krátce bych zareagoval na slova svého předřečníka pana kolegy Kováčika, který nazval dnešní představení koaličních poslanců praním špinavého prádla koaličních poslanců, koaliční vlády. Dovolím si tato slova opravit. Toto nebylo praní špinavého prádla. Toto byla skutečně zpráva o činnosti vlády ANO, ČSSD a strany lidové. To, že tady zazněla celá řada kritiky navzájem, jak poslanci ANO kritizovali své kolegy z ČSSD a opačně, to je přesně to, na co celé čtyři roky poukazovala TOP 09, to znamená na to, že tato vláda je absolutně nefunkční, neschopná a neschopna jakékoliv akce. A to tady dneska mnohokrát zaznělo. Děkuji poslancům hnutí ANO a ČSSD, že to dneska potvrdili. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan ministr Zaorálek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, děkuji. Ta vláda samozřejmě absolutně nefunkční nebyla. To určitě pravda není. Že nás občas opozice kritizovala, to je její role. Možná dokonce někdy svými připomínkami nám i pomohla. Takže takto jsme tady kooperovali.

Na závěr bych spíš konstatoval to, že chápu pana poslance Babiše, že se mu vlastně moc nelíbilo věnovat tady dnes celý ten prostor jeho rodinnému hnízdu, protože to pro něho nebylo moc příjemné téma. Mám na mysli to rodinné hnízdo, kde se pořádají svatby a podobně a na které přispívá Evropská unie. A protože toto není příjemné téma, tak jsme se tady obrátili k některým dalším tématům, která jsme otevřeli a o kterých jsme tady diskutovali. A v závěru to vypadalo, že OKD a jeho konsolidace je fenomenální výsledek pana Babiše. To bych chtěl trošku korigovat jenom pro přesnost.

Chtěl bych připomenout panu Babišovi, že když šlo o finanční příspěvek OKD, tak on rozhodně nebyl ten, kdo to podporoval. Když šlo o rentu horníkům, tak on z toho také moc nadšen nebyl. A pokud šlo o to, co s OKD dělat, tak jako to, že se to nakonec podařilo dostat do rukou státu, já mám dojem, že on ho chtěl spíš privatizovat někomu, nevím komu. Takže naše role zde byla, že jsme tady nedovolili to, aby se s tím stalo to, co si pan Babiš představoval. Tady bych se chtěl ohradit proti tomu, že my jsme tam chtěli někoho pouze propašovat. My jsme si pouze přáli, aby se OKD dostalo pod kontrolu státu, protože nám to dává, myslím si, že to dává i těm lidem, co tam pracují, největší šanci pro budoucnost. Takže naši roli bych viděl v celém procesu trochu jinak než pan Babiš, ale to asi všichni chápou.

Děkuji, to je moje tečka. A jinak zase doufám, že se konečně dostaneme k tomu podstatnému a že rozhodneme o tom, co jsme mohli udělat asi už před osmi hodinami ráno. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám tady další čtyři faktické poznámky. Připomínám, elektronické mají přednost. Pan kolega Faltýnek, pan poslanec Lank, pan poslanec Blažek, paní poslankyně Černochová. Nyní tedy pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou. Pan poslanec Babiš se hlásí s faktickou, nebo s řádnou? (Poslanec Babiš: S faktickou.) S faktickou, dobře, poznamenávám si. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, pro mě dneska ten den moc veselý není. Nicméně teď jsem se konečně pobavil vystoupením milého kolegy předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery, který tady hodnotil naši vládu, která tedy vydržela čtyři roky na rozdíl od jejich vlády. Myslím si, že důležité jsou konkrétní, reálné výsledky vlády. A my přece všichni víme, že vaše vláda s vaším ministrem financí Kalouskem vyrobila státní dluh naší země, zadlužení a deficit ve výši 600 miliard korun. To je výsledek vaší vlády, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuju, moc jste mě pobavil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy pan poslanec Martin Lank s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Přiznám se, já se začínám trošičku ztrácet. Tady je teď najednou OKD, sídliště Písnice... Já nevím, solární baroni už byli, nebo ještě nebyli, nebo to teprve bude? (Pobavení v sále.) Koukám tady (ukazuje na světelnou tabuli): Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců. Oba dva poslanci se jasně vyjádřili, že chtějí být vydáni. Všichni už máme tak nějak jasno. Jako jestli tady chceme řešit všechno, co se kdy nepovedlo této vládě a předchozím vládám, no to tady budeme hodně dlouho. To se bojím, že možná ani ty volby nestihneme. Prosím vás, pojďme to už odhlasovat. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP