(16.10 hodin)
(pokračuje Fichtner)

Vraťme se k meritu věci. Jak už tady zaznělo, Poslanecká sněmovna není soud, to je pravda, není to orgán činný v trestním řízení, to je pravda. My bychom neměli posuzovat, zdali dotyčný spáchal trestný čin, nebo ne, to je také pravda. A měli bychom posuzovat co? Měli bychom posuzovat, zdali ta žádost není politicky motivovaná, zda tam není něco jiného, než jak se to tváří, jestli to není účelové. Jak by vypadala taková účelová žádost? Myslíte si, že by tam byl nadpis "Pozor, tato žádost je účelová"? Nebo "Účelová žádost o stíhání osoby XY"? Nebo "posílám vám žádost, upozorňuji, že je účelová"? To tam asi nebude, tak to nikdy vypadat nebude.

Takže jak máme posoudit, jestli ta žádost je politicky motivovaná nebo není? Pokud to vůbec máme posuzovat, tak jediným možným způsobem je to, zdali ta tvrzení, která jsou obsažena v žádosti, mají oporu v trestním spise, zdali ta tvrzení jsou zadokumentovaná. Proto říkám, pokud by tam byly záznamy z odposlechů nebo prostě něco, nějaký tvrdý údaj, tak tomu rozumím, ale nic takového tam není. Takže to je výmysl. Je to prostě výmysl, je to fluidum. Není to doloženo. Takže samozřejmě pokud by to v tom spise doloženo bylo, tak je to jiná situace, pak můžeme říci ano, tato žádost není politicky motivovaná, protože podívejte se, tady je rozhodnuta nějaká předběžná otázka, OLAF to uzavřel tímto způsobem, máme tady jasné dokumenty, jejichž vyznění je naprosto jednoznačné, ano, dobře, tak v tom případě to asi není politicky motivované. Ale v takové situaci zdaleka, zdaleka, zdaleka nejsme. Jsme v situaci, kdy policie říká: Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek spáchali trestný čin, my vám to nedokážeme, ale věřte nám. Znovu - policie popsala nějaké skutečnosti a nad tím vystavěla nějakou konstrukci, která ty skutečnosti vysvětluje tak, aby to byl trestný čin, ale neprolamuje tím tu protiargumentaci. A nemá jak, protože důkazy na to nemá.

Abych to trošku odlehčil, připravil jsem si tady pro vás takovou didaktickou pomůcku. Jestlipak víte, co je toto? (Ukazuje obrázek krávy.) No, to je kráva, že. To není žádné překvapení. A jestlipak víte, co je toto? (Ukazuje další obrázek.) A toto? To je tentýž obrázek. To je kráva, které někdo přimaloval rohy, přeškrtl vemeno a tvrdí, že to je býk. Takže přesně takhle vypadá ta žádost policie o vydání prostě těch poslanců. Jsou tam popsány nějaké skutečnosti, co se stalo, to je pravda, to se dá veřejně dohledat, to je ta kráva, a nad tím je vytvořena ta konstrukce tak, aby to vypadalo, že to je býk. Ale pořád je to kráva s přimalovanýma rohama.

Tolik jsem tedy chtěl k tomu samotnému případu. (K řečništi přistupuje poslanec Kováčik, aby se podíval na obrázky.) Ano, mohu předat klidně tady předsedovi klubu KSČM.

Já už se k tomu případu asi nebudu vracet, protože je to marné, je to marné, je to marné. Všichni asi víte, jak budete hlasovat, takže nemá smysl to tady vysvětlovat. Já doufám, že televizní diváci na nás koukají a že pochopí, co jsem chtěl říci.

Pokud jde o nějaký závěr - už nebudu mluvit o tom případu. Pokud bych si z toho měl vzít nějaké jako poučení, nebo Sněmovna by si z toho měla vzít nějaké poučení, tak každopádně je potřeba se podívat na pravidla styku mezi Sněmovnou a orgány činnými v trestním řízení, protože je v tom skutečně chaos. To myslím, že potvrdí i členové mandátového a imunitního výboru. Je v tom chaos. V podstatě není předepsáno, jestli se má vyžadovat spis, není předepsáno, v jakých případech má ta policie povinnost spis dodat. Není předepsáno, v jakém rozsahu, v jaké fázi atd. To jsou takové věci, které by určitě chtělo doupravit buď v trestním řádu, nebo v zákoně o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podle mě je to dost velký úkol do budoucna pro další Sněmovnu, takže toto určitě je potřeba upravit. Když jsem byl u toho policisty na Kongresové v Praze, tak v podstatě on říkal, že musel hledat v trestním řádu, podle jakého ustanovení může členům mandátového a imunitního výboru umožnit nahlédnout do spisu, protože to tam nikde upraveno není, je tam nějaká obecná úprava, tuším, že to je § 65, jestli si to dobře pamatuji, ale neberte mě úplně za slovo, kde to je snad jiná osoba nebo taková nějaká kategorie. Takže skutečně by to chtělo přesněji upravit tak, aby styk mezi mandátovým a imunitním výborem, resp. Poslaneckou sněmovnou a policií, resp. státním zastupitelstvím byl funkční a aby byl i předvídatelný.

Tolik asi za mě, zbytek už řekli moji předřečníci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Josefu Hájkovi, který je řádně přihlášen, konstatuji, že mám nyní před sebou pět faktických poznámek v pořadí: pan poslanec Ondráček, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Kováčik, Válková, Němcová. V tomto pořadí jste přihlášeni k faktickým poznámkám. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Ke kolegovi - on asi raději hned odešel - ona kráva má také rohy, aspoň u nás. Já bych řekl, že v Praze těch krav moc nepotká, ale pokud by vyjel mimo Prahu, tak by viděl, že nejenom býk má rohy, ale i kráva. Ale je to mladý muž, takže to možná nezaznamenal. (Smích v sále.)

Já bych se jenom chtěl zmínit, že se ptal, proč ostatní - pokud nějací ostatní jsou - už nejsou viněni, popřípadě proč policie nekoná. Na policejní akademii, kde pan kolega studoval, já také, nás učili v trestním řádu § 20 trestního řádu společné řízení: Proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Pokud by někdo zahájil trestní stíhání a konal výslechy a byla by tam spojitost právě s poslanci, kteří by měli být obviněni z podobného nebo z trestného činu, který spolu souvisí, tak by ty úkony byly procesně neplatné, musely by se opakovat. Takže nás to učili ve druhém ročníku Policejní akademie a jsem už poměrně dlouho z této školy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku i za dodržení času. Ještě než dám slovo paní poslankyni Černochové, poprosím o malé strpení. Přečtu jenom omluvu, došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Pavla Šrámka od 16 do 18 hodin. Nyní máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka, který se vyjadřoval k tomu, co tady říkal kolega Fichtner. Vaším prostřednictvím - pokud by z toho obrázku bylo patrné, že je vykastrovaný, byl by to vůl, pane kolego. (Smích v sále.)

Ale hlásila jsem se proto, že možná tady kolegovi Fichtnerovi unikla jedna úplně podstatná věc, kterou tady opakujeme donekonečna. Ale vy ji prostě slyšet nechcete. Poprosila bych paní Válkovou prostřednictvím pana místopředsedy, popřípadě pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby udělal nějakou edukaci poslanců z hnutí ANO kvůli trestnímu řízení, jakým způsobem probíhá trestní řízení, co je v procesu, co je v hmotě. Protože tady kolegovi Fichtnerovi unikla jedna podstatná věc. On tady útočil na policii a nezmínil tady státní zastupitelství. Nezmínil tady dozorujícího státního zástupce, nezmínil tady to, co tady četla před malou chvílí paní kolegyně poslankyně Němcová, která tady četla vyjádření nejvyšší státní zástupkyně.

Pane kolego Fichtnere, prostřednictvím pana místopředsedy, víte, že součástí trestního řízení je kromě policie státní zastupitelství? Nebo to nevíte?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Kováčik nechce prodlužovat jednání, takže se odhlásil. Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP