(16.00 hodin)

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo po šesti, sedmi hodinách. Ono tu už bylo hodně řečeno ze strany mých předřečníků, takže asi se k tomu nebudu vracet, k těm věcem, které už tady byly vyřčeny. Řeknu jen svůj pohled na tu kauzu.

Já jsem se o té kauze Čapí hnízdo dozvěděl, nebo jsem ji zaregistroval v momentě, kdy v novinách proběhl nějaký článek o tom, že kdosi podává nějaké trestní oznámení na Andreje Babiše kvůli Čapímu hnízdu, pokud si to dobře pamatuji. Ono už je to docela dlouho. Pak to nějak vyšumělo, dlouho se nic nedělo a vždycky se k tomu noviny nějakým způsobem vrátily lehce. Potom byla zpráva tedy, že to šetří i OLAF, a teď vlastně přišla žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Mě tam ten Jaroslav Faltýnek trošku překvapil, protože jsem myslel, že to směřuje jenom na Andreje Babiše, nicméně bral jsem to jako jakoukoliv jinou žádost, která na mandátový a imunitní výbor přišla. To znamená, s tou žádostí jsem se seznámil. Po mně tam přišel kolega Plíšek, takže to může potvrdit.

V té žádosti mě překvapilo, že ta žádost se významně liší od žádostí, které byly dříve, a to tak, že, jak už tady říkal kolega Vondráček, když citoval, nebo když poukazoval na rozhodnutí Nejvyššího soudu - nebo možná i to byl ministr spravedlnosti - o tom, jak vlastně má vypadat nebo jaké jsou formální požadavky na usnesení Sněmovny o vydání poslanců k trestnímu stíhání. Říkám to proto, že žádost policie i podle Nejvyššího soudu má vypadat víceméně stejně, nebo má jít do stejných detailů jako usnesení o zahájení trestního stíhání. Každý člen mandátového a imunitního výboru si myslím, že to může potvrdit, že vždycky když přišla žádost policie o vydání, tak vždycky skutečně to tak vypadalo, formálně nebo obsahově to vypadalo stejně jako usnesení o zahájení trestního stíhání. To znamená, byly tam konkrétní detaily v tom smyslu, že dejme tomu dne toho a toho odeslal mobilním telefonem číslo atd. SMS tento člověk tomuto s nějakým textem, tehdy se stalo to, tehdy se stalo to, což je doloženo samozřejmě ve spise, a z toho policie dovozuje, že došlo k trestnému činu. V této žádosti to tak nebylo, ta byla dosti obecná a víceméně obsahovala, což si můžete přečíst, pouze, nebo téměř pouze informace, které jsou dostupné z veřejných zdrojů. To mě překvapilo, ale řekl jsem si dobrá, třeba to je takto napsáno a ve spise to bude jasné a v pořádku.

Takže potom mandátový a imunitní výbor se usnesl na tom, že tedy požádá policii o nahlédnutí do spisu. Policie spis nedoručila, ale umožnila poslancům nahlédnout, takže já jsem tam na policii byl - (Omylem na okamžik vypnut mikrofon.) Už jsem si myslel, že jsem řekl něco špatně, že mi vypnuli mikrofon. Na policii jsem byl a s tím spisem jsem se seznámil. Bylo to velké překvapení, protože jsem čekal, že v tom spise skutečně budou tvrdá data, budou tam dokumenty, odposlechy, nějaký třeba písemný pokyn z toho data nebo alespoň dokumenty potvrzující, že k těm událostem takto došlo. Jak už bylo řečeno, to tam není a víceméně obsah toho spisu do značné míry by se podařilo sestavit každému, kdo tady sedí, kdyby chvilku strávil u Googlu a na internetu, v obchodním rejstříku.

Takže policie v podstatě popsala souhrn nějakých událostí a nad tím vytvořila jakousi konstrukci, že to celé byl úmysl spáchat dotační podvod a že za všechno může Andrej Babiš a že to organizoval a že mu Jaroslav Faltýnek pomáhal. No, tohle samozřejmě už bylo uvedeno v původním trestním oznámení.

Vysvětlení ze strany Andreje Babiše je to, že prostě to byla souhra okolností. Došlo tam k majetkovému převodu firmy Farma Čapí hnízdo, tedy k vlastnickému převodu na rodinné příslušníky a následně v průběhu realizace toho projektu, samozřejmě tam došlo k té žádosti o dotaci atd., ale v průběhu toho projektu se ukázalo, že ten projekt prostě není životaschopný, a proto to musela zasanovat Imoba, což byla prostě skupina Agrofert, což byl strategický partner. To je vysvětlení Andreje Babiše, které dává logiku.

Aby policie mohla v tomto případě Andreje Babiše obvinit, tak musí prokázat, že to tak nebylo, musí dokázat opak. A ne až u soudu. To musí dokázat už v usnesení o zahájení trestního stíhání, resp. v té žádosti, protože víme, že žádost musí vypadat podobně obsahově jako usnesení o zahájení trestního stíhání. Čili tu argumentaci policie musí prolomit. Teoreticky si to dokážu představit, ale to by tam musely být nějaké odposlechy, nějaký pokyn, něco. Já jsem očekával, že v tom spisu, když tedy policie posílá tu žádost, že to tam je, ale ono to tam, přátelé, není! Policie prostě nic jiného kromě veřejně dostupných zdrojů a nějakých dalších informací - já o tom hovořit nebudu, protože řekněme to dekorum vyšetřování ctím - ale žádná taková informace, která by jasně ukazovala na to, že tam nějaký úmysl byl od začátku, to tam prostě není. Já jsem to tam neviděl, není to tam.

Takže jak může policie ze souhry nějakých událostí - ona samozřejmě si může myslet, že to tak bylo. To je v pořádku, to je vyšetřovací verze. A tu vyšetřovací verzi by potom policie měla prověřovat, prověřovat, prověřovat a buď ji potvrdí, anebo ji zamítne, nebo ji vypustí, že takhle to nebylo. Ale policie tohle vůbec neudělala. Ona vzala vyšetřovací verzi a aniž by pro to měla nějaké konkrétní doklady, tak prohlásila, že to tak bylo, a poslala žádost do Sněmovny. A to je podle mě špatně.

A s tím souvisí veškerá argumentace, která tady padala. Pan kolega Ondráček správně citoval § 160 trestního řádu a říkal, že policie, tedy pokud nazná, že tedy došlo ke spáchání trestného činu a že ho spáchala konkrétní osoba, tak zahájí trestní stíhání neprodleně. To je pravda, ale já se potom ptám podle stejné logiky, proč nejsou obviněny ty ostatní osoby? Na co policie čeká? Na vydání poslanců? Vždyť může stíhat ty ostatní osoby také. Koneckonců trestného činu dotačního podvodu se dopustí ten, kdo uvede v žádosti o dotaci nepravdivé údaje. Takže tam byl někdo, kdo vyplňoval nepravdivé údaje - údajně, podle policie -, a tím tedy spáchal trestný čin, nebo měl spáchat, tak proč ho policie nestíhá teď? Proč žádá Sněmovnu o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka? Vždyť mohla stíhat toho dotyčného a třeba by v průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že je potřeba stíhat i dva poslance, a potom by poslala žádost do Sněmovny. Tomu rozumím a takhle to bylo všude. Takhle to bylo v ROP Severozápad a v dalších. Takhle to bylo koneckonců myslím i u případu Zuzany Kailové, pokud si dobře vzpomínám. Ti ostatní byli, když tak mě opravte, ale ti tuším byli také stíháni v tu dobu. Takže to je nelogické. Samozřejmě to vyvolává otázky. A já nevím, proč policie vůbec do toho jakoby takhle jde, proč si vůbec na sebe nechává jaksi sypat tyto protiargumenty, když je to zbytečné. Tomu se mohla elegantně vyhnout.

Další dotaz. Proč policie nepočkala na výsledek šetření OLAFu? Já se k tomu nechci vracet, ale případ Bohuslava Svobody. U tohoto případu bylo k dispozici rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že to zadání předmětné zakázky proběhlo v rozporu se zákonem. Takže máme porušení zákona, pak se musela někde najít škoda a porušení zákona a vznik škody, vlastně trestní odpovědnost. Dobře. Ale předběžná otázka už byla rozhodnuta. Proč teď to policie dělá obráceně? Aby naopak ovlivnila ten OLAF? Já nevím. Ale proč to dělá? Vždyť je to úplně zbytečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP