(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, poté pan předseda Kučera a připraví se pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já jen volně navážu na paní kolegyni Němcovou a jen odůvodním, proč je naprosto nesprávné, když je nějaké jednání neveřejné, abychom to tady potom vyprávěli. Teď pominu stránku, jestli je to zákonné, nebo nezákonné, ale ty důvody jsou podle mě hlavně dva. Je-li nějaké jednání neveřejné, tak potom není možné si selektivně vybírat věci, které tam zaznějí, protože my ostatní nejsme schopni posoudit, jestli je to vytrženo z kontextu, není, co tam bylo všechno řečeno atd. Ale ten druhý a mnohem závažnější spočívá v tom, jde-li kdokoli něco říci na neveřejné jednání, tak samozřejmě mluví svobodněji a říká některé informace, které by neřekl, pokud by tušil, že se budou někde probírat veřejně. A chcete-li, aby už příště policisté, státní zástupce a nevím, kdo všechno tam přišli a řekli: Já vám nic neřeknu, všechno vykecáte, a měl by pravdu, tak potom takovéto jednání absolutně ztrácí smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan předseda Kučera, poté pan poslanec Ondráček. Vydržte, já vám vynuluji čas. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem dnes celkem trpělivě poslouchal vystoupení zejména poslanců z hnutí ANO, kteří ve svých projevech jasně dosvědčovali, že jsou to právě oni, kteří mají dvojí metr. Když se jedná o jejich zástupce, tak ho velmi brání, když se jedná o někoho jiného, tak ho označují za součást hydry, korupce atd. To, co tady už mnohokrát zaznělo z úst pánů poslanců Babiše a Faltýnka.

K čemu už ale opravdu nemohu mlčet, je vystoupení mého předřečníka, který svým laickým právnickým výkladem tady činil nátlak jak na policii a na státní zastupitelství. Sice vnímám, že je členem mandátového výboru, nicméně jeho kvalifikace je, tuším, ředitel muzea, takže já skutečně nevím, kde bere onu kvalifikaci na to, aby tady hodnotil práci policie, hodnotil práci státního zastupitelství a ještě tady sděloval informace, které by měly zůstat uvnitř mandátového a imunitního výboru. Budiž mu omluvou, že skutečně není právník, ale ředitel muzea.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, když jsem vystupoval, tak jsem zapomněl na jednu věc, kterou zmínil pan místopředseda Sněmovny Radek Vondráček, ale teď mi ji připomněl pan poslanec Procházka.

Kde vy jste, prosím vás, přišli na to, co tady uvádíte na ten mikrofon, že pokud dnes zahájí někdo trestní stíhání a za dva měsíce budou nové volby a vznikne nový mandát, že to trestní stíhání se zastaví a všechny úkony v případě nového vydání se budou muset opakovat? Vždyť to přece není žádná pravda. To přece není žádná pravda. Já nechápu, proč to říká pan místopředseda jako právník, člen České advokátní komory. U vás bych to pochopil, vy jste to možná pouze reprodukoval, ale taková pravda neexistuje. Prostě úkony, které budou provedeny po zahájení trestního stíhání, budou platné, v případě, že vznikne nový mandát, bude tam překážka, znovu bude muset požádat o vydání obou poslanců, nebo jednoho, to už si prostě někdo rozhodne, a úkony budou dál pokračovat. Takže nemaťte tady veřejnost, že budou konat policejní orgány dva měsíce, nebo 45 dní, které zbývají do voleb, něco úplně zcela zbytečně. Pravda to není.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Bohužel reagovat nemůžu. Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Procházka.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mě fascinuje naprosto jedna věc. Někteří, kteří byli povoláni, tak nahlédli do spisu. A říkají: Nahlédl jsem do spisu, nezjistil jsem, že je úplný, resp. zjistil jsem, že je neúplný, že tam nejsou některé důkazy, že některé důkazy zase chybí, že je třeba ten spis dopracovat. Konkrétně to říkal můj ctěný kolega pan Procházka. No tři a půl tisíce stran, pokud jsem si někde přečetl, 18 šanonů, nezlobte se, ale takový člověk je opravdu génius. A já se cítím méněcenný, že toto nedokážu. Opravdu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Procházka, připraví se pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Jen k vážené kolegyni Němcové vaším prostřednictvím. Špatně jste mě pochopila. Samozřejmě že jsem hlasoval pro ta dvě usnesení. To, na co jste narážela, tak já jsem říkal, že podobnou žádost, jako jsme sem dostali, tak každý zručný právník to dokáže také napsat z veřejných zdrojů klidně na jiné osoby. Já jsem vůbec nekritizoval ta dvě usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji za rychlost. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já samozřejmě vnímám to, co tady padlo, ale já jsem to pochopil tak, že se nezastavuje trestní řízení, ale zastavují se procesy této Sněmovny a po volbě nové Sněmovny vlastně ty procesní jakoby záležitosti týkající se vydání Sněmovnou se budou opakovat. Takhle jsem tomu rozuměl já. A pokud jde o to, co tady bylo řečeno, tak mi to přijde pokrytecké, protože si vzpomínám, jak jsem tady seděl v té lavici, když se přednesla ta zpráva vyšetřovací komise z reorganizace Policie České republiky, jak jste vůbec nevěnovali pozornost obsahu té zprávy, ale jak jste to vykládali politikářsky tak, aby vám to vyhovovalo, naprosto manipulativně, zkresleně atd. Takže nepoučujte poslance, kteří jsou ve vyšetřovacích komisích, jak se mají vyjadřovat. Já jsem poučený, a jestli tady budu znovu, pro mě to byla taková škola, že si to budu pamatovat celý život, co jste tady s tou zprávou nakonec udělali!

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. S náhradní kartou číslo 88 hlasuje pan poslanec Gabrhel.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, jen pro upřesnění. Ta nepřípustnost trestního stíhání je upravena v § 11 odst. 1 a nás zajímá zejména písm. c) a samozřejmě pro neprávníka to nemusí být zcela srozumitelné, ale když už tady o tom hovoříme, tak tady je vyloučení toho případu, kdy jde pouze k dočasnému vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Konkrétní znění si najdete. V rychlosti můžu říct, že jde o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle § 10 nebo osobu, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu, jestliže takový souhlas nebyl oprávněným orgánem dán, nejde-li o dočasné - a to je důležité - vynětí nebo není-li trestní stíhání osoby pro nedostatek nepřípustné pouze dočasně. A potom v tom ustanovení § 10 je to zpřesněné.

Takže samozřejmě to, co se udělá, nespadne pod stůl, když to řeknu lidově, a naváže se na to, ten orgán činný v trestním řízení to smí použít.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami. Přečtu omluvu. Pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 16 hodin do skončení jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Jako další vystoupí s řádnou přihláškou pan poslanec Fichtner. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP