(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. A s přednostním právem se hlásí pan ministr spravedlnosti, kterému tímto dávám slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat panu poslanci Ondráčkovi za tento nečekaně otevřený a upřímný projev, který zde měl a který byl značně zneklidňující, pokud jde o poměry zejména v Policii České republiky. Ale jednu věc říct musím.

Dámy a pánové, neulevujte svému svědomí tím, že říkáte, že tady nejste od toho, abyste něco posuzovali. To není pravda. To přece nefunguje tak, že kdykoliv policisté o někoho požádají, tak ho Sněmovna automaticky vydá. Ta Sněmovna o té žádosti má rozhodovat. A aby o ní mohla rozhodovat, tak by to neměla dělat tak, jak, bojím se, se stejně stane. Zda se mi to hodí. To znamená, zda ta žádost směřuje proti někomu, kdo je mým politickým oponentem, či dokonce, nedej bože, ještě má větší preference. Měli byste rozhodovat podle toho, jestli ta žádost je fundovaná. Jestli je odůvodněná. Jestli tedy vás ten policejní orgán přesvědčil o tom, že má důvody pro zahájení trestního stíhání, tak jak je vymezuje trestní řád. Pokud pro to zvednete ruku, tak tím říkáte ano, já si myslím, že ty důvody má. Já jsem se o tom přesvědčil. Tohle musíte posoudit. Nemůžete říct, že to jednou posoudí nějaký soud.

A já opakuji, co jsem řekl. Já v té stížnosti ty důvody nenašel. Je pravda, že je úplně jedno, jestli já jsem je tam našel, nebo nenašel, protože tím, že nejsem poslanec, tak dokonce ani o tom nebudu hlasovat. Ale zatím jsem tady nikoho neslyšel je citovat z té žádosti. Říkat já je tam vidím. Měli byste si tuhle otázku zodpovědět aspoň sami pro sebe předtím, než tu ruku zvednete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s technickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, poté pan poslanec Jiří Koubek, poté pan poslanec Blažek. Takže vaše dvě minuty na faktickou poznámku.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Pane ministře, my se nemůžeme shodnout, protože vy na to nahlížíte jako právník. Ale kdo z tohoto 200členného sboru má takovou schopnost umět si nastudovat spis, pokud by k němu měl přístup, umět se v něm vyznat a umět posoudit, jestli to dané popisované jednání zakládá zákonné znaky skutkové podstaty daného trestného činu? Já to umím, ale umí to zbývajících 199 kolegů? Možná pět, šest, sedm, možná deset by to dokázalo. Ale umí to každý?

Já jsem řekl, že budu pro vydání. Kauzu jsem neviděl, ale vím, že nemá vztah k činnosti práce poslance Parlamentu České republiky za projevy a popřípadě ani činnost, která souvisí s výkonem mandátu poslance. A pokud to je jiná kriminalita a posuzování jiné kriminality, tak prostě budou rozhodovat soudy. Pokud by to bylo za projevy zde v Poslanecké sněmovně, tak bych se nespokojil s doporučením, které mi dává můj kolega, člen mandátového a imunitního výboru, ale určitě bych si chtěl velmi pečlivě nastudovat spis, protože určitě vím, jak v takovém spisu hledat. Ale třech a půl tisících listech, nebo kolik Standa říkal, že toho je, tak to rozhodně není práce na půl dne nebo na jeden den. To je práce analytická na řekněme tři čtyři dny. Pro mě, já se v tom orientovat umím a vím, co číst mám. Ale nikdo z vás, a nechci se vás tak dotknout, opravdu nevíte, co v tom spise je. Posuzujme to, jestli to má souvislost s výkonem mandátu, nebo ne. Proto jsem řekl, jak budu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Rád bych odpověděl panu ministrovi Pelikánovi, co přesvědčilo mě, když se nás ptá. Mě přesvědčil Andrej Babiš, který 13. dubna napsal toto: "Imunita poslanců je podle mne zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi." Pane ministře, Andrej Babiš není nadčlověk, chce být vydán, tak ho vydejme. Proč tady ANO žvaníte, proč tady obstruujete? (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já bych prosil, abychom se pokud možno korektně oslovovali a některé pojmy vynechali.

Jako další vystoupí pan poslanec Pavel Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jenom navážu na pana ministra spravedlnosti. Já s ním nesouhlasím v tom, že máme posuzovat nějakou fundovanost té žádosti. Ta imunita slouží, teď to zjednoduším, v zásadě ke dvěma věcem. Za prvé, aby se poslanec nebál mluvit a byla chráněna jeho svoboda projevu před orgány státu, zejména výkonné moci. No a v podstatě bych řekl, že ten druhý důvod spočívá v tom, aby nebylo zneužíváno trestní právo v politice jako takové. A to máme posuzovat. To znamená, kdyby zde například zazněla věta: Ministr vnitra volal tehdy a tehdy nebo nařídil vyšetřovateli "teď musíš obvinit Andreje Babiše, protože se nám to hodí", tak to je přesně ten případ, kdy nelze vydat. Ale pokud taková skutečnost tu není, tak já, i když jsem třeba právník, nejsem schopen posoudit, zda to stíhání důvodné je, nebo není. A jediný, kdo to nakonec udělá, budou státní zástupci a soud. Ale nepleťme si, že máme posuzovat nějakou fundovanost žádosti. Pan kolega Ondráček měl naprostou pravdu. A teď to není jen o právnících, ono je to taky o spoustě a spoustě času a od toho tu prostě nejsme.

Takže znovu říkám, pokud by toto trestní řízení, které se zahájí na základě našeho rozhodnutí, nebo ne, mělo býti zneužitím činnosti policie v politickém souboji, tak budu samozřejmě první, kdo bude chtít hlavy těch, kteří to způsobili. Ale zatím je to na úrovni nějakého povídání, žádné důkazy nejsou. A to je to jediné, co máme posuzovat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr spravedlnosti tady asi nebyl, když jsme tady diskutovali některé výroky vašich kolegů z hnutí ANO. Konkrétně výroky, které se tady odehrávaly v době, kdy vy jste nebyl ministr spravedlnosti. Bylo to při vydávání pana docenta Svobody v roce 2014. Takže tady skutečně ten váš názor asi je ojedinělý v hnutí ANO, protože tady třeba i vaše tehdejší místopředsedkyně paní Věra Jourová říkala při vydávání pana Svobody: "Mám morální dilema. Budu hlasovat pro vydání pana docenta Svobody, protože hnutí ANO jasně říká, že nesouhlasí s institutem imunity. Kdybychom to takto jasně neříkali, asi bych tu ruku pro to nezvedla."

Pan Martin Komárek, který se hlásí už dlouhou dobu do řádné debaty, tady řekl: "Ne, dámy a pánové, je to pouze a jen proto, že jsme solidární s občany, kteří ten institut imunity nemají a nemohou se odvolat k žádné Sněmovně a musí projít tou procedurou policejní a soudní a očistit se. Takže prostě my jenom nechceme být rovnější mezi rovnými."

Tak možná to vaše vystoupení zopakujte, až budete mít další jednání klubu ANO. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, poté pan ministr Zaorálek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím zdvořile nesouhlasit s vyjádřením pana poslance Ondráčka, který oslovil pana ministra spravedlnosti větou: Pane ministře, vy se na to díváte jako právník. Já si to nemyslím. Pan ministr spravedlnosti se na tu věc dívá jako Pelikán. To nepochybně ano. Ale jako právník, jsem přesvědčen, že nikoliv. A nikdy jsem neslyšel, že by si to myslel kdokoliv z odborné právní veřejnosti. Děkuji. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP