(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. V tuto chvíli by měl vlastně vystoupit navrhovatel, který byl současně zpravodajem, pan poslanec Kováčik, ale vzhledem k tomu, že je 14.39 - chcete využít minutku? (Nechce.) Až pak. Výborně. Vzhledem k tomu, že jak si vzpomenete, tak je napevno zařazen bod na 14.40 hodin, který jsme rozjednali ráno, tak já tímto přerušuji tento bod ve fázi, než vystoupil navrhovatel.

S přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím navrhnout jménem dvou poslaneckých klubů, Občanské demokratické strany a ČSSD, prodloužení dnešního jednání o bodu, který máme zařazený na 14.40 hodin, po 19. a po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nicméně nejedná se o projednání zákona. Myslím si, že jsme mohli i tak jednat, protože jednací den je do 21.00 hodin. (Hlasy z pléna.) Ano, přesně tak, je možné hlasovat nebo projednávat i po 19. hodině.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ale hlasovat bychom nemohli, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Mohli.

 

Poslankyně Jana Černochová: Po 21. hodině nemohli, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Po 21. hodině rozhodně ne, ale vy jste navrhovala i po 19. hodině.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne, já jsem navrhovala 19 a 21.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já se s vámi nehádám. Jenom říkám, že můžeme jednat i po devatenácté.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vy to jenom zkoušíte, pane místopředsedo. Ještě jednou opakuji to, co jsem řekla. Navrhuji, abychom bod, který je zařazený na 14.40 hodin, abychom o něm jednali a hlasovali po 19. a po 21. hodině dnes. Z tohoto důvodu navrhuji jménem dvou poslaneckých klubů ODS a ČSSD hlasování o tomto mém návrhu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Po 19., po 21. hodině. (Poslanci reagují z lavic.) Jestli nemá jiný z předsedů nějakou námitku, já si myslím, že bychom to dokonce ani nemuseli hlasovat. Ale prosím, pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen o tom, že paní navrhovatelka má věcně pravdu, je to věcně správně předneseno. Po 21. hodině, kdy končí normálně jednací den, musíme rozhodnout hlasováním o tom, že můžeme hlasovat o tomto bodu. A pro ty, kteří by snad zpochybňovali - o tomto bodu, pouze o tomto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem těžko. Nemáme otevřenou rozpravu, nemůžeme tady do toho pustit debatu. Ten návrh je hlasovatelný. Po té devatenácté si myslím, že nemá oporu, ale řádný jednací den - končí doba 21.00 hodin a ta část je v každém případě hlasovatelná. V první části hlasujeme o něčem, co vyplývá z jednacího řádu. Je to tak. Takže v případě, že nikdo nemá proti mému postupu námitku, tak si to odhlasovat můžeme - nikdo z předsedů klubů. Koukám, že nemá.

Já s dovolením přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. (Poslanci hlasitě diskutují v lavicích, pronášejí poznámky k výkladu jednacího řádu.) Poprosím, abychom na sebe nepokřikovali. Já jsem ten návrh pochopil tak, že s ohledem na to, že jednací den řádně končí ve 21.00 hodin a meritorně hlasovat o zákonech lze i po 19. hodině, jenom když to navrhnou dva poslanecké kluby, tak jsem takto pochopil návrh. Když to stihneme dřív, můžeme hlasovat dřív. (Souhlasná reakce z lavic.) Já nevím, co je na tom nepochopitelného.

 

Takže o tomto bychom hlasovali, že budeme dnes jednat po 19. a 21. hodině pouze v případě tohoto bodu 45 - a hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 27. Přihlášeno 118, pro 108, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Takže uf, dobře to dopadlo a můžeme pokračovat v tomto bodu i po 19. hodině. Já tedy otevírám bod číslo

45.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání
poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

V tuto chvíli eviduji do rozpravy jako první řádnou přihlášku - pana poslance Chalupy? (Poslanec gestem naznačuje, že už vystoupil.) Takže ten už mluvil. Další v pořadí je pan poslanec František Petrtýl, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec František Petrtýl: Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. K tomuto dnešnímu bodu už dnes bylo řečeno hodně a nerad bych se v něčem opakoval nebo někoho opakoval. Nechci zdržovat a chtěl bych být velmi stručný. Dovolte mi pohled na tuto věc jako člena mandátového a imunitního výboru, který není právník. A právě to, že nejsem právník, možná má i nějakou svoji výhodu, protože logicky nebudu vše právnicky skvěle precizovat, ale možná dám svůj náhled jednoduše a srozumitelněji.

Když jsem jako člen dříve zmíněného výboru mohl nahlédnout do policejní žádosti o vydání pana poslance Babiše a pana poslance Faltýnka, tak jsem tuto žádost studoval zhruba dvě hodiny a mohu říct, že se mi jeví jako chronologicky seřazený seznam legálních - a to podtrhuji - legálních právních úkonů, kterým je dávána nějaká nálepka něčeho nezákonného. (V sále je hluk.) Proto jsem využil jako člen tohoto výboru možnosti nahlédnout do policejního spisu, kde jsem byl s kolegou Procházkou, a ani po nahlédnutí do tohoto spisu, i když několikrát zde již zaznělo, že tento spis je velmi obsáhlý a nelze vše nastudovat během - také jsme tam byli zhruba dvě hodiny, nicméně v tomto spisu jsem také v té části, která nám byla poskytnuta, nenašel žádnou informaci, která by byla o něčem, co je nezákonné. Takže se mi jeví tato kauza jako účelová, která nepochybně ovlivní nadcházející volby. A o tom, jak je ovlivní, nechť rozhodnou voliči. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další vystoupí s řádnou přihláškou pan poslanec Zdeněk Ondráček, kterému tímto dávám slovo.

Poprosím vás o větší klid v sále. Hladina hluku je vyšší, než je možná příjemné řečníkům. Ještě jednou opakuji - děkuji za to, že případné debaty přenesete do předsálí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vzal jsem si s sebou čtyři papíry, na kterých mám různé poznámky, protože budu částečně reagovat na předchozí vystoupení mých předřečníků kolegů a částečně shrnu i svůj postoj k této věci.

Pokud zmíním úplně začátek, tak bylo zde několikrát hovořeno o tom, že kauza je časovaná s úmyslem poškodit předsedu hnutí ANO a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO před volbami a že policejní orgán nemusel takto činit a konat a mohl počkat po volbách. Když jsme jednali na ústavněprávním výboru, tak byla také diskuse o tom, kdy - a padlo to i zde při dnešní rozpravě - kdy by byl ten vhodný termín pro to tento akt udělat. Kdy sdělit obvinění. A jestli to jsou ty dva měsíce, nebo to je delší časový úsek, pan ministr spravedlnosti na ústavněprávním výboru něco říkal kolem šesti měsíců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP