(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, já jsem se nějak špatně dohodl s kolegou, ale budeme pokračovat v programu. Nejdříve mi dovolte, abych přečetl nějaké omluvy a vydýchal se u toho. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová mezi 14.30 a 0.00 z důvodů pracovních. Omlouvá se pan poslanec David Kádner dnes od 14.30 z pracovních důvodů.

Než zahájím odpolední jednání Poslanecké sněmovny, poprosil bych předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem voleb druhého kola. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Mikrofon je zapnutý, děkuji, pane předsedající, za slovo. Přeji dobré odpoledne.

Než vás seznámím s výsledkem volby, rád bych poděkoval svým kolegům, členkám a členům volební komise, protože dnešní sčítání a dnešní volba byly s vysokou pravděpodobností poslední akcí volební komise. Chci, pokud mi to odpustíte, i touto cestou svým kolegům za ty necelé čtyři roky společné práce poděkovat.

Volební komise v tuto chvíli ještě zasedá a konzultuje výsledky naší práce, ale já vás teď seznámím s výsledkem volby. Bylo to druhé kolo tajné volby dvou členů Rady České tiskové kanceláře. Vydali jsme 140 hlasovacích lístků, stejný počet lístků byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 71.

Kandidát Jakub Štědroň získal 36 hlasů, Jan Wintr 64 hlasů a Petr Žantovský 45.

Znamená to, že potřebného kvora nedosáhl nikdo. Nikdo v tomto druhém kole nebyl zvolen a v ČTK tedy zůstávají dvě místa neobsazena. S vysokou pravděpodobností tedy už zůstanou a bude to úkol až pro další Poslaneckou sněmovnu.

Ještě jednou poděkování kolegům do volební komise. Mohu jim poslat vzkaz, že za malou chvíli se k nim opět připojím.

Děkuji za pozornost a pěkné odpoledne.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Přečtu ještě jednu omluvu. Pan poslanec Vlastimil Gabrhel se omlouvá od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k bodu číslo 90, který byl pevně zařazen na 14.30 hodin. Tímto bodem je

90.
Zpráva vlády o kompenzacích podnikům
postiženým letošním katastrofálním suchem

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, ministr zemědělství Marian Jurečka. Pro jistotu připomenu, že bohužel ve 14.40 máme pevně zařazený jiný bod. Tento bod můžeme alespoň otevřít a budeme pokračovat posléze.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobrý den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Já bych tedy s dovolením z pověření předsedy vlády přednesl informaci o suchu, které postihlo v letošním roce zemědělce v České republice, o dopadech a možnostech řešení.

Především chci zmínit, že suchem byli postiženi zemědělci nejvíce právě v období června. To sucho mělo největší dopady na propady sklizně především v oblastech, kde byly propustné písčité půdy. To sucho není tak plošné jako v roce 2015, jsou dost často i na poměrně malém území velké rozdíly ve výnosech.

Celkově můžeme hovořit o tom, že v roce 2016 (?) jsme sklidili o 1,001 mil. tun méně, to je zhruba o 13,2 % proti roku 2016. Veškeré informace byly každý týden zveřejňovány na portálu intersucho. Tam mohli zemědělci i široká veřejnost vidět právě to, které regiony byly nejvíce postiženy a je to možné dohledat také zpětně.

Pokud se podíváme na jednotlivé komodity, tak když se podíváme na obiloviny, odhadovaná škoda na obilovinách činí v roce 2017 zhruba 4,3 mld. Kč. Když se podíváme na podmínky rámcového programu pro řešení rizik a krizí zemědělství, který máme notifikován u Evropské komise a na základě těchto pravidel vyplácíme zemědělcům kompenzace za sucho, tak zde můžeme kompenzovat až v okamžiku, kdy na té komoditě vznikla újma větší než 30 % dlouhodobého pětiletého průměru, kdy odečítáme nejlepší a nejhorší rok a zemědělec to musí jednoznačně být schopen prokázat. Takže u obilovin sčítáme škody na úrovni 4,3 mld. Kč, s tím, že předpokládaná částka, kterou bychom mohli kompenzovat, je na úrovni 2 mld. Kč.

Trvalé travní porosty a kukuřice - ke konci srpna registrujeme škody v rozmezí 1,5 až 2 mld. Kč, s tím, že částka ke kompenzaci by mohla být až 1 mld. Kč.

U řepky je škoda zhruba 1,4 mld. Kč. Finanční potřeba kompenzace by mohla činit teoreticky až 1 mld. Kč.

Když se na to podíváme hrubým závěrem, protože čas se krátí, tak v České republice součet škod za obiloviny, řepku, trvalé travní porosty, kukuřici na zeleno a na siláž činí v tomto okamžiku odhadem částku v intervalu 7,2 až 7,7 mld. Kč.

Teoreticky bychom podle našich odhadů mohli kompenzovat až částkou 4 mld. Kč, ale s ohledem na určitou realitu možností státního rozpočtu nevidím, že by taková částka byla uvolnitelná, jak jsme zatím tu diskusi vedli na úrovni vlády či s panem ministrem financí.

Co chci říci závěrem - rozhodně nenecháme zemědělce na holičkách. Jsme si vědomi toho, že v některých lokalitách, především jižní Moravy, části Středočeského a Jihočeského kraje, jsou propady u zemědělců ne průměrné 13 %, ale jsou větší než 50 %, 60 %, dokonce i 80 %. Tady je potřeba, aby vláda pomohla. Jsme připraveni hledat řešení. Troufnu si říci, že budeme hledat takové řešení, které do těch nejvíce postižených oblastí cíleně nasměruje finanční možnost kompenzace, abychom zemědělcům pomohli přečkat tento za posledních pět let už třetí komplikovaný a těžký rok.

Děláme samozřejmě i maximum v oblasti preventivních opatření, v oblasti investic do závlah a do opatření proti suchu.

Tolik stručná informace k tomuto bodu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP