(12.40 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Vše, s čím jsem měl možnost se v poslední době seznámit, mě vede k závěru, že kauza Čapí hnízdo se odehrává podle tohoto v praxi již několikrát ověřeného modelu diskreditace - profesní, společenské, lidské a i politické. Jsme dva měsíce před volbami. Takže ty řeči o tom, že to spolu nesouvisí - souvisí! Jak mohu jako poslanec potom, co jsem absolvoval jak v průběhu činnosti vyšetřovací komise k reorganizaci Policie České republiky, tak ve všech orgánech Sněmovny, které se zabývají obranou a bezpečností... Potom, jak byly věcné závěry komise k reorganizaci Policie České republiky zde v této Sněmovně interpretovány, jak byly nechutně zneužity k politikaření v nejhorším slova smyslu.

Po tom, co jsem absolvoval jako předseda stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství řešení údajného sledování bydliště ministra vnitra vojenskými zpravodajci, nemohu věřit v nestrannost současného postupu této Sněmovny, kdy už teď, aniž věc posoudil soud, ministr vnitra masíruje přes média veřejnost tím, že pokud pan Babiš bude obviněn, rozuměj nikoliv odsouzen, ale vydán a obviněn, nemůže být v žádném případě budoucím předsedou vlády.

Ministr vnitra, předseda ČSSD, dva měsíce před volbami politicky využívá svého postavení a ověřeného modelu a spolu s tím zároveň veřejně zpochybňuje zásadu presumpce neviny. Jako vzkaz občanům a voličům. Dospěl jsem k závěru - a není to moje vina, že musím uvažovat tímto způsobem - že vzhledem ke všem okolnostem nemám jako poslanec jistotu, že se nejedná o důkladně připravenou a některými policejními orgány zaštítěnou politickou provokaci a evidentní pokus tímto, sportovní terminologií řečeno, vysloveně unfair způsobem, vyšachovat z politického souboje jejího favorita.

Na to nemohu přistoupit, odporuje to mým zásadám a to bez ohledu na to, o koho jde. Takže ty řeči o tom - koho píseň jíš, toho... nebo koho... A mimochodem tady to bylo také řečeno. Celé toto dnešní jednání je zbytečné, protože se za tři měsíce bude opakovat znovu. A je velký rozdíl komentovat z veřejně dostupných zdrojů, zda se občan na základě dostupných informací dopustil nějakého nezákonného jednání a otrocky přemílat policejní materiály.

Přesně toho se dopustila Česká televize v rámci pořadu Reportéři ČT, když na obrazovce prakticky přežvýkala žádost o vydání s tím, že následně obrážela podezřelé, aby se k té žádosti vyjádřili. To, že jim zprávu kdosi z poslanců podstrčil, má ovšem ještě další rozměr. A to souvisí s tou činností té komise pro únik informací z trestního řízení. Otázka je, co se stane, až třeba soud prokáže, nebo neprokáže vinu pana Babiše v té kauze? Jak budou potrestáni ti, co ho křivě obvinili těsně před volbami z důvodu vysokých preferencí ANO? A to i politicky potrestáni, nebo postiženi.

Zda třeba vyšetřovatel bude propuštěn od Policie České republiky bez práva na výsluhu? A když nebude nikdo potrestán, dá se očekávat, že před příštími volbami budou opět beztrestně sehrávána tato divadélka v zájmu různých politických stran. Připomenu kauzu OKD. Pan premiér často opakoval, že si nemůže podrobnosti vybavit. Hovořil mimo jiné o tom, že šlo o standardní privatizační projekt. Premiér zdůraznil, že prodej proběhl za tržních podmínek a nedošlo k nedovolené státní podpoře, což o sedm let později konstatovala i Evropská komise. Na okolnosti vzniku klíčového znaleckého posudku si nevzpomněl.

Stejně jako v kauze Opencard, což je další taková zajímavá kauza, která se řešila v této Sněmovně - bez výsledků. Ne bez výsledků, ale bez konkrétního dopadu na viníky - (Námitky z řad poslanců.) - je někdo zavřenej? Tak se omlouvám. Vypadá to tak, že před soudem stojí úředníci Fondu národního majetku místo odpovědných politiků, kteří rozhodnutí odhlasovali. Já tady mluvím spíš o té politické odpovědnosti. Otázkou je, proč Poslanecká sněmovna odmítla ustavit vyšetřovací komisi, která by vyšetřovala, kdo zodpovídá za rozhodnutí vzdát se kontrolního balíku akcií v roce 1996, a tak dále. To znamená všechny ty věci, které souvisí s OKD.

Je tady další zajímavý případ - nedodání podkladů pro arbitráž s Novou, které nás stálo 10,5 mld., což stát vyplatil panu Lauderovi, aby si posléze Novu koupil. Možná, že je tu i dnes mezi námi někdo, kdo by nám mohl sdělit nějaké pikantnosti. Ale asi k tomu nedojde. Mám tady zajímavý příklad pronájmu letiště Líně za 50 mil. korun, a tak dále.

Takže závěrem. Policie není schopná, nebo má zakázáno vyšetřit, kdo je skupina Šuman? A jak je možné, že odposlouchávali člena vlády? Do dneška nevíme, kdo to je, za jakým účelem - nejsou obviněni. Prostě se nic neděje. Na co máme Bezpečnostní informační službu, na co máme Policii České republiky? Pokud by skupina Šuman pohrozila teroristickým útokem, tak by samozřejmě už asi byli v klepetech, že?

O panu Palasovi jsem mluvil. Takže to nebudu dál zdržovat. Mám toho tady víc, ale... To, co se dnes odehrává v tomto sále, je dle mého názoru opět a zase nedůstojné problémům, které máme jako zákonodárci řešit - bezpečnost, vzdělávání a další a další věci. Toto je nehodné - to, co se tady dneska děje - je nehodné této Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou je přihlášený pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající, paní a pánové. Je to kauza, která hýbe mediálním prostorem. Je to kauza, která hýbe sněmovním prostorem a zdá se podle počtu přihlášených ještě nějakou chvíli hýbat bude. Nicméně uvědomme si, že Poslanecká sněmovna má i jiné úkoly a naplánovanou jinou práci. A tak, abychom vyhověli všem potřebám, které jsou zapotřebí realizovat a neukrátili poslance a poslankyně na právu vyjádřit se k této kauze, navrhuji nyní přerušení tohoto bodu do 14.40 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Já vás nejprve všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu panu předsedy Kováčika, abychom tento bod přerušili do 14.40 hodin.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tento bod a na 12.50 hodin máme pevně zařazený bod volby, pokud nebude protest proti postupu předsedajícího. Tak bych poprosil pana předsedu volebního výboru, abychom volně pokračovali v bodu volby. Prosím, má někdo připomínku k tomuto postupu? Není tomu tak. Poprosím pana předsedu Kolovratníka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP