(12.20 hodin)
(pokračuje Volný)

Teď se dostávám k tomuto materiálu a ke slovu tvářiti se. Mě opravdu velice zneklidnilo, že v tomto materiálu, kdy policie žádá o vydání pana Babiše, zmiňuje, že se daná firma Farma Čapí hnízdo tvářila jinak než střední podnik. Tady je jasně popsáno a jsou to tři kritéria, možná je všichni znáte, to znamená počet zaměstnanců, bilanční suma a objem. Všechna tato kritéria Farma Čapí hnízdo splňovala. Jak se mohla tvářit jinak? Firma se nemůže tvářit jinak. Pokud si vezmete tuto bankovku, kolegové (drží v ruce tisícikorunu a ukazuje ji všem poslancům zleva doprava), je to tisícikorunová bankovka, je tam napsáno jedna a tři nuly. Je to tam písemně napsáno. Tato bankovka se nemůže tvářit jako pětitisícovka. Prostě nemůže. To znamená, slovo tvářiti se mi připadne velice zavádějící, zkreslující a běžný občan, který nezná tyto souvislosti, se v tom samozřejmě ztratí a neví, co se děje.

Pak je tady dalších pět podmínek, to znamená maximální podíl 50 % na celkových způsobilých výdajích, maximálně 50 milionů. Farma Čapí hnízdo bohatě splnila, protože jejich způsobilé výdaje byly 203 miliony a žádala právě o to maximum 50 milionů.

Další bod, číslo pět, je, že se musí týkat regionu, pro který je tento titul vypsán. Střední Čechy. Ano, Olbramovice jsou střední Čechy. Opět splněno. Projekt bude realizován v souladu s časovým vymezením programových období 2007 až 2013, resp. 2015. Opět splněno včetně pětileté udržitelnosti. A vy všichni víte a vědí to všichni žadatelé, že po době povinné udržitelnosti už si ten podnikatel s tou firmou může dělat úplně cokoliv - prodat, zrušit, převést, cokoliv. Tento bod byl také splněn.

Na základě předložených informací k žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách je projekt zjevně v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie a evropských předpisů. Také splněno. A to byl právě cíl té kontroly způsobilosti projektu, přijatých žádostí. To znamená, to je osmá podmínka, kterou Farma Čapí hnízdo splnila.

Celková výše požadované podpory nepřekročí maximální hranici podpory stanovenou pro danou oblast, podpory v závislosti na typu příjemce a s ohledem na pravidla veřejné podpory. Jednalo se o podnik střední velikosti, to znamená střední podnik, kde je parametr 50 %, maximálně 50 milionů.

To znamená, Farma Čapí hnízdo splnila z devíti pravidel všech devět. A spekulace o tom, jak se čachrovalo s majetkovými podíly, je přece absolutně irelevantní. Tam je přece základ, kdo a kdy a jakým způsobem žádal. Tím jsem se vypořádal se slovem "tvářiti se". Opravdu mě zneklidňuje.

Pak je tady slovo "fixní". Myslím si, že to je ještě daleko důležitější. Na základě slova "fixní" je žádost o vydání pana Faltýnka. Fixní smlouva. Fikce je podle slovníku něco vymyšleného, něco neexistujícího, něco vysněného. Fiktivní, pardon, fiktivní. To znamená fiktivní je neexistující. Já jsem tu smlouvu měl v ruce. Já jsem se léta živil, možná 30 let, jako obchodník, jako manažer a podepsal jsem, připravil jsem a realizoval stovky smluv. Všechny měly předmět prodeje, všechny měly prodávajícího, kupujícího, cenu a doklad o zaplacení. Tato smlouva všechno obsahuje. Co je na tom fiktivního? A jestli pouze na slovo "fiktivní smlouva" má být do budoucna obviněn pan Faltýnek a pan vyšetřující na základě slova "fiktivní smlouva" žádá o vydání k dalšímu vyšetřování, je to opravdu alarmující. A já si myslím, že to je alarmující nejenom pro nás, pro naši Sněmovnu, ale je to i alarmující pro veřejnost. Je to alarmující pro živnostníky, podnikatele, velké firmy, ale i pro občany, kteří kdy podepsali nějakou smlouvu.

Pokud na vteřinu uvěříme tomu, že smlouva, která je hmotná, která je naprosto standardní a neprůstřelná, jestli tomu na vteřinu uvěříme, tak vysíláme do společnosti velice nepříjemný signál. Říkáme: "Občane, pozor, buď v pozoru a nevyskakuj si moc. Kdykoliv deset let zpátky můžeme o té tvé smlouvě, co jsi včera podepsal, říci, že je fiktivní, a můžeme tě taky žalovat a můžeme tě vyšetřovat." Chceme tohleto? Tak toto je příklad, který mi velice vadí, a slovo "fiktivní" nemůže být přece základ (žádosti) o vydání poslance k jeho trestnímu stíhání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, ani je nevyčerpám. Existuje jedno pořekadlo k oho chleba jíš, toho píseň zpívej. A já tomu od poslanců ANO naprosto rozumím. Prosím, skončeme tuto trapnost a začněme hlasovat. (Tleskají poslanci za ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já jsem nehodlal diskutovat v této besedě, ale upozorňuji pana kolegu Votavu prostřednictvím pana předsedajícího - já mám solidní zaměstnání chirurga v krajské nemocnici a jsem placen tedy z peněz od zdravotních pojišťoven. A od pana Babiše nedostávám ani korunu, ani v hnutí. Neříkejte tady, koho chleba já jím, takovou píseň budu zpívat. Já si budu zpívat, co chci, a zpívám si podle svého názoru. A já doufám, že vy to děláte takto také, předpokládám, tak nám to nevkládejte. A myslím si, že řada mých kolegů je na tom úplně stejně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážení kolegové, kolegyně, dobré odpoledne. Tady ještě noticka, asi bych to doplnil. Podle sebe soudím tebe. Pokud se tady budeme bavit v tomto rozměru, tak klidně můžeme pokračovat.

Já jsem rád, že tady od předřečníků zazněla taková ta velice pěkná hesla - úhel pohledu, časová posloupnost, strážci práva, bezpečnosti, důvěra veřejnosti, věrohodnost této Sněmovny. Takže se na to podíváme trochu podrobněji.

Pokud jde o časovou posloupnost, kauza Čapí hnízdo je známa veřejnosti, nám poslancům, všem, kteří měli i možnost se dívat na naše mimořádné zasedání, nejpozději od loňského jara. Samotný akt čerpání té dotace, které se to týká, se uskutečnil někdy před deseti lety, ale k žádosti o vydání poslanců došlo nyní, dva měsíce před volbami, kdy je evidentní, že hnutí ANO 2011 je favoritem říjnových voleb. Pokud tady padají taková ta slova o tom, že to v žádném případě spolu nesouvisí, tak já si myslím, že jsme svědky všichni divadelního představení, které bych s úspěchem mohl nazvat komedie.

Pokud jde o vztah veřejnosti ke Sněmovně, váženě si myslíte, že lidé, občané, kteří toto zasedání sledují a možná si to přečtou i v novinách, že jsou padlí na hlavu? Že to, co zde v poslední době předvádíme, vede pouze k tomu, že vnímání politiků veřejností se dostává na úroveň, řekněme, povolání uklízečky, aniž bych se chtěl dotknout uklízeček. A toto jsme si zavinili sami, to nedělá nikdo jiný. To jsme my, sami si tady pracujeme na své pověsti.

Líbí se mi teď v poslední době nářky na přímou volbu prezidenta. ANO tady v té Sněmovně nebylo, když jste si to odhlasovali. A nyní naříkáte, že to bylo vlastně špatně. Objevují se nářky na zákon o financování politických stran, opět nářky. A já z toho, co mám ještě z vysoké školy, tak vím, že každé záření se odrazí a vrátí se tam, odkud prostě bylo epicentrum toho záření. Takže i v tomto případě to, tady dneska jednáme, se vám vrátí, a vrátí se vám to i s úroky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP