(12.10 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Orgány činné v trestním řízení požádají o vydání poslance. V té žádosti buď jsou pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy. Podle toho, jestli jsou tam pravdy, nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává. Pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela objektivní a doložitelné nepravdy, tak by se Sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana. Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity a říkají, pokud se policie až do této míry bude mýlit, anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu, a proto vydejme Parkanovou, tak těm rozumím. Pak je druhá skupina, která se domnívá..." A tak dále.

Čili jenom dávám určitou paralelu tohoto vyjádření kolegy Kalouska z 11. 7. 2012, kdy v podstatě zpochybňoval žádost policie o vydání Vlasty Parkanové. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem zvažoval, zda zde vůbec dnes vystupovat, a to zejména proto, že se opakovaně ozývají hlasy, podle kterých by zřejmě, aby spravedlnost mohla fungovat, měl ministr spravedlnosti být němý a ještě ke všemu také tupý. Tupě se usmívat a vychvalovat krásné nové císařovy šaty, i když všichni vidí, že je císař nahý. Já si tak úplně nemyslím. Já si myslím, že i jako ministr spravedlnosti mám právo hodnotit věci, které jsou Sněmovně předkládány, a jak tady velmi správně na to poukázal pan poslanec Vondráček, Nejvyšší soud jasně řekl, jak má vypadat žádost o vydání a o čem vlastně má Sněmovna rozhodovat. Žádost o vydání má být obdobou na ni bezprostředně potom logicky navazujícího usnesení o zahájení trestního stíhání a je to § 160 trestního řádu, který říká, co musí obsahovat takové usnesení, a tím tedy ve světle judikátu Nejvyššího soudu, co musí obsahovat ta žádost. A to ustanovení tedy říká: V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

Vzhledem k tomu, že ta žádost je dostupná na internetu, tak jsem si ji prostudoval. Za sebe říkám jako právník, že jsem v této žádosti, a to je plná odpovědnost policie, co do té žádosti napsala, nenalezl vůbec žádné skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání. A pokud je tam někdo našel, ať to tady řekne, kde tam jsou a které to jsou. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Volný - řádně přihlášený. Po něm pan poslanec Petrtýl, pan poslanec Vondráček, pan poslanec Komárek a další.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně. Bylo tady už toho mnoho řečeno. Já opravdu nebudu přesvědčovat tuto ctěnou Sněmovnu, zda vydat, nevydat. Já si myslím, že jste již rozhodnuti. Vůbec nechci zpochybňovat to, že o vině a nevině by měli rozhodovat státní zástupci, potažmo potom soud. Nicméně neodpustím si mít pár poznámek.

O tom, že tato kauza jeví známky zpolitizování a snahy zjevně ublížit preferencím hnutí ANO, tady řekli kolegové několikrát a já se pod to podepisuji. A já bych se tedy chtěl držet faktů. Jednak si myslím, že by to tady mělo zaznít, a jednak jsem to slíbil kolegům z Plzeňského kraje, kteří mě k tomu vyzvali, a jsou to moji kolegové, jsou to naši voliči, jsou to prostí občané a jsou to i zemědělci, kteří také žádají o dotaci a vědí, jak to v dotačním systému chodí, a jsou si jisti, že v tomto procesu Farma Čapí hnízdo nepochybila.

V neposlední řadě, a to je můj subjektivní názor, je, že jsem se dočetl v tomto materiálu (ukazuje), a to je ta žádost o vydání, která je tak hrozně střežená a tajná, kterou jsem si stáhl z Parlamentních listů, jsem se dočetl dvě slova, která jsou v podstatě klíčová pro obvinění, nebo v žádosti o vydání pana Faltýnka i pana Babiše, a je to slovo fiktivní a je to slovo tvářiti se. Já bych se chtěl věnovat těmto dvěma slovům a vysvětlit vám, proč si myslím, že tato žádost je na koleně dělaná, že je nevěrohodná, pokud ona se opírá o tato dvě slova, která jsou v podstatě u obou žádostí o vydání klíčová.

Já jsem si k tomu nevytáhl nic víc, nic méně než výběrová kritéria pro oblast podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy, které byly schváleny 10. 12. 2007, vytáhl jsem si k tomu novou definici malých a středních podniků, která je platná od 1. ledna 2005 a kterou vydala EU a platí v celé EU, a v neposlední řadě jsem čerpal i z nějakého auditu, který byl několikrát právě na Farmě Čapí hnízdo proveden. Chtěl bych začít, abych se dostal k tomu slovu tvářiti se, malou citací z tohoto materiálu, který popisuje kritéria pro výběrové řízení. Prosím vás, nebudu ho číst celý, přečtu jednu a půl stránky, ale myslím, že je to velice důležité, a slíbil jsem to svým kolegům a mělo by to tady zaznít.

Tento materiál samozřejmě obsahuje jednoznačně všechny podmínky, a je jich devět, těch obecných základních kritérií přijatelnosti, je jich devět a jsou krátká, nebude to dlouhé a potom speciální kritéria.

Jako první odstavec při hodnocení kritérií je napsáno, jak probíhá kontrola ještě před přidělením této dotace, a jsou to dva projektoví specialisté oddělení administrace projektů a pracují nezávisle. Tito administrátoři mají jediné dvě možnosti: buďto říct ano, anebo ne. Pokud se shodnou na ano, dotace je přidělena, pokud ne, dotace nepostupuje dál. Je to tzv. kontrola čtyř očí. Tady je to přesně popsáno.

Já teď přečtu těch devět pravidel, která tento materiál požaduje od žadatele, a dostanu se k tomu slovu tvářiti se:

Žádost o poskytnutí dotace se vztahuje pouze na jednu oblast podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy. Farma Čapí hnízdo splnila. Žádala pouze o jednu oblast.

Projekt je svým zaměřením a skladbou cíle podporovaný aktivitami příslušné oblasti podpory dané výzvy. Ano, Čapí hnízdo žádalo na rozvoj kongresového cestovního ruchu, což přímo tato výzva umožňuje a předkládá k možnosti.

Za třetí. Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou v příslušné oblasti podpory a v dané výzvě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP