(11.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pokud budu hodnotit samostatně žádost o vydání a tam popsaná jednání, tak vám tady za sebe říkám, že tu objektivní stránku, to je sled těch událostí, které si z velké části můžeme najít v obchodním rejstříku, je schopný koncipient, advokátní koncipient zdokumentovat a dát dohromady za dva dny. A když k tomu přidáme ještě třeba nějaké vydání informací podle § 106/1999, tak to maximálně je půl roku. Na to není policie odkázaná. Takže tedy vyvstává otázka, jaké další důkazy policie shromažďovala bezmála další rok, proč tyto nebyly předloženy případně členům mandátového a imunitního výboru, kteří zde už uvedli, že nebyli seznámeni s kompletním spisem. To všechno vyvolává spekulace o řádném postupu a načasování kroků policie. A prosím, nevkládejte nám do úst, že za to můžeme my. Primárně za to může ta policie, která má dbát primárně na to, aby zachovala důstojnost a dobré jméno policie.

Já mám podstatnou připomínku ještě k tomu, co tady zaznělo hned na začátku, že by ti dva poslanci měli možnost se očistit. Do voleb je 45 dnů. I kdyby měli to usnesení o zahájení trestního stíhání napsané a předávali ho, tak jaké úkony budou činěny za těch 45 dnů? Jaké procesní postupy mají teď následovat? Protože je tady jedna podstatná věc. Podle § 11 trestního řádu v případě, že by došlo - a je to v tuto chvilku stále očekávatelné - k opětovnému zvolení těchto dvou poslanců, tak ne že bude řízení přerušeno do dalšího vydání, ale to řízení se zastavuje. Musí být zastaveno. Tak se přesně mluví v trestním řádu. A všechny úkony spadající do zastaveného trestního řízení už nebudou použity případně v novém řízení, kdybychom znovu rozhodli o vydání. Nebo event. kdyby třeba nebyli ti poslanci zvoleni, tak dobrá, to by šlo. Takže to je buď, anebo. Odpovězte si sami, co je pravděpodobné. A ti policisté přece nežijí v ulitě. Oni vnímají společenské dění kolem sebe. Oni musí taky trošku samy sebe konfrontovat s realitou, nejsou odstřiženi. A zásada hospodárnosti trestního stíhání stále ještě je zásadou trestního stíhání.

Pěkně jsme si to probrali na klubu, já budu kratší, opravdu 11.42... Ale opravdu si myslím, že pro orgány činné v trestním řízení je jedna z nejdůležitějších věcí, aby navenek vytvářely dojem o důstojnosti instituce a o její nestrannosti. A to v této kauze hrubě porušují a opakovaně zavdávají důvody pro divoké spekulace o nezávislosti jejich postupu. To je můj pohled na věc. My si stále pleteme příčinu a následek.

Presumpce neviny svědčí každému, včetně politiků. A já osobně bych to bral jako výzvu pro novou Sněmovnu, abychom se nějak právně, nějak doktrinálně, funkčně, filozoficky znovu zabývali otázkou imunity a možná upravili i právní předpisy, protože ukazují se jako nedostatečné i ve vztahu mandátového a imunitního výboru a jeho styku s policií. V podstatě tam neexistují pravidla. A to, jak bude nahlíženo do spisů, to byla vlastně věc určité dohody stran.

Já vám třeba přečtu rozhodnutí Ústavního soudu k imunitě: Smysl a účel institutu poslanecké imunity, jak se vyvinul v Evropě v procesu utváření demokratického parlamentního systému, je ústavně garantovat svobodu a nezávislost členů parlamentů, zabránit jejich možnému omezení ze strany moci výkonné cestou případného zneužití jejich trestního stíhání. Jde zejména o významnou garanci ochrany parlamentní menšiny, reálného fungování parlamentní opozice v systému, v němž jsou orgány přípravného řízení trestního podřízeny moci výkonné, jež je v rukou parlamentní většiny.

K tomu očištění bych ještě rád připomněl, že přípravné řízení trestní je neveřejné. A já se tady s kýmkoli v sále vsadím, už jsem to nabízel v rádiu kolegovi, že za těch 45 dnů k podání obžaloby nemůže dojít. S oporou svých veškerých znalostí, jak probíhá trestní stíhání v České republice, my se do 21. října nedočkáme podání obžaloby. Není to možné. Tam spousta těch osob, které nejsou poslanci, nebyla ani vyslechnuta. Slyšeli jste, že třeba paní Babišová vůbec nevypovídala. Všechny tyto úkony musí proběhnout, další zhodnocení musí proběhnout. Pak to musí být předáno státnímu zastupitelství a to musí zpracovat obžalobu. Skutečně k obžalobě dojít nemůže a očištění je čistě iluzorní. My jsme stále na poli tvrzení proti tvrzení. A to, že ta žádost, jak jsme ji tady obdrželi, je právně nekvalitní, tak za tím si stojím. A je to právě chyba té žádosti, že se tu pohybujeme v kategorii věříš - nevěříš. Někdo zkrátka věří, že je tam komplot, že je tam organizovaná skupina, a tím pádem to dáno je, prostě věří v příběh. A když někdo nevěří, tak zkrátka nevěří. Bohužel ta žádost neobsahuje jediný relevantní důkaz nebo odkaz na důkaz, že tomu tak není a že se nejedná pouze o nějaké vyprávění.

Protože jsem si četl stenozáznamy, ještě přečtu, co tady někdo říkal: A víte, on je jeden aspekt, který je důležitý. Kdybych byl přesvědčen, že tam jsou nějaké důkazy, které nebude možno provést třeba za dva, za tři roky, až skončí tohle období Sněmovny, třeba pachové stopy nebo nějaký svědek, když tam umírá a prostě už nebude potom schopen dojít k soudu, tak bych možná šel na argument, že je potřeba vydat. Ale je potřeba si uvědomit, že to nemá jenom právní rozměr. Ono to má i rozměr politický a za to se nestyďme. Práce poslance ovlivňuje životy tisíců, statisíců lidí. A teď se vás zeptám. Může poslanec, který je trestně stíhán za něco, co vůbec nesouvisí, i když to vůbec nesouvisí s jednáním v této sněmovně, který je v médiích honěn při každém výslechu, který absolvuje při každém papíru, který obdrží, může opravdu řádně vykonávat tuhle funkci? - Kdo to řekl? Pavel Blažek, 10. 6. 2014. Mrzí mě, že tady Pavel dnes není, mohl nám na to reagovat. Já jsem se na jeho účast v debatě těšil.

Další stenozáznamy, kterých tady mám opravdu hodně, o tom, jaký kdo měl postoj, co třeba říkali zástupci opozice u vydávání pana Svobody, nechám tedy být.

Já bych chtěl ještě zdůraznit, že my jsme v minulosti po nikom nechtěli, aby skládal mandát. Nikdy jsme nevyzvali k tomu, aby někdo skládal mandát. Ctíme presumpci neviny a každý má právo se očistit, jak tady s námi sedí několik kolegů, kterým jsme to umožnili. Tyto výzvy považuji za ryze předvolební a ryze pokrytecké. Když tak nečiním sám, nemohu tak vyzývat, aby tak činil někdo druhý.

Já tedy na závěr musím říct, že ani tak ne na politickou kulturu, tak spíš to vrhá špatné světlo na právní stát, že po víc jak dvaceti letech od sametové revoluce stále mezi lidmi, mezi poslanci, ale mezi obyčejnými lidmi stále přetrvává pocit, intenzivní pocit, že trestní řízení se může v této zemi vyrobit. A odpovědnost je prakticky nulová. Tady už zazněly kauzy, jako byla paní Parkanová, která čeká snad sedmým rokem? Teď nevím, pátým rokem? Je tady kauza Nečas, která v podstatě skončila úplně do ztracena. Tady padla vláda, tady byly bombastické tiskovky, a přitom nemáme ani jedno pravomocné odsouzení. Za celou tu dobu. Za celé volební období, co jsme tady. Kolega Blažek třeba na ústavněprávním výboru použil srovnání s obviněním německého prezidenta, který byl obviněn, následně se očistil. A jakou přijali odpovědnost ti, kteří ho obvinili? Neznám podrobnosti - říkám, škoda, že tady kolega není.

Já bych chtěl po tom všem, co tady zaznělo, odkázat na svoje faktické poznámky, kde mám výhrady k právní kvalitě toho dokumentu. Mám výhrady k tomu, že tady máme lhůtu 45 dnů. Víte, tady vůbec nejde o to vydání. Ono je to skoro jedno. Z faktického hlediska, když se na to budeme dívat selským rozumem, tak je to skoro jedno, jestli vydáme, nebo nevydáme. Kromě toho, co tady někteří předjímají, že by snad mohlo dojít, že říkají: Zahájení trestního stíhání je přece nezbytné pro případné vzetí do vazby, zajištění majetku, pro domovní prohlídky. Prosím vás, bavíme se o kauze staré deset let, která už je naprosto ustálená. Tam prostě těžko můžou vznikat důvody vazby. Já s tím zásadně nesouhlasím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP