(10.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Jenom vím, že pan primátor Svoboda - vy jste říkala, že byl vydán pro trestný čin - když tak podezření, ne? Když už se máme chytat za slovo, jak jste to udělala vy. Ale byl obviněn a obžalován za hlasování, politické hlasování. To je to, v čem jsme viděli rozdíl. Stíhání za politické hlasování. A teď nechci říkat kauzy, jestli tam dal posudky a co říkali úředníci, co doporučovali. A dneska je tady žádost policie o nějakých činech, které nesouvisí s politickým hlasování. Na tom se přece shodujeme. A to je ten podstatný rozdíl, který vidíme a na který oprávněně poukázala má kolegyně Jana Černochová.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se nechtěl zapojit do toho hodinového kolotoče faktických poznámek, které si tady vysvětlovaly právní názory a pojmy, leč přesto využiji toho, že teď vystupuji, a požádám vaším prostřednictvím paní poslankyni Válkovou, že pokud zcela správně tvrdí, že u nás nemáme žádné politické trestné činy a žádné politické procesy, a je ohromena tím, že něco takového podle ní zaznělo, byť podle mého názoru nezaznělo, z řad kolegů ODS, ať to prosím pěkně vysvětlí svému panu předsedovi, protože od něj já jsem za posledních čtrnáct dní slyšel minimálně patnáctkrát, že to je politický proces. Tak buď je tady máme, nebo je tu nemáme.

Dámy a pánové, já myslím, že každý z nás by si uměl představit příjemnější chvíli, než je projednávání tohoto bodu, komfortní není pro nikoho. Přestože nerozhodujeme samozřejmě o vině a trestu, to nám nepřísluší, rozhodujeme jenom o tom, zda tomu rozhodování o vině a trestu dáme volný průchod, o ničem jiném, za frakci TOP 09 si dovolím říct, že ano, dáme volný průchod rozhodování o vině a trestu, aniž bychom samozřejmě ve smyslu trestního zákoníku si troufli sami o vině a trestu vynášet jakékoliv úsudky. Nicméně velmi rád bych se přece jenom proti některým věcem ohradil.

Rád bych se ohradil proti tomu, jak tady pan předseda Babiš i pan předseda Faltýnek zaútočil na některé členy Poslanecké sněmovny i na některé politické strany v rámci své řeči. Já naprosto chápu, že se nás snaží přesvědčit, že se ničeho nedopustili. Na to mají nepochybně právo. Ale v rámci tohoto bodu podle mého názoru nemají právo na kohokoliv útočit a já se proti tomu zásadně ohrazuji. Nebyl to nikdo z nás, kdo klamal veřejnost a obelhával i Poslaneckou sněmovnu dlouhé měsíce o skutečné majetkové struktuře Čapího hnízda. To obelhával pouze pan poslanec Babiš. Mnohokrát a mnohonásobně lhal, je to na všech audiovizuálních záznamech. To nebyl nikdo z nás. To nebyl nikdo z nás, kdo by si přivlastnil - a já teď nechávám zcela na nezávislých orgánech, zda to byl, nebo nebyl trestný čin, ale že se to stalo, o tom nelze pochybovat - nikdo z nás si nepřivlastnil 50 milionů pro malé podnikatele. To byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě dneska o tom nejednáme. Tak kde pan poslanec Babiš bere právo útočit na kohokoliv jiného, než aby pouze bránil sám sebe? A proti jeho chování a jeho útokům se chci zásadně ohradit. To je první věc.

Druhá věc, proti které se chci ohradit, opakoval ji dnes ve své řeči, mnohokrát ji opakoval i ve sdělovacích prostředcích, že jako argument, že bylo všechno v naprostém pořádku - já počkám... v pořádku, páni ministři, děkuji - že jako argument, že bylo všechno v naprostém pořádku, často uvádí, že ministr Kalousek zadal mimořádný audit v roce 2013, který žádné zvláštní pochybení nezjistil. No to je samozřejmě pravda a je potřeba říct, co má ten audit a co měl ten audit za úkol zjišťovat.

Audit měl za úkol zjišťovat a zkontrolovat, zda byly jednotlivé položky věcně správně profinancovány a zda byly věcně správně zaúčtovány. Zda to, co v té žádosti bylo uvedeno, že za ty peníze se postaví to a to, za to skutečně postaveno bylo a zda to opravdu bylo zaúčtováno tak, jak to zaúčtováno být mělo. A to až na drobné pochybení se opravdu stalo. Ty peníze tam opravdu najdete. Já tam tedy nikdy nebyl, ale když tam půjdete, tak je tam opravdu najdete. A to byl úkol toho auditu. To, co je jádro toho údajného dotačního podvodu, z čeho viní vyšetřovatel, není zaúčtování a profinancování jednotlivých položek, tedy to, co ten audit dělal, ale zastřené účelové změny majetkové struktury, které probíhaly v čase. A právě v nich, v těch zastřených změnách majetkových struktur, spatřuje vyšetřovatel - a já se přiznám, že já tedy také, ale já to nesmím říct autoritativně - spatřuje vyšetřovatel jádro dotačního podvodu. A zastřené majetkové struktury audit neřešil. To nebyl ten problém. Takže tvrdit proběhl tam mimořádný audit, a proto bylo všechno v pořádku, je asi stejné, jako kdybych já tvrdil mám zcela zdravé srdce, protože jsem byl na kolonoskopickém vyšetření s negativním výsledkem. (Potlesk napříč sálem.)

Skončil bych dvěma zdvořilými dotazy, které si dovolím panu předsedovi Babišovi prostřednictvím pana předsedajícího položit. V říjnu 2015 se pokusil na rozpočtovém výboru zpochybnit mou věrohodnost a kompetenci k výkonu veřejné služby nepravdivým tvrzením, že jsem byl vyšetřován policií. A velmi zásadním způsobem tvrdil, že člověk, který byl vyšetřován policií, není způsobilý zastávat veřejnou funkci. To tvrzení bylo nepravdivé, protože já jsem nikdy ve smyslu trestního zákoníku vyšetřován policií nebyl, protože mi nikdy z ničeho nebylo sděleno žádné obvinění. Nabídl jsem veřejně panu předsedovi Babišovi sázku o deset milionů, pan předseda Babiš ji veřejně přijal, prohrál a nikdy nezaplatil. (Smích v sále.) Rád bych tedy položil dva dotazy:

1. Teď když, pane předsedo Babiši prostřednictvím pana předsedajícího, s největší pravděpodobností fakticky skutečně zjistíte, co to je být vyšetřován policií, zda přece jenom nechcete ten čestný dluh uhradit, protože ty charitativní organizace, kterým jsem ty peníze slíbil, na ně netrpělivě čekají a vědí, že jste je prohrál, a vědí, že je mají slíbené. To je první otázka.

2. Druhá otázka je, zda setrváváte na svém tvrzení z října roku 2015, že ten, kdo je vyšetřován policií, je zcela nezpůsobilý k tomu, aby zastával veřejnou funkci. Já bych si vážil, kdybyste odpověděl, a je to samozřejmě vaše rozhodnutí.

Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Mám zde faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokud by Čapí hnízdo, ta kauza Čapí hnízdo byla jednou z desítek, které tato Sněmovna měla dávno řešit, nebo vydávat někoho ke stíhání, asi by celé hnutí ANO a možná celá Poslanecká sněmovna zvedla ruku pro vydání těch, kteří se na té kauze nějakou formou podíleli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP