(10.40 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já nevím, jestli paní kolegyně Válková neposlouchala to vystoupení tehdy, které tady zaznívalo, když by vydáván pan Svoboda. Možná bych jí mohla oživit to, že pan Svoboda byl vydáván za politické rozhodnutí, které učinil jako primátor hl. m. Prahy, a klub ODS právě poukazoval na to, že se jedná o politický proces, na který se vztahuje imunita, na rozdíl od pana Babiše, který je obviňován nebo který je prošetřován z majetkového deliktu. To je snad sakra velký rozdíl, to paní Válková, prostřednictvím pana místopředsedy, musíte cítit i vy, že souzení za politické rozhodnutí z pozice primátora a souzení za majetkový delikt, to nejsou věci, které by se k sobě blížily ani na sto metrů.

A mimochodem - ptala jsem se teďka pana docenta Svobody, kdy on dostal rozsudek po tom, co jsme ho vydávali v roce 2014. Víte, kdy dostal rozsudek? Minulý týden. Po třech letech. Je to normální?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Lorencová, potom pan poslanec Fiedler a další. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si zde dovolím říct svůj názor na celou tu záležitost, které tady věnujeme tolik času dneska. Podle mne jde o jedinou věc, o nic jiného - o to, že by mohlo dojít k přetnutí penězovodů, penězovodů, které tady tečou od začátku 90. let k jednotlivým osobám a hlavně do politických stran. Zároveň s příchodem Babiše do této Sněmovny došlo k riziku, k velkému nebezpečí, že se ty penězovody, to, odkud a kam ty peníze tečou, že budou přetnuty, že se ustřihnou. To je to riziko, pro které je potřeba zabít Babiše. (Mluví důrazně. Reakce z lavic nalevo: Cha cha.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další je přihlášen pan poslanec Fiedler, připraví se paní poslankyně Válková. A poprosím vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo rozumět, co zde jednotliví řečníci říkají. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já mám velmi rozpačité dojmy tady z projednávání této již tak zpolitizované kauzy. Tato kauza byla zpolitizovaná již na počátku jednak stranou sporu, která se snaží vymezovat proti panu Babišovi a hnutí ANO, a bohužel i samotnými vydávanými poslanci, kteří to zase využili k tomu, aby se postavili do role mučedníků, kteří na toto zpolitizování bohužel přistoupili. Já si myslím, že pravdu měl pan poslanec Huml, který tady zmínil, že ideální by byl stav, kdyby poslanci neměli imunitu, byli by v tichosti obviněni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu. Požádám vás, abyste případné věci, které potřebujete řešit, šli řešit do předsálí, ať je zde klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Prosím potom o prodloužení času, pane předsedající. (Předsedající: Prosím.)

Že měl pravdu pan poslanec Huml, který říkal, že ti poslanci by měli být obviněni v tichosti, bez imunity. Ono by se to nemedializovalo a soudy by rozhodly a nedošlo by k takovému zpolitizování, jakého jsme tady svědky.

Pevně věřím, že současně s vydávanými poslanci jsou šetřeni i úředníci, kteří vykonávali dozor, kteří konstatovali, že při této kauze bylo všechno v pořádku, protože jestliže to šetří policie, tak já doufám, že i ti úředníci asi udělali nějakou chybu a že už jsou současně dávnou vyšetřování.

A ještě poslední zmínku. To, co tady zaznělo - na tomto místě před nějakou dobou stál můj kolega Marek Černoch a za mnou tehdy, nebo za ním tehdy byl pan premiér Sobotka a kolega Černoch se ho přímo na rovinu ptal: Pane premiére, vydáte audiozáznam z jednání vlády o privatizaci OKD? Mohli jsme být mnohem dál v této kauze OKD. Pan premiér neodpověděl ani ano, ani ne, jak mívá ve zvyku, neodpověděl vůbec. A to je to, co mi na celé této kauze vadí. Já mám názor na průběh této kauzy (Předsedající: Omlouvám se, váš čas.), kterou řešíme. A mám ho jasný. Ale vadí mi to, co tady bylo zmíněno, že řada jiných kauz v mnohem větším rozsahu dodnes nebyla dořešena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Ach, já opravdu tady nechci nikoho poučovat, nejméně mnohem, bych řekla, politicky alespoň silově zdatnější kolegyni paní poslankyni Černochovou. My už dávno naštěstí nemáme politické trestné činy a já jsem si jistá, že nový trestní zákoník, který jsme schválili roku 2009 a nabyl účinnosti 1. ledna 2010, ještě více zdůraznil rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi trestných činů, pokud jde o konkrétní skutkové podstaty na straně jedné, čili je zprecizoval, na straně druhé opravdu zbavil jakéhokoliv rezimentu, resp. pozůstatku, ten trestní zákon, který předtím platil, z roku 1961. Čili ten nový trestní zákoník z roku 2009 v žádném případě nejenže neoperuje, ale ani věcně neobsahuje stopy toho, co bylo typické pro trestní zákon, který platil do roku 1989 bez novel a pak byl mnohokrát novelizován, tak aby se dostal do té moderní podoby, která už neumožňovala někoho postihovat, stíhat politicky. Mě to velice zaráží, že od významné představitelky ODS tady zaznívá něco, co je v rozporu. Kdybychom totiž měli politické trestné činy, tak bychom nebyli demokratický právní stát, čili je v rozporu s naší Ústavou. Takže bych to ráda uvedla na správnou míru. I pan poslanec Svoboda byl vydáván pro trestný čin, byť se nejednalo o trestný čin majetkový.

Asi jsem vyčerpala - můžeme se o tom trestném činu, pro který byl vydáván, pobavit. Ale myslím si, že Poslanecká sněmovna není vhodnou platformou pro výklad těchto věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Ještě bych rád reagoval na paní kolegyni Černochovou, která mluvila o tom rozsudku. Já jsem tady sám sebe citoval, že považuji obvinění za absurdní a že držím panu kolegovi poslanci Svobodovi palce. Já se musím přiznat, a udělal jsem to vlastně už i ve sdělovacích prostředcích v pořadu veřejnoprávní televize, že kdybych měl ten vhled, který mám nyní, kdybych měl tu osobní zkušenost, která je prostě nesdělitelná a nepřenosná, týká se teď našeho hnutí, tak bych zřejmě nemohl hlasovat tak, jak jsem tenkrát hlasoval. Já se tímto omlouvám panu poslanci Svobodovi za to, že jsem hlasoval pro jeho vydání. Omlouvám se mu za svůj mladický postoj v roce 2014 v únoru, protože kdybych věděl, jak to funguje, tak bych zřejmě hlasoval jinak. To je prostě věc, která se mi za ty čtyři roky tady stala. Nevím, jestli je to dobře pro tuhle tu Sněmovnu a pro tenhle ten stát, nebo ne.

Co se týče toho, že to je majetková činnost, a to je politické rozhodnutí, ta debata se vedla a vedl jsem ji s kolegou Polčákem, který už tady není a který upozorňoval na to, že pan docent Svoboda už v roce 2012 veřejně oznámil, že bude kandidovat, a ten útok na něj přišel v roce 2013, načasovaný před volbami. A samozřejmě protože byl předtím veřejně činný, tak si na něho něco našli z veřejné sféry. Nyní kandiduje Andrej Babiš, a protože je to podnikatel, tak si na něho našli něco z jeho podnikatelské minulosti - deset let starou kauzu. V tom paralelu spatřuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdříve chci ocenit omluvu pana místopředsedy Vondráčka mému kolegovi, bývalému primátorovi panu docentu Svobodovi - pozdě, ale přece. Takže si toho skutečně cením.

K paní poslankyni Válkové prostřednictvím pana místopředsedy. Možná se nemusíme chytat za slovo. Nebyli jsme to my, kteří říkali, že je to politický útok, policejní provokace, účelovka, kampaň, načasování. To jsme nebyli my. Takže jestli někdo do tahá politiku, tak to jste vy a vaše hnutí. Dneska jste tedy výrazně ubrali a je to dobře. Ale když si vezmu vyjádření pana místopředsedy Vondráčka v minulých týdnech nebo vaše v Událostech a komentářích, tak to bylo pořád "zpochybňování policie, policejní provokace, fabulace, výmysly".

A dneska všichni mluví o farmách, tak já budu taky mluvit o farmě, ale o Farmě zvířat. A vy, kteří jste to četli, tak víte moc dobře, jaké je to ústřední heslo: Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. A vy mnozí to bohužel v tomto případě nebo v tomto volebním období dokazujete. To je celé. Vy říkáte na jedné straně, že nechcete, abychom soudili, a já s tím naprosto souhlasím a nebudu se vyjadřovat k té předmětné kauze, to není ani mým úkolem, ale vy se k tomu vyjadřujete a říkáte: Tam chybí důkazy, tam chybí tohle, tohle. To já nevím, nejsem ani člen mandátového výboru a vůbec mi to nevadí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP